Školní žákovský parlament

Žákovský parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd celé školy. Každá třída má v parlamentu jednoho svého zástupce s právě jedním hlasem. Během schůzí se projednávají různé problémy týkající se celé školy nebo jednotlivých tříd.

Pravidla definující činnost a pravomoci Žákovského parlamentu jsou součástí Školního řádu (oddíl 8.), který najdete v části Školní dokumenty těchto stránek.

Předseda za veřejnou správu a aplikovanou chemii: Petr Vaněk

Předsedkyně za osmileté a čtyřleté gymnázium: Veronika Průšová

Místopředseda: Kateřina Křivková 

Koordinátor: Lenka Glaslová

Krajské zasedání školních parlamentů Ústeckého kraje

Dne 28. února reprezentovali zástupci školního parlamentu naši školu na prvním oficiálním zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže pro Ústecký kraj. Totoho setkání se zúčastnil značný počet středních škol z našeho kraje, což poskytlo skvělou příležitost k navázání kontaktů, výměně názorů a vzájemné inspiraci. Děkujeme našemu parlamentu za výbornou reprezentaci na krajské úrovni.

Krajské zasedání školních parlamentů Ústeckého kraje Krajské zasedání školních parlamentů Ústeckého kraje Krajské zasedání školních parlamentů Ústeckého kraje Krajské zasedání školních parlamentů Ústeckého kraje Krajské zasedání školních parlamentů Ústeckého kraje

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies