Ceny obědů

platné od 1.9.2022

žáci 11 - 14 let 35,- Kč
žáci od 15 let 40,- Kč
zaměstnanci školy 20,- Kč + 20,- Kč příspěvek z FKSP
ostatní strávníci 75,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku (Vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování, příloha č. 2). Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku (zákon č. 561/2004 Sb. tzv. Školský zákon, par. 24).

Možnosti platby stravného

Žáci nově nastupujících ročníků si musí stravné na září vždy uhradit v hotovosti

Převedením částky na kredit (úhrada na účet 40184-0882838349/0800 s vaším VS)

V případě, že zašlete na speciální podúčet naší školy částku s přiděleným variabilním symbolem, bude vám tato částka připsána jako kredit pro objednávání obědů. Přihlášení obědů pro vámi zvolené dny si však musíte provést sami prostřednictvím webové aplikace (viz Odhlášky a výběr obědů).

Kredit vám bude připsán za následujících podmínek:

  • Částku zašlete převodem na účet číslo: 40184 - 088 28 38 349 / 0800 (vedený u České spořitelny, a. s.).
  • Částku bude možno jednoznačně identifikovat podle variabilního symbolu, který vám sdělí na požádání vedoucí školní jídelny - odpovídá číslu strávníka v evidenčním systému školní jídelny.
  • Došlé platby se budou do evidence stravného zapisovat hromadně 2x měsíčně (vždy k 15. a poslednímu dni daného měsíce) na základě bankovního výpisu z účtu. Proto je při zaslání peněz třeba počítat s tím, že kredit pro objednávání obědů může být k dispozici až se zpožděním - dle doby převodu peněz mezi bankami a obdržením pravidelného výpisu.

Inkasem z vašeho účtu (na účet školy 0101303561/0800)

Tato možnost vyžaduje zřídit svolení k inkasu u vaší banky - každý měsíc k 25. bude vypočítána částka za stravné na následující měsíc a příslušná částka bude odečtena z vašeho účtu a automaticky přihlášeny obědy dle vašich stravovacích zvyklostí. Případné přeplatky z předchozích odhlášek jsou automaticky započítány před zadáním inkasa bance. Jakékoliv změny týkající se vašeho stravování je nutné včas oznámit vedoucí jídelny.

Další informace a formulář ke zřízení inkasa obdržíte v kanceláři vedoucí školní jídelny

Hotově (volte jen výjimečně)

Hotovostní platbu je možno uskutečnit osobně v provozní době kanceláře vedoucí školní jídelny.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies