Průvodce pro zájemce o studium Průvodce pro studenty naší školy Průvodce pro rodiče našich žáků

Aktuální informace

01. 06. 2023
Upozornění školní jídelny - V souvislosti s organizací výuky v posledním měsíci tohoto školního roku věnujte pozornost následujícím informacím:

1. kdo nechce obědy 5. - 7. 6. (projektové dny), je třeba, aby si je sám zrušil
Výdej obědů 5. - 7. 6. - od 11.30 - 13.30 hod

2. Od 16. - 21. 6. se z důvodu stěhování NEVAŘÍ, všem, co mají v pátek 16.6. objednaný oběd, bude automaticky převeden na pátek 23. 6., pokud někdo bude chtít oběd ve čtvrtek 22. 6., je třeba si ho přihlásit (v případě potíží kontaktujte vedocí jídelny)

3. Od 22. - 29. 6. bude výdej obědů již ve "spodní" budově - ulice Stará 99, a to od 11.20 - 13.30 hod
Poslední den 30. 6. bude výdej jen od 9.30 - 11.30 hod.

03. 05. 2023
Výsledky přijímacího řízení - aktualizováno 22.5.2023 - anonymizované výsledkové listiny (identifikace uchazeče dle kódu): Výsledky zveřejněné 3.5.2023:

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na gymnáziu / střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Víte, že …
… přihlašovací údaje v Bakalářích není nutno používat v podobě, která Vám byla vygenerována na začátku? Heslo si po přihlášení změníte snadno v nabídce "Nastavení - Změna hesla". Tak si nastavíte vlastní pro Vás snadno zapamatovatelné údaje. Doporučujeme však s ohledem na bezpečnost osobních údajů žáka v systému, použít dostatečně bezpečné heslo!
Poslední úpravy: 27. 10. 2000
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster