Školní dokumenty

Školní řád

Školní řád, platný od 29. června 2022 - Školní řád v. 29.06.2022.pdf.

ICT plán školy

Dokument ICT plán školy zachycuje výchozí a plánovaný cílový stav vybavenosti školy informačními a komunikačními technologiemi pro období dvou let a je pro nahlédnutí k dispozici u ředitele školy.

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program (gymnázium, Stavbařů 5) + Minimální preventivní program SOŠ školních metodiků primární prevence.

Dlouhodobý záměr rozvoje školy

Dlouhodobý záměr rozvoje školy pro období 2016-2020 - Dlouhodobý záměr školy 2016-2020.pdf.

Školní vzdělávací program

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), je zpracován ŠVP pro výuku všech oborů na naší škole. Školní vzdělávací programy jsou pro nahlédnutí k dispozici v sekretariátu školy.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies