Oznámení protiprávního jednání

V souladu se zákonem 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů zveřejňujeme povinné informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.

Příslušnou osobou podle zákona je Mgr. Tomáš Jančík (kontakt: jancik@gym-ul.cz).

Protiprávní jednání je možné oznámit příslušné osobě:

Protiprávním jednáním je myšleno záměrné i nezáměrné porušení platných právních předpisů.

Oznamovatel protiprávního jednání se musí v oznámení identifikovat.

Se stížnostmi na výchovu a vzdělávání se obracejte na ředitele školy, v případě neuspokojivého vyřízení na školskou radu, Českou školní inspekci nebo zřizovatele.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies