Průvodce pro zájemce o studium Průvodce pro studenty naší školy Průvodce pro rodiče našich žáků

Aktuální informace

30. 11. 2022
Den otevřených dveří - v budově Stavbařů 5

Program:
15.30 zahájení
16.00 (jídelna) - informace o škole a přijímacích zkouškách, informace k prohlídce nové budovy školy
- ukázky možností vzdělávání a jednotlivých předmětů na naší škole
19.00 ukončení

Zájemcům o studium nabízíme také představení naší školy v elektronické podobě:

- film o škole "Virtuální den otevřených dveří" natočený našimi studenty,

- film o oboru "Aplikovaná chemie" natočený našimi studenty oboru aplikovaná chemie,

- video o průběhu rekonstrukce a dostavby naší druhé budovy, kam se škola po dokončení stavby přesune,

- reportáž k dokončované rekonstrukci naší školy natočenou ÚK - naším zřizovatelem.

29. 11. 2022
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo (I., II. kategorie) - učebny U3 a U3a - 1. a 2. vyučovací hodina (7.40 - 9:30)
24. 11. 2022
Informatika - soutěž Bobřík informatiky - v minulých týdnech proběhla informatická soutěž, ve které měli žáci možnost poměřit své schopnosti. Gratulujeme všem, kteří dokázali "ulovit bobříka informatiky" a prokázali tak své informatické dovednosti.

V postupové kategorii Senior se podařilo postoupit 4 našim žákům (E. Hartmanová, A. Hubený, A. Sieber a M. Vondráček). Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy. Zároveň přejeme hodně zdaru v ústředním kole, které se bude pro Ústecký kraj konat 1. února 2023 na naší škole.

21. 11. 2022 - 25. 11. 2022
Testování ČŠI (Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání) - - první ročníky gymnázia a kvinta (finanční gramotnost) a druhé ročníky gymnázia, aplikované chemie a sexta (čtenářská gramotnost).
09. 11. 2022
Třídní schůzky -
  • Od 16.30 hod. - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd;
  • od 16.30 hod. - jídelna školy - informační schůzka pro rodiče účastníků lyžařského kurzu ze tříd prima, sekunda, tercie, sexta, G1A, G1B, G1C a G2A;
  • od 17.00 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd;
  • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.

Víte, že …
… přihlašovací údaje v Bakalářích není nutno používat v podobě, která Vám byla vygenerována na začátku? Heslo si po přihlášení změníte snadno v nabídce "Nastavení - Změna hesla". Tak si nastavíte vlastní pro Vás snadno zapamatovatelné údaje. Doporučujeme však s ohledem na bezpečnost osobních údajů žáka v systému, použít dostatečně bezpečné heslo!
Poslední úpravy: 27. 10. 2000
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster