Školní knihovna

Žákovská knihovna

Žákovská knihovna nabízí výběr některých titulů ze základní četby pro žáky naší školy. Nabízí přes 2 000 kusů knih, většinou beletrie, od dětské literatury počínaje a náročnými díly světové literatury konče. Některé tituly se vyskytují ve více výtiscích, aby se knihy mohly využívat v hodinách českého jazyka. Tituly, které nejsou dostupné v naší knihovně, si žáci mohou vypůjčit v Knihovně ústeckého kraje, se kterou spolupracujeme formou exkurzí, soutěží a přednášek. Vodítkem pro doplňování knihovního fondu je školní seznam literárních děl k ústní části státní maturity. Žáci musí v rámci zkoušky prokázat znalost 20 literárních děl. Konkrétní tituly ke zkoušce jsou zveřejněny na tomto webu. (Viz stránka předmětu ČJ.)

Knihy je možno si zapůjčit na dobu 6 týdnů. V současné chvíli je knihovna po stěhování z budovy Stavbařů v provizorním režimu - knihy jsou půjčovány dle domluvy s knihovnicí.

Vedoucí žákovské knihovny je Mgr. Jana Susová, pro SOŠ Mgr. Alena Knotková

Výpůjční doba žákovské knihovny
Pondělí  -   - 
Středa  -   - 
Pátek  -   - 

Učitelská knihovna

Učitelská knihovna je umístěna ve dvou místnostech spolu s žákovskou knihovnou. Slouží hlavně vyučujícím, ale i žákům. Obsahuje především naučnou literaturu, v přírůstkovém seznamu je zapsáno přes 10 tisíc titulů. Jsou řazeny podle jednotlivých předmětů. Velká část titulů je ale umístěna přímo v odborných kabinetech, či učebnách.

Vybavování knihovny není záležitostí pouze učitelů českého jazyka a literatury, ale všech vyučujících. V rámci možností se knihovna snaží udržet krok se současnou nabídkou literatury všech oborů. V roce 1997 byl knižní fond rozšířen řadou zajímavých titulů z knihovny bývalého krajského pedagogického ústavu. Díky tomu lze u nás najít celou řadu zajímavých titulů, které nejsou dostupné v jiných knihovnách.

Vedoucí učitelské knihovny je Mgr. Simona Rezková

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies