Školní žákovský parlament

Žákovský parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd celé školy. Každá třída má v parlamentu jednoho svého zástupce s právě jedním hlasem. Během schůzí se projednávají různé problémy týkající se celé školy nebo jednotlivých tříd.

Pravidla definující činnost a pravomoci Žákovského parlamentu jsou součástí Školního řádu (oddíl 8.), který najdete v části Školní dokumenty těchto stránek.

Předseda za veřejnou správu a aplikovanou chemii: Petr Vaněk

Předsedkyně za osmileté a čtyřleté gymnázium: Veronika Průšová

Místopředseda: Kateřina Křivková 

Koordinátor: Lenka Glaslová

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies