Soutěž v písemné a elektronické komunikaci

Žáci oboru veřejnosprávní činnost prokázali v soutěži v odborném předmětu písemná a elektronická komunikace, že umějí napsat obchodní a osobní e-mail na vysoké úrovni, vytvořit přehlednou tabulku a graficky zpracovat vizuálně atraktivní propagační leták.

Nejúspěšnější účastnicí soutěže byla studentka druhého ročníku Barbora Krupková, následovaná svým spolužákem Petrem Vaňkem. Na třetím místě se umístila studentka třetího ročníku Martina Horváthová.

Gratulujeme!

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies