Průvodce pro zájemce o studium Průvodce pro studenty naší školy Průvodce pro rodiče našich žáků

Aktuální informace

05. 03. 2021
Informace k přijímacímu řízení na naši školu - obor aplikovaná chemie -

Vzhledem k tomu, že počet přijatých přihlášek do oboru vzdělávání aplikovaná chemie je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, ředitel školy rozhodl, že jednotná přijímací zkouška se v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT z 5. ledna 2021 č. j. MŠMT-43073/2020-3 pro tento obor nebude konat.

03. 03. 2021
Český jazyk a literatura - maturitní ústní zkouška - Upozornění pro maturanty - Žáci maturitních ročníků jsou povinni vypracovat a odevzdat seznam četby k maturitě (v souladu s platným katalogem požadavků). Pokyny pro vypracování a odevzdání stanoví vyučující v jednotlivých třídách. Nejzazší termín odevzdání: 31. března 2021. V případě nedodržení stanoveného termínu obdrží žák u zkoušky seznam sestavený maturitní komisí.
01. 03. 2021
Informace o organizaci výuky od 1. 3. 2021 - výuka nadále probíhá dosavadním způsobem = distanční výuka pro všechny žáky naší školy.

Prosíme, sledujte průběžně možné změny na webu a v Bakalářích.

22. 02. 2021
02. 02. 2021 - 01. 03. 2021
Odevzdávání přihlášek ke vzdělávání - Přihlášky můžete odevzdávat na recepci školy (budova Stavbařů 5) v úředních hodinách 7.15-12.00, 12.30-14.30 hodin.

V době jarních prázdnin od 8. do 12. 2. 2021 pouze v pondělí a ve středu od 8 do 15 hodin.

Do školy prosím vstupujte pouze s ochranou nosu a úst. Děkujeme.

04. 01. 2021
Oznámení ředitele školy - omezení úředních hodin pro veřejnost - Na základě aktuálního krizového opatření jsou ode dne 4. ledna 2021 omezeny úřední hodiny pro veřejnost, a to takto: pondělí a středa 7.00 – 9.00 a 12.30 –15.30 hod.

Schůzky se zaměstnanci školy jsou možné pouze po předchozím souhlasu ředitele školy nebo pověřeného zástupce ředitele školy.

Příjem dokumentů probíhá prostřednictvím recepce u vstupu do budovy školy. Upřednostňujeme elektronickou komunikaci se školou (skola@gym-ul.cz).

Víte, že …
… přihlašovací údaje v Bakalářích není nutno používat v podobě, která Vám byla vygenerována na začátku? Heslo si po přihlášení změníte snadno v nabídce "Nastavení - Změna hesla". Tak si nastavíte vlastní pro Vás snadno zapamatovatelné údaje. Doporučujeme však s ohledem na bezpečnost osobních údajů žáka v systému, použít dostatečně bezpečné heslo!
Poslední úpravy: 27. 10. 2000
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster