Průvodce pro zájemce o studium Průvodce pro studenty naší školy Průvodce pro rodiče našich žáků

Aktuální informace

Nepřehlédněte:

Z důvodu havárie vody v budově gymnázia (Stavbařů 5) byl na pondělí 25. května 2015 upraven rozvrh a počet vyučovacích hodin. Uvedené učebny budou sloužit jako kmenové a třídy se v nich budou učit všechny hodiny. Změny rozvrhu nejsou z technických důvodů uvedeny v Bakalářích. Děkujeme za pochopení.

Z výše uvedeného důvodu je žákům zároveň přísně zakázán vstup do pavilonu A a C!


Ředitel Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace v souladu s volebním řádem, vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 42/108R/2012 dne 11. července 2012 na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění, v souladu s volebním řádem školské rady vyhlašuje volby do školské rady.

1. kolo: do pátku 22. května 2015 do 14.00

2. kolo: čtvrtek 11. června 2015 od 13.00 do 16.00

Oznámení o konání voleb.
Volební lístek pro 1. kolo (ve formátu .doc).

Zveřejněno 5.5.2015


Upozornění:

Z důvodu poruchy na telefonní ústředně v odloučeném pracovišti Stará 99, prosíme, využívejte jako kontaktu na učitele SOŠ jejich e-mailové adresy. Na pevnou linku se lze dovolat, telefon však nejde přepojit do kabinetů. Pevnou linku využívejte pouze k omluvení absence či konkrétnímu dotazu na chod školy.

Děkujeme za pochopení.


Vyplácení stipendií a příspěvku na dojíždění pro maturitní ročníky proběhne v den předávání maturitního vysvědčení.

Předání se uskuteční oproti podpisu a předložení občanského průkazu! Nevyčerpané dotační příspěvky se vrací na KÚ. Viz přísl. směrnice.29. 05. 2015
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení -

- pro žáky třídy C4A studijního oboru aplikovaná chemie se uskuteční v 9.00 hodin na úřadu MO Severní Terasa.

- pro žáky studijních oborů v budově gymnázia ul. Stavbařů 5 se koná v době 16-18 hod. v Severočeském divadle opery a baletu. Maturanti a pedagogický dozor mají přístup do divadla již v 15.30 kvůli nácviku této akce.

18. 05. 2015 - 19. 05. 2015
Ředitelské volno - pro nematuritní ročníky školy.
30. 04. 2015
Maturitní zkoušky - důležité informace k organizaci - Přehled požadavků, organizačních záležitostí a časový plán k písemným zkouškám státní části maturitní zkoušky - jarní termín 2015.

Časová osa pro žáky - anonymizováno (jen iniciály jmen)

Víte, že …
… co dobrého vám připravily kuchařky ve školní jídelně najdete v nabídce Školní jídelna - Jídelní lístek? Informace na stránky jsou přidávány vedoucí jídelny, tedy nejkratší cestou přímo k vám! ;-) Přejeme vám dobrou chuť!
Poslední úpravy: 27. 10. 2000
 
Copyright © 1998-2013 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster