Účast na Celorepublikovém fóru parlamentů dětí a mládeže

Reprezentanti našeho školního žákovského parlamentu se počátkem října 2023 zúčastnili prvního Celorepublikového fóra parlamentů dětí a mládeže konaného v poslanecké sněmovně v Praze.

Cílem fóra bylo podpořit mladé lidi, aby se více zapojovali do veřejného rozhodování a najít cestu, jak je lépe reprezentovat v politice.  Hlavními tématy prvního ročníku byla podpora činnosti parlamentů mládeže, duševní zdraví a wellbeing.

Program tvořily workshopy a přednášky, diskuze s odborníky a politiky. Cílem podle organizátorů bylo, aby účastníci nejen získali nové znalosti, ale osvojili si prostřednictvím metod neformálního vzdělávání též praktické dovednosti, které můžou dále využít ve svých aktivitách.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies