Stop Motion Animace (jaro 2024)

Cílem tohoto projektu bylo seznámit zájemce s principy animace metodou "Stop Motion". Součástí praktických dovedností v rámci projektu tedy byla práce s fotoaparátem, střihovým programem na PC a speciální aplikací pro tvorbu animací. Do projektu se letos zapojilo 10 žáků od nejmladších žáků z primy, až po žáky 3. ročníku čtyřletého studia napříč obory naší školy, což nás těší a považujeme to za užitečné.

První den, po teoretické přípravě, vymýšleli účastníci buď sami nebo ve skupinách náměty pro svá plánovaná videa. Následně prezentovali své záměry ostatním a vyslechli si připomínky a případné návrhy na úpravy. Druhý den se pomocí donesených pomůcek vytvářely kulisy a fotilo se. Formy, které účastníci letos zvolili pro své filmy byly: animace lego postaviček, animace kreseb v elektronické podobě a animace vektorových obrázků. Poslední den byl věnován střihu a dokončení videí.

Všechny výtvory budeme chtít promítnout i dalším žákům a učitelům školy a vybrané kousky přihlásit i do některé z filmových soutěží.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies