Anglický jazyk

Náš předmět anglický jazyk je více než jen učení se slovíček a gramatiky. Zaměřujeme se na přípravu žáků na vysokoškolské studium a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Navíc se snažíme vytvořit prostředí, kde mohou žáci prakticky využívat angličtinu v běžných komunikačních situacích.

Co můžete očekávat:

 • Mezinárodní expanze: Angličtina je klíčem k mezinárodnímu světu. Naše výuka vám pomůže získat dovednosti potřebné pro studium v zahraničí a komunikaci s lidmi z celého světa.

 • Kulturní rozhled: Zdokonalíte své porozumění a respekt k různým kulturám. Podporujeme četbu anglicky psané literatury a sledování anglicky mluvených filmů a televizního zpravodajství.

 • Kvalitní učební materiály: Pro výuku používáme renomované učebnice, jako jsou Project English, English Plus, New Headway a další. Naši žáci se také připravují na mezinárodní zkoušky Cambridge English na úrovni B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE).

 • Spolupráce s knihovnou: Spolupracujeme s Oddělením cizojazyčné literatury Knihovny ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Naše škola je přípravným centrem pro zkoušky Cambridge English, což usnadňuje našim žákům přístup k těmto prestižním zkouškám.

Připravujeme naše žáky na úspěch ve světě anglického jazyka a dáváme jim nástroje k dosažení mezinárodního uznání. Přijďte a objevte moc angličtiny naší školy. Pro více informací o naší výuce a mezinárodních jazykových zkouškách nás kontaktujte.

Informace o semináři

Ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia, respektive v septimě a oktávě osmiletého studia, mohou žáci navštěvovat volitelné semináře zaměřené na konverzaci a přípravu k maturitní zkoušce nebo ke zkouškám Cambridge English na úrovni B2 First a C1 Advanced.

Koordinátorem Cambridgeských jazykových zkoušek na naší škole je Mgr. Jana Mátlová (matlova@gym-ul.cz).

Témata k maturitní zkoušce

 1. Food, drinks and healthy lifestyle
 2. Clothes and shopping
 3. Family, everyday life
 4. The place where I live
 5. Education
 6. Sport and leisure time
 7. Holidays and traditions in the world
 8. Holidays and traditions in the Czech Republic
 9. Modern technologies and media
 10. Prague
 11. My country, my region
 12. UK
 13. USA
 14. Travelling and transport
 15. Shakespeare and my reading experience
 16. Housing
 17. Weather, nature and environment (čtyřleté a osmileté gymnázium)
 18. English speaking countries (čtyřleté a osmileté gymnázium)
 19. World of work (čtyřleté a osmileté gymnázium)
 20. Social issues (čtyřleté a osmileté gymnázium)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies