Výchovný poradce

Za výchovným poradcem byste měli zajít, když...

 • máte problémy se zvládáním učiva,
 • máte pocit, že pracujete v časovém stresu, z čehož vyplývají vaše neúspěchy ve škole,
 • učitelé vás často upozorňují na nečitelné písmo, máte potíže s četbou nového textu apod.,
 • necítíte se dobře ve své třídě, máte obavy ze šikany,
 • vaše rodinné zázemí vám neposkytuje podmínky pro přípravu do školy,
 • plýtváte svým volným časem, vaši přátelé vás odrazují od docházky do školy a učení, propadáte závislostem (alkohol, drogy, automaty, hry apod.),
 • nemáte vůbec žádnou motivaci studovat tuto školu, chcete si zvolit jiný studijní či učební obor,
 • hledáte další uplatnění po absolvování naší školy.

Na naší škole pracují tito výchovní a kariéroví poradci:

Výchovní poradci

Mgr. Eliška Švecová

svecova@gym-ul.cz

Oblasti působnosti:

 • Poradenství v oblasti studijních, výchovných a osobních problémů žáků primy - oktávy a 1.-2. ročníků čtyřletého gymnázia
 • Individuální vzdělávací plány žáků těchto tříd

Mgr. Bohumila Janovská

janovska@gym-ul.cz

Oblasti působnosti:

 • Poradenství v oblasti studijních, výchovných a osobních problémů žáků 3. - 4. ročníků čtyřletého gymnázia, a třídy všech oborů SOŠ
 • Individuální vzdělávací plány žáků těchto tříd

Konzultační hodiny:
pondělí: 9.30 – 11.15 hod.; úterý: 10.15 – 12.00 hod.; čtvrtek: 11.15 – 13.00 hod.
Individuálně po předchozí domluvě kdykoliv.

Kariéroví poradci

Mgr. Radek Rybář

rybar@gym-ul.cz

Oblasti působnosti:

 • Poradenství v oblasti výběru vysoké školy - Kariérové poradenství pro obory gymnázia

Přehled dalšího směřování našich maturantů (mat. roč. 2018).

 

Informace výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce pro aktuální rok.

Přehled právních předpisů související se školstvím

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies