Chemická olympiáda - národní kolo

úspěchy chemie

Ve dnech 28. 1. – 1. 2. 2024 proběhl jubilejní 60. ročník národního kola chemické olympiády na VUT v Brně.

Akce se zúčastnilo asi 70 soutěžících v kategoriích A, B a E z celého Česka, ale i Slovenska. Pro účastníky byl připraven náročný program teoretických i praktických úloh.

Naší školu v kategorii E reprezentoval žák 3. ročníku oboru Aplikované chemie Šimon Plachý. Přestože tato kategorie je určena především pro žáky 4. ročníků, Šimon Plachý obsadil krásné 6. místo.

Je to velký úspěch, ke kterému blahopřejeme.

Chemická olympiáda - národní kolo Chemická olympiáda - národní kolo Chemická olympiáda - národní kolo Chemická olympiáda - národní kolo Chemická olympiáda - národní kolo Chemická olympiáda - národní kolo

Olympiáda v českém jazyce

okresní kolo - výsledky:

I. kategorie (tercie, kvarta):  3. místo - Vojtěch Mála (O3)

II. kategorie (1. - 4. ročník, kvinta - oktáva): 2. místo - Ivana Žižková (O8), 3. místo - Adam Ouředník (O8)

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v německém jazyce

úspěchy němčina
Dne 19. 1. 2024 proběhla ústní část školního kola olympiády v německém jazyce pro kategorii sekunda.
 
Na prvních 3 místech se umístili: 1. Veronika Dragonová, 2. Max Falion, 3. Magdalena Bukovičová.
 
Děkujeme všem za účast a postupujícím držíme palce v okresním kole.
 
Olympiáda v německém jazyce Olympiáda v německém jazyce

Chemická olympiáda

úspěchy chemie
Naše škola byla 4. ledna opět pořadatelem krajského kola chemické olympiády. Tentokrát kategorie B.
 
I tentokrát jsme zaznamenali úspěch - student třídy C3A Šimon Plachý obsadil krásné třetí místo.
Blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.
 
Chemická olympiáda

Olympiáda v anglickém jazyce pro SOŠ

úspěchy angličtina
Žáci oborů aplikovaná chemie a veřejnosprávní činnost se dne 4. ledna 2024 zúčastnili školního kola olympiády v anglickém jazyce. 
 
Vítězem se stal Ondřej Řehůřek (C2A), druhé místo obsadil Karel Příhoda (C1A) a úspěšnou trojici doplnila Tereza Růžičková (C2A). 
 
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí do okresního kola!
Olympiáda v anglickém jazyce pro SOŠ Olympiáda v anglickém jazyce pro SOŠ Olympiáda v anglickém jazyce pro SOŠ

Olympiáda v českém jazyce

úspěchy čeština
Výsledky školního kola:

I. kategorie (tercie - kvarta)
1. místo: Vojtěch Mála (O3); 2. místo: Nela Radovnická (O3); 3. místo: Kristina Kramperová (O4)

II. kategorie (kvinta - oktáva + 1.- 4. ročník)
1. místo: Ivana Žižková (O8); 2. místo: Adam Ouředník (O8); 3. místo: Nicol Maxová (O6)

Gratulujeme a žákům postupujícím do okresního kola přejeme další úspěchy!

Olympiáda v německém jazyce

úspěchy němčina

Dne 15. 12. 2023 proběhla ústní část školního kola olympiády v německém jazyce pro kategorii kvinta - septima + 1.-3. ročník. 

Na prvních 3 místech se umístili: 1. Nikol Maxová (O6), 2. Jiř Půlpytel (O6), 3. Klára Todtová (O7).

Komise zkoušejících děkuje za účast a skvělé výkony, jež předvedli všichni soutěžící, a drží všechny palce v okresním kole.


Dne 12. 12. 2023 proběhla ústní část školního kola olympiády v německém jazyce pro kategorii tercie a kvarta.

Na prvních 3 místech se umístily: 1. Lída Beranová (O4), 2. Valérie Kubálková (O4), 3. Ela Šindelářová (O3).

Všem žákům děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a držíme palce v okresním kole.

Olympiáda v německém jazyce Olympiáda v německém jazyce

Krajská kola chemické olympiády

úspěchy
Naše škola byla 1. prosince opět tradičním pořadatelem krajského kola chemické olympiády. V letošním školním roce se koná již jubilejní 60. ročník. Ve velké konkurenci studentů Ústeckého kraje se naši žáci neztratili a umístili se na stupních vítězů.
1. místo Šimon Plachý z C3A (kategorie E)
3. místo Volodymyr Sokolov z G4B (kategorie A)
Studentům gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.
 
Krajská kola chemické olympiády Krajská kola chemické olympiády Krajská kola chemické olympiády Krajská kola chemické olympiády

Bobřík informatiky

úspěchy informatika

V polovině listopadu proběhlo školní kolo informatické soutěže zaměřené na informatické myšlení.

Do ústředního kola v kategorii Senior postoupili tito naši žáci: Jakub Juřík, Adam Hubený a Eliška Tintěrová - gratulujeme!

Ústřední kolo pro Ústecký kraj (kam postoupilo 30 nejlepších ze všech zúčastněných škol kraje) proběhne na naší škole dne 1. 2. 2024.

Bobřík informatiky

Německý jazykový diplom

němčina DSD

Dne 29. 11. 2023 čekala na 15 našich studentů ze 4. ročníků písemná část zkoušek na Německý jazykový diplom II. stupně. Postupně se věnovali čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a na závěr psali slohovou práci vztahující se k odbornému článku doplněnému grafem. Všechny práce byly odeslány německým korektorům do Kolína nad Rýnem. Ústní část bude následovat 18. 12. 2023 za účasti hlavního odborného poradce pro Německý jazykový diplom v ČR.

Německý jazykový diplom

Olympiáda v anglickém jazyce

úspěchy angličtina
Na konci listopadu proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro kategorii tercie a kvarta, které se zúčastnili všichni žáci těchto tříd.
 
Nejúspěšnějšími studenty byli: 1. místo Kramperová Kristina O4, 2. místo Chudinová Hana O4, 3. místo Smolík Pavel O4, 4. místo Horáček Jan O4, 5. místo Bláhová Emma O4.
 
Všem žákům děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a držíme palce v okresním kole. 
 

 
Dne 21. 11. 2023 proběhla olympiáda v anglickém jazyce pro 1.-3. ročníky + kvintu až septimu gymnázia, které se účastnilo bezmála 50 našich studentů.
 
Z nich byli ti nejlepší: 1. Nicol Maxová O6, 2. Jiří Klier O7, 3. Kateřina Madunická O7, 4. Matěj Bílkovský G1A, 5. Filip Brodský O7
 
Současně proběhla také soutěž v kategorii SŠ+ pro studenty z biligvních rodin a pro ty, kteří pobývali v jazykovém prostředí déle než 6 měsíců. Tuto bezkonkurenčně vyhrál jako jediný účastník Václav Hudský O7.
 
Všem děkujeme za účast a gratulujeme vítězům!
Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce

Příprava Vánoční akademie!

školní akce

Důležitá zpráva:

V tomto školním roce se Vánoční akademie uskuteční dne 21. 12. 2023 v kině Hraničář (dopoledne pro žáky, večer od 17.00 pro rodiče žáků).

Do 10. 11. 2023  nahlaste prosím program a jména zájemců o moderování akademie v kabinetu 2.01.

Děkujeme. (S. Rezková)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies