Aplikovaná chemie

Představení oboru 28 - 44 - M / 01 - aplikovaná chemie

Vyučujeme tyto odborné předměty

 • anorganická chemie
 • organická chemie
 • fyzikální chemie
 • biochemie
 • životní prostředí
 • chemická technologie
 • analytická chemie
 • chemická laboratorní cvičení
 • ekonomika
 • informační technologie
 • biologie

Absolvent umí

 • orientovat se v základních pojmech a rozumí základním vztahům v jednotlivých přírodních vědách (chemie, fyzika, biologie,
  ekologie)
 • pracovat se zdroji informací
 • aplikovat základní principy, teorie, metody a pravidla při řešení pracovních činností
 • umí ovlivňovat průběh chemických, fyzikálně-chemických a biochemických dějů
 • samostatně obsluhovat laboratorní techniku

Uplatnění

 • v různých odvětvích průmyslu s významným podílem chemického charakteru
 • ve výzkumných a vývojových laboratořích organizací, které se zabývají chemickými rozbory, úpravou vody, likvidací chemického odpadu nebo monitoringem životního prostředí
 • ve státní sféře při výkonu ochrany přírody
 • v organizacích, které se zabývají kontrolou dodržování hygienických norem a předpisu v oblasti ochrany životního prostředí
 • v obchodních organizacích, které se zabývají nákupem a prodejem chemických výrobku
 • žáci mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies