Projektové dny

Kulturní klub (jaro 2024)

projektové dny

V rámci kulturního klubu jsme navštívili Knihovnu Ústeckého kraje a přesvědčili jsme se, že i povinná literatura může být zábavná. V Českém rozhlase Sever jsme si mj. prakticky vyzkoušeli jazykolamy a hlášení zpráv. V Hraničáři jsme dostali příležitost navrhnout a technikou linorytu vytvořit vlastní bankovku. Na závěr jsme se seznámili s knihou a audioknihou Bernharda Schlinka Předčítač, zhlédli jsme také filmové zpracování tohoto díla.

Kulturní klub (jaro 2024) Kulturní klub (jaro 2024) Kulturní klub (jaro 2024) Kulturní klub (jaro 2024) Kulturní klub (jaro 2024) Kulturní klub (jaro 2024) Kulturní klub (jaro 2024) Kulturní klub (jaro 2024) Kulturní klub (jaro 2024)

Stop Motion Animace (jaro 2024)

projektové dny

Cílem tohoto projektu bylo seznámit zájemce s principy animace metodou "Stop Motion". Součástí praktických dovedností v rámci projektu tedy byla práce s fotoaparátem, střihovým programem na PC a speciální aplikací pro tvorbu animací. Do projektu se letos zapojilo 10 žáků od nejmladších žáků z primy, až po žáky 3. ročníku čtyřletého studia napříč obory naší školy, což nás těší a považujeme to za užitečné.

První den, po teoretické přípravě, vymýšleli účastníci buď sami nebo ve skupinách náměty pro svá plánovaná videa. Následně prezentovali své záměry ostatním a vyslechli si připomínky a případné návrhy na úpravy. Druhý den se pomocí donesených pomůcek vytvářely kulisy a fotilo se. Formy, které účastníci letos zvolili pro své filmy byly: animace lego postaviček, animace kreseb v elektronické podobě a animace vektorových obrázků. Poslední den byl věnován střihu a dokončení videí.

Všechny výtvory budeme chtít promítnout i dalším žákům a učitelům školy a vybrané kousky přihlásit i do některé z filmových soutěží.

Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024) Stop Motion Animace (jaro 2024)

Geografická exkurze - Itálie (jaro 2024)

projektové dny

Ve dnech 9. 6.- 14. 6. 2024 jsme se 48 žáky našeho gymnázia vyrazili na exkurzi s názvem “Italská mozaika”. Hlavní cíle tohoto poznávacího zájezdu leží na území hned tří významných italských regionů. Perla italské renesance Florencie se nachází v Toskánsku, univerzitní Bologna s nikdy nekončícími podloubími v regionu Emilia-Romagna, Verona Romea a Julie i Benátky s gongolami na Canal Grande leží v regionu Veneto. Stihli jsme vše, ale Itálie nabízí i mnoho dalšího. Rozhodně jsme zde nebyli naposledy.

Geografická exkurze - Itálie (jaro 2024) Geografická exkurze - Itálie (jaro 2024) Geografická exkurze - Itálie (jaro 2024) Geografická exkurze - Itálie (jaro 2024) Geografická exkurze - Itálie (jaro 2024) Geografická exkurze - Itálie (jaro 2024)

Sladké putování (jaro 2024)

projektové dny

V rámci projektu žáci první den navštívili papírnu MONDI a.s. ve Štětí, kde je odborní pracovníci seznámili s historií podniku a technologií výroby papíru. Žáci měli možnost vidět přímo v provozu konečnou fázi výroby. Druhý den objevili kouzlo výroby čokolády v malé čokoládovně MANA v Krásné Lípě. Zde si mohli sami vyzkoušet ruční výrobu kvalitní čokolády. Poslední den projektu strávili ve škole, kde vyráběli krabičky na čokoládové výrobky. Své výtvory na závěr dne prezentovali.

Sladké putování (jaro 2024) Sladké putování (jaro 2024) Sladké putování (jaro 2024) Sladké putování (jaro 2024) Sladké putování (jaro 2024) Sladké putování (jaro 2024) Sladké putování (jaro 2024) Sladké putování (jaro 2024) Sladké putování (jaro 2024)

Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024)

projektové dny

Projekt do Itálie byl jedním z nejúžasnějších zážitků mého života. Společně s kamarády a spolužáky jsme měli možnost prozkoumat některá z nejkrásnějších míst této překrásné země. Naše cesta zahrnovala návštěvy měst Benátek, Verony, Říma, Vatikánu a horského městečka Atri. Díky skvělé společnosti mých kamarádů se tyto cesty staly nezapomenutelnými.

Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024) Od Benátek přes Řím do Verony (jaro 2024)

Chemie jinak - Zábavné laborky (jaro 2024)

projektové dny

V rámci projektu jsme strávili 3 dny v našich chemických laboratořích, kde jsme experimentovali opravdu ve velkém.

První den byl ve znamení plynů, druhý den jsme se zaměřili na sodík a jeho sloučeniny, třetí den jsme vydestilovali vonné silice a ethanol a zabývali jsme se dalšími pokusy z organické chemie.

Na konci projektu jsme sice byli unavení, ale všichni jsme si to užili (byl i malý výbuch).

Chemie jinak - Zábavné laborky (jaro 2024) Chemie jinak - Zábavné laborky (jaro 2024) Chemie jinak - Zábavné laborky (jaro 2024) Chemie jinak - Zábavné laborky (jaro 2024)

Ústecko z výšky (jaro 2024)

projektové dny

Tři výšlapy na rozhledny během tří pohodových dní. To je charakteristika tohoto projektu. Při něm se sešla skvělá parta, která si užila výstupy na Lucemburkův kopec, Vysoký Ostrý, Varhošť, Doerellovu vyhlídku i Mlynářský kříž. Fajn byly i seběhy zpět do údolí cestou necestou.

Ústecko z výšky (jaro 2024) Ústecko z výšky (jaro 2024) Ústecko z výšky (jaro 2024) Ústecko z výšky (jaro 2024)

Malebné Skotsko (jaro 2024)

V rámci jarních projektových dní 46 našich žáků z různých tříd a oborů vyjelo na poznávací zájezd do Skotska. V úvodu jsme zavítali do nizozemského Naardenu a navštívili působiště Jana Amose Komenského. Poté jsme se nalodili na noční trajekt a cestu do anglického Newcastlu jsme strávili v kajutách. Po přejezdu do skotského Stirlingu jsme se ubytovali na 4 noci v hostitelských rodinách a procvičovali angličtinu v praxi. Během výletů jsme navštívili skotskou vysočinu, dvě jezera Loch Lomond a Loch Ness, v hlavním městě Edinburghu jsme si prošli královskou jachtu Britannia a zavítali do interaktivní Dynamic Earth. Seznámili jsme se s bohatou anglickou i skotskou historií a legendami. Cestou zpět jsme se prošli po Hadriánově valu a opět strávili noc plavbou do holandského Amsterdamu. Všichni jsme si zájezd s CK Protravel užili a těšíme se na další.

Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024) Malebné Skotsko (jaro 2024)

Sportovní kurz (jaro 2024)

projektové dny

Tento projekt proběhl v Rakousku. Na outdoorových aktivitách jsme se první den střídali ve dvou skupinách. První měla dopoledne ferratové výstupy a druhá skupina rafting na řece Drávě. Odpoledne se aktivity prohodily. Druhý den byla vysokohorská turistika na Karlsbade Hüte (2260 m n. m.) s převýšením 650 m. Třetí den byl dopoledne rafting a odpoledne ferraty. 13 lidí zvolilo místo ferratového výstupu výlet na koloběžkách. Kurz byl velmi povedený i přes ne moc optimální počasí.

Sportovní kurz (jaro 2024) Sportovní kurz (jaro 2024) Sportovní kurz (jaro 2024) Sportovní kurz (jaro 2024) Sportovní kurz (jaro 2024) Sportovní kurz (jaro 2024) Sportovní kurz (jaro 2024)

Rudní bohatství Krušných hor (jaro 2024)

projektové dny

Uskutečněné projektové dny byly zajímavé a poutavé, cílem projektových dnů bylo též dozvědět se spoustu důležitých informací o rudním bohatství Krušných hor, včetně vycházek v přírodě a pěkných výhledů a zážitků, kterých byl určitě dostatek.

Krušné hory, známé také jako Erzgebirge neboli Rudohoří, se nacházejí na hranici mezi Českou republikou a Německem a jsou známé svým pestrým nerostným bohatstvím, historie těžby v této oblasti sahá až do středověku.

V Krušných horách se v minulosti získávaly téměř všechny hlavní kovy a samotný hornický region se skládá z 22 součástí, kdy každou z uvedených součástí lze přitom přiřadit k jedné z pěti krajinných oblastí těžby rud, a to těžbu rud stříbra, cínu, kobaltu, železa a uranu.

Rudní bohatství Krušných hor (jaro 2024) Rudní bohatství Krušných hor (jaro 2024) Rudní bohatství Krušných hor (jaro 2024) Rudní bohatství Krušných hor (jaro 2024) Rudní bohatství Krušných hor (jaro 2024)

Salcburské klenoty (jaro 2024)

projektové dny

Celkem 50 žáků z různých tříd od primy až po druhé ročníky velkého gymnázia se vydalo do Rakouska prozkoumat jeho historii i přírodní krásy.

Studenti navštívili rodiště hudebního génia W. A. Mozarta Salcburk, smočili se u zámku Hellbrun během vodních hrátek, zjistili, jak chutná sůl v dolech v Hallstattu a vyfolili vodu v různých podobách v soutěskách Liechtensteinklamm. Ubytování v penzionu Heidi bylo velmi příjemné a, ač byly objednány ze stravy jen snídaně, všichni včetně nejmladších studentů si dokázali zajistit jídlo podle svých chutí i možností.

Výstupem tohoto projektu byla společná tvorba webové stránky tohoto projektu.

Salcburské klenoty (jaro 2024) Salcburské klenoty (jaro 2024) Salcburské klenoty (jaro 2024) Salcburské klenoty (jaro 2024) Salcburské klenoty (jaro 2024) Salcburské klenoty (jaro 2024) Salcburské klenoty (jaro 2024) Salcburské klenoty (jaro 2024) Salcburské klenoty (jaro 2024)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies