Veřejnosprávní činnost

Představení oboru 68 - 43 - M / 01 - veřejnosprávní činnost

Vyučujeme tyto odborné předměty:
• právo
• veřejná správa
• písemná a elektronická komunikace
• ekonomika a sociální politika
• aplikovaná psychologie
• účetnictví
• veřejné finance
• výpočetní technika

Absolvent umí:
• ovládat problematiku státní správy a samosprávy
• orientovat se v základní právní problematice
• využívat prostředky výpočetní a kancelářské techniky
• ovládat hmatovou metodu psaní na klávesnici
• formulovat a sestavit úřední korespondenci
• ovládat základy účetnictví
• aktivně používat cizí jazyky
Uplatnění:
• referent orgánů státní správy a samosprávy
• referent na úseku hospodaření s majetkem obce
• vedení rejstříků (obchodní, živnostenský, atd.)
• asistenti advokátů
• soudní zapisovatelé
• vedení agend správních úřadů
• Policie ČR
• podnikatelský sektor
• další studium na VOŠ nebo VŠ

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies