O surovinách

Informace o surovinách ve školní jídelně

Snažíme se podporovat české dodavatele a suroviny tuzemského původu. Vejce nakupujeme od dodavatelů provozujících volný nebo podestýlkový chov nosnic.

Každá školní jídelna má povinnost podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování dodržovat výživové normy a plnit tzv. spotřební koš (par. 1 odst. 2, par. 6 odst. 6).

Alergeny v potravinách

Různé druhy alergií postihují až 30 % populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně - jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Od 13. prosince 2014 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho musí mít každý spotřebitel možnost se dozvědět, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují alergeny, jejichž seznam je v nařízení uveden. Každý členský stát si pak může rozhodnout o konkrétních způsobech, jakými o tom bude spotřebitel informován.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou. Označení přítomnosti alergenu je vyznačeno na jídelním lístku číslem, seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla je vyvěšen u každého jídelního lístku. Přítomnost alergenu je přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity pří výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies