Průvodce pro zájemce o studium Průvodce pro studenty naší školy Průvodce pro rodiče našich žáků

Aktuální informace

28. 09. 2020
Státní svátek ČR - Den české státnosti
17. 09. 2020
Upozornění na chystané opatření -

dle prohlášení zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR na dnešní tiskové konferenci bude od pátku 18.9. 2020 od 00,00 hodin platit:

Používání roušek ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení – ve třídách i při vyučování pro 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ s výjimkou mj. vzdělávacích aktivit, jejíchž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Je důrazně doporučen zákaz školních hromadných akcí, školních soutěží, koncertů apod.

04. 09. 2020
Vyhlášení opakované výzvy pro doplňovací volby do školské rady naší školy - ředitelem Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace v souladu s volebním řádem, vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 055/50R/2018 dne 3. října 2018 na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění, v souladu s volebním řádem školské rady: Celý text Oznámení...

Volební lístek (.doc)

Víte, že …
… na těchto stránkách v menu Předměty najdete informace o jednotlivých předmětech vyučovaných na naší škole, jejich stručnou charakteristiku, vybavení pomůckami, vyučující, požadavky k maturitní zkoušce a další?

A vědeli jste, že pokud stránku určitého předmětu obnovíte, změní se ilustrační fotografie? :-)
Poslední úpravy: 27. 10. 2000
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster