Informace k elektronickým přihláškám

Přihlášku ke vzdělávání můžete finalizovat (potvrdit odeslání), i když nepřipojíte všechny přílohy.
 
Na naši školu je důležitá příloha Přihláška ke vzdělávání ve SŠ a u oboru aplikovaná chemie příloha Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
 
Doklad o dosaženém výsledku v soutěži (kopie diplomu) připojují pouze úspěšní řešitelé podle zveřejněných kritérií, ostatní uchazeči žádný soubor neposílají.
 
V případě dotazů pište s předstihem na skola@gym-ul.cz a nezapomeňte připojit telefonní číslo, někdy je vhodnější Vám poskytnout odpověď telefonicky.
 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies