Vedení školy a metodici

Ředitel školy:
Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA, reditel@gym-ul.cz

Statutární zástupce ředitele:
Mgr. Bc. Hana Víšková, viskova@gym-ul.cz

Zástupce ředitele pro odborné vzdělávání:
RNDr. Mgr. Jan Rottenborn, rottenborn@gym-ul.cz

Zástupce ředitele pro věci ekonomické:
Jiřina Štráchalová, strachalova@gym-ul.cz

 

Výchovný poradce:
Mgr. Bohumila Janovská, janovska@gym-ul.cz
Mgr. Eliška Švecová, svecova@gym-ul.cz

Koordinátor prevence sociálně patologických jevů:
Mgr. Iva Gunarová, gunarova@gym-ul.cz

Koordinace v oblasti ICT - metodik ICT:
Mgr. Ondřej Černý, cerny@gym-ul.cz

Koordinátor environmentální výchovy:
Mgr. Helena Bystroňová, bystronova@gym-ul.cz

Kariérový poradce:
Mgr. Radek Rybář, rybar@gym-ul.cz

Koordinátor školního vzdělávacího programu:
Mgr. Simona Orosová, orosova@gym-ul.cz

 

Kompletní seznam - třídnictví, kabinety, tel. klapky

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies