Přírodovědná exkurze (jaro 2024)

Projektové dny byly věnovány návštěvě přírodovědně hodnotných lokalit. Viděli jsme řadu vzácných druhů rostlin a živočichů. Předpokladem pro absolvování terénního průzkumu byla fyzická zdatnost, protože účastníci se pohybovali i mimo zpevněné cesty.

V projektu měli žáci dosáhnout hlubšího porozumění přírodě a ekosystémům. Mohli vytvořit například ekologickou mapu lokality, pochopit biodiverzitu prostředí, naučit se rozpoznávat druhy rostlin a živočichů, a vyzkoušet si v terénu výzkumné metody jako sběr dat či pozorování. Na konci prezentovali své poznatky a doporučení pro ochranu daného prostředí.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies