Předměty vyučované na škole

Vyučovací předměty jsou do rozvrhů jednotlivých ročníků zařazovány v počtu hodin podle učebních plánů odpovídajícího zaměření.

 


Předměty pro obory gymnázia:

AJBiČJDFyzHVChIVTMNJPPTVVVZSVZ.

Volitelné předměty

(otvírané podle aktuálního zájmu žáků)

konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, společenskovědní seminář, programování, seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu, seminář a cvičení z matematiky, deskriptivní geometrie, seminář z fyziky, seminář a cvičení z chemie, seminář a cvičení z biologie, seminář z výtvarné výchovy, seminář z hudební výchovy, v případě zájmu i další.

 


Předměty pro obory střední odborné školy:

Všeobecné vyučovací předměty

ANJČJLDEJFYZMATNEJTEVVYTZEMZPV / BIO / ZDNZSV.

Odborné předměty

aplikovaná chemie: EKOCHE, CLC, CHR, ANC, CHT, CHS, CETZKT.

veřejná správa: EKO / UCEPEKPRAVES.

Součástí učebních plánů oborů aplikovaná chemie a veřejnosprávní činnost je také praxe žáků.

 


Učebnice

Seznam používaných nebo doporučených učebnic pro jednotlivé předměty:

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies