Průvodce pro zájemce o studium Průvodce pro studenty naší školy Průvodce pro rodiče našich žáků

Aktuální informace

10. 05. 2021
Školní jídelna opět v provozu - omezený režim! - Informace k provozu školní jídelny a objednávání obědů:

Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky ve škole, se mohou opět stravovat ve školní jídelně.

Ostatní žáci a cizí strávníci si pro obědy mohou docházet do jídlonosiče - POZOR! NESMÍ však vstupovat do školy, výdej bude probíhat formou "výdeje z okénka" z prostoru zásobovací rampy, kde předají jídlonosič a jídlo jim bude vydáno personálem kuchyně.

Výdej obědů: 11.15 - 13.30 hod.

Obědy si je nutno přihlásit přes objednávkový systém na www.strava.cz (číslo naší jídelny je 3025). V případě potíží s přihlášením, kontaktujte e-mailem vedoucí školní jídelny J. Sedláčkovou (jidelna@gym-ul.cz).

10. 05. 2021
Informace k organizaci výuky od 10. 5. 2021 - V souvislosti s opatřením ministra školství se mění organizace výuky v naší škole - bude probíhat rotační výuku tříd prima - kvarta osmiletého gymnázia a to takto:

Skupina 1.
Třídy - O1, O2
(od 10. 5. prezenční výuka, od 17. 5. distanční výuka, takto střídavě i dále)

Skupina 2.
Třídy - O3, O4
(od 10. 5. ještě distanční výuka, od 17. 5. prezenční výuka, takto střídavě i dále)

Osobní přítomnost ve škole je podmíněna absolvováním testu na C-19, které bude prováděno v pondělí a ve čtvrtek.

Ostatní třídy - nadále distanční výuka.

Prosíme, sledujte průběžně možné změny na webu a v Bakalářích.
06. 05. 2021
Fyzikální olympiáda - Do krajského kola online fyzikální olympiády postoupili za naši školu žáci kvinty Eliška Tintěrová a Petr Pham. Petr Pham se stal také úspěšným řešitelem krajského kola. Gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme.
04. 05. 2021
Informace k organizaci výuky od 10. 5. 2021 -

V souladu s usnesením vlády ČR bude ve třídách prima a sekunda probíhat od 10. května 2021 prezenční výuka. Osobní přítomnost ve škole je podmíněna absolvováním testu na C-19, které bude prováděno v pondělí a ve čtvrtek.

V ostatních třídách probíhá nadále distanční výuka.

Michal Šidák, ředitel školy

(Platí pro týden od 10. 5. 2021.)

30. 04. 2021
Přijímací zkoušky - Pokud jste od nás obdrželi pozvánku na oba termíny, skládáte zkoušku dvakrát. Znamená to, že druhá škola jednotnou přijímací zkoušku nekoná. Aby nebyl uchazeč znevýhodněný, má možnost konání dvou zkoušek, z nichž se počítá lepší výsledek.

Ke zkouškám potřebujete pouze pozvánku a potvrzení o negativním testu ze ZŠ, zdravotnického zařízení (nebo jiný doklad podle dokumentu Povinnosti uchazeče vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání).

04. 01. 2021
Oznámení ředitele školy - omezení úředních hodin pro veřejnost - Na základě aktuálního krizového opatření jsou ode dne 4. ledna 2021 omezeny úřední hodiny pro veřejnost, a to takto: pondělí a středa 7.00 – 9.00 a 12.30 –15.30 hod.

Schůzky se zaměstnanci školy jsou možné pouze po předchozím souhlasu ředitele školy nebo pověřeného zástupce ředitele školy.

Příjem dokumentů probíhá prostřednictvím recepce u vstupu do budovy školy. Upřednostňujeme elektronickou komunikaci se školou (skola@gym-ul.cz).

Víte, že …
… přihlašovací údaje v Bakalářích není nutno používat v podobě, která Vám byla vygenerována na začátku? Heslo si po přihlášení změníte snadno v nabídce "Nastavení - Změna hesla". Tak si nastavíte vlastní pro Vás snadno zapamatovatelné údaje. Doporučujeme však s ohledem na bezpečnost osobních údajů žáka v systému, použít dostatečně bezpečné heslo!
Poslední úpravy: 27. 10. 2000
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster