Informace o zpracování osobních údajů COOKIES

Gymnázum a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, IČ 44555512 (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje uživatele svých webových stránek (dále jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začne uživatel využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich uskutečnil (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies obsahují informace týkající se používání internetu, ale neidentifikují konkrétní osobu. Cookies jako takové nepředstavují riziko pro samotný počítač. V důsledku shromažďování údajů však může obecně docházet ke ztrátě anonymity jednotlivých uživatelů. Vše se samozřejmě odvíjí od toho,
jaké informace návštěvník webu sděluje (lze nastavit přímo v zařízení samotným uživatelem).

Soubory cookies obecně pomáhají např.:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti
    a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • navigace a fungování webových stránek;
  • personalizaci obsahu webových stránek včetně reklamních sdělení;

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies tomaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Pokud uživatel sdílí dané zařízení s dalšími osobami, pak sdílení nastavení prohlížeče s jinými osobami včetně cookies je pouze na jeho svobodné volbě a jeho zodpovědnosti.

Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek následující údaje:

  • Cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje WP194), jde o tzv. funkční či technické a relační cookies. Funkční cookies – Jedná se o soubory, které jsou bezprostředně zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas subjektu údajů se zde nevyžaduje. Funkční cookies jsou využívány vždy.

Škola nevyužívá a ani nedala pokyn Zpracovateli k využívání následujících cookies:

  • Marketingové cookies: Tyto cookies používají reklamní společnosti k zobrazování reklam, které jsou relevantní pro uživatele.

Škola zpracovává osobní údaje pouze v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Školy. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Škola pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

  • osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá (zpracovatelé).

Jak zakázat ukládání cookies do vašeho zařízení?

Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud ukládání cookies zasílané našimi stránkami zcela zakážete, nebudou stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost. Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

Přehled cookies

Jméno Obsah Nástroj Účel Platnost
 PHPSESSID  náhodně vygenerovaný řetězec Web  Pro správnou funkčnost webu  Session
 _ws_c string Web  Pro správnou funkčnost webu 8 měsíců
_GRECAPTCHA náhodně vygenerovaný řetězec  Google  účelem poskytování
analýzy rizik
 Session
GPS  náhodně vygenerovaný řetězec  youtube.com  Tracking based on geolocation  session
VISITOR_INFO1_LIVE  náhodně vygenerovaný řetězec  Youtube.com  Nástroj pro předvídání zátěže streamovacího serveru  179 dní
YSC  náhodně vygenerovaný řetězec  Youtube.com  Video statistics

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies