Průvodce pro zájemce o studium Průvodce pro studenty naší školy Průvodce pro rodiče našich žáků

Aktuální informace

Nepřehlédněte:

Informace k maturitním zkouškám - podzimní termín

Budova gymnázia v ul. Stavbařů 5 je spádovou školou pro opravné maturitní zkoušky společná část, písemný a didaktický test. Pozvánka s podrobnější informací byla žákům odesílána e-mailem.

Upozorňujeme žáky, že písemné maturitní zkoušky a didaktický test se konají ve dnech 1.-4. září 2014 v budově gymnázia ul. Stavbařů 5. Tato informace platí také pro žáky z jiných středních škol v Ústí nad Labem.

Ústní část maturitních zkoušek bude probíhat ve dnech 11. září 2014. Upozorňujeme žáky naší školy, že tato část zkoušky se koná v budově střední školy, ul. Stará 99. Rozpis zkoušek (jen iniciály jmen).

Opravné maturitní zkoušky - profilová část - se konají dne 8. září 2014. Bližší informace o čase konání atd. budou zveřejněny po 1. září 2014.01. 09. 2014
Začátek výuky ve školním roce 2014/2015 -

1. ročník osmiletého gymnázia (prima)... od 8.30 hod.,
1. ročníky čtyřletého gymnázia ... od 9.00 hod.,
ostatní třídy v budově stavbařů 5 ... od 8.35 hod.

1. ročníky oborů SOŠ ... od 9.00 hod.,
ostatní třídy v budově odloučeného pracoviště Stará 99 ... od 8.00 hod.

Adaptační kurzy pro 1. ročníky

Informace pro 1. ročníky SOŠ - V1A a S1A.

01. 09. 2014
Projektové dny na SOŠ - Žádáme všechny žáky, aby v pondělí 1. září osobně kontaktovali vedoucí projektu​, do kterého se přihlásili. Budou jim předány bližší informace.
29. 08. 2014
Upozornění školní jídelny - z personálních důvodů (účast na školení) nebude dne 29.8.2014 v provozu kancelář vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení.
27. 08. 2014
Informace školní jídelny - byla upravena provozní doba kanceláře vedoucí školní jídelny - viz Provozní řád jídelny.

VS (variabilní symbol) bude žákům nově nastupujících ročníků přidělen vedoucí školní jídelny až po obdržení čipu 1. září.

POZOR! Žáci, kteří si platí obědy inkasem:
pokud potřebujete odhlásit některý z obědů v projektových dnech v září (3.-5. září 2014), je třeba si odhlášku provést vlastnoručně v terminálu nebo přes web. Vzhledem k různorodosti projektů nebude provádět odhlášení obědů hromadně vedoucí jídelny. Neodhlášené nevyzvednuté obědy propadají.

25. 08. 2014 - 29. 09. 2014
Opravné a dodatečné zkoušky za 2. pol. šk. roku 2013/2014 -

Rozpis pro gymnázium,
Rozpis pro obory SOŠ
Víte, že …
… na těchto stránkách v menu Předměty najdete informace o jednotlivých předmětech vyučovaných na naší škole, jejich stručnou charakteristiku, vybavení pomůckami, vyučující, požadavky k maturitní zkoušce a další?

A vědeli jste, že pokud stránku určitého předmětu obnovíte, změní se ilustrační fotografie? :-)
Poslední úpravy: 27. 10. 2000
 
Copyright © 1998-2013 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster