MAFYN - matematika a fyzika neobvykle (jaro 2024)

Během projektu účastníci prozkoumali různé fyzikální jevy a vlastnosti objektů s využitím termokamery - například vypařování, přenos tepla a přeměny energie. Dalším tématem, kterému jsme se věnovali, bylo měření radioaktivity pomocí žákovské soupravy Gamabeta. Zjišťovali jsme, jaké je u nás v učebně fyziky radioaktivní pozadí, jak "září" uranové sklo, také jsme prověřovali různé materiály, jimiž lze radioaktivní záření odstínit. V rámci matematického úkolu účastníci vytvářeli polopravidelné tzv. Archimedovské mozaiky. Poslední den projektu jsme navštívili tepelnou elektrárnu v nedalekých Ledvicích.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies