Školní dokumenty

Školní řád

Školní řád, platný od 4. prosince 2023 - Školní řád 2023.pdf.

ICT plán školy

Dokument ICT plán školy zachycuje výchozí a plánovaný cílový stav vybavenosti školy informačními a komunikačními technologiemi pro období dvou let a je pro nahlédnutí k dispozici u ředitele školy.

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program školních metodiků primární prevence.

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy pro období 2018-2024 - Koncepce rozvoje školy 2018.pdf.

Školní vzdělávací program

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), je zpracován ŠVP pro výuku všech oborů na naší škole. Školní vzdělávací programy jsou pro nahlédnutí k dispozici v sekretariátu školy.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies