Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Důležité informace pro uchazeče:

pro uchazeče
(čtyřleté 12. 4. - 15. 4.; osmileté 16. 4. - 17. 4.) a (Náhradní 29. 4.- 30. 4.)

 - Vstup do školy bude umožněn pouze uchazečům, od 7.55 hodin.
 - Zkoušky probíhají převážně v přízemí a v 1. patře, na učebnách budou seznamy.
 - Začátek přijímacích zkoušek v učebnách v 8.30 hodin.
 - O přestávce nebudou uchazeči opouštět školu.
 - Přibližné ukončení zkoušek bude nejdříve ve 12.10 hodin (uchazeči PUP mají navýšený čas, končí tedy později).
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - Důležité informace pro uchazeče:

Informace k elektronickým přihláškám

pro uchazeče
Přihlášku ke vzdělávání můžete finalizovat (potvrdit odeslání), i když nepřipojíte všechny přílohy.
 
Na naši školu je důležitá příloha Přihláška ke vzdělávání ve SŠ a u oboru aplikovaná chemie příloha Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
 
Doklad o dosaženém výsledku v soutěži (kopie diplomu) připojují pouze úspěšní řešitelé podle zveřejněných kritérií, ostatní uchazeči žádný soubor neposílají.
 
V případě dotazů pište s předstihem na skola@gym-ul.cz a nezapomeňte připojit telefonní číslo, někdy je vhodnější Vám poskytnout odpověď telefonicky.
 

Přihlášky ke vzdělávání

pro uchazeče

Prosíme uchazeče, aby preferovali elektronické přihlášky.

Přihlášky v papírové podobě přijímáme od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024, a to

ve dnech po + st v časech 7.00-12.00, 12.30-16.30 (po 15.00 h volejte na tel. 778 442 291)

a ve dnech út, čt, pá v časech 7.00-12.00, 12.30-14.30 h.

 

Přihlášky ke vzdělávání

Otvírané obory vzdělání pro školní rok 2024/2025

Osmileté studium

79-41-K/81 - gymnázium - přijímáme pouze 30 žáků
(Pro žáky z 5. tříd ZŠ.)

Čtyřleté studium

79-41-K/41 - gymnázium - přijímáme až 60 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat na , chtějí se naučit 2 cizí jazyky, dobře komunikovat, zvládat práci s ICT a získat všeobecný rozhled.)

28-44-M/01 - aplikovaná chemie - přijímáme 30 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat přírodní vědy, techniku, nemají v oblibě humanitní předměty a upřednostňují anglický jazyk, příp. budou chtít v regionu snadno najít zaměstnání.)

Minimální počet žáků ve třídě - 25.

Informace k přijímacímu řízení 2024

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb je stanovena v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou Jednotná přijímací zkouška. Test se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Bližší informace k "Jednotné přijímací zkoušce" najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Na nich jsou zveřejněny i ilustrační testy.

 

Školní přijímací zkouška se na naší škole nekoná.

Pro studium oboru Aplikovaná chemie je nutné lékařské potvrzení.

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání:

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Osmileté gymnázium:

  • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
  • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Přihlášky ke vzdělávání

Přihlášky se odevzdávají 1. 2. - 20. 2. 2024.

(Podrobnosti k možnostem podávat přihlášku www.prihlaskanastredni.cz.)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies