Průvodce pro zájemce o studium Průvodce pro studenty naší školy Průvodce pro rodiče našich žáků

Aktuální informace

05. 09. 2016 - 08. 09. 2016
Seznamovací (adaptační) kurzy pro 1. ročníky -
  • pro třídu prima (O1) - ve dnech 5. až 6. září 2016
  • pro 1. ročníky SOŠ (C1A, S1A, V1A, V1B) ve dnech 5. až 7. září 2016
  • pro 1. ročníky gymnázia (G1A, G1B) ve dnech 7. až 8. září 2016

Podrobné informace najdete v těchto přílohách:
Informace a formulář pro rodiče - prima
Informace k adaptačnímu kurzu pro obory SOŠ
Informace a formulář pro rodiče - 1. ročníky

Formulář - Posudek o zdravotní způsobilosti...

01. 09. 2016 - 09. 09. 2016
Informace pro žáky a rodiče pro školní rok 2016/2017 - Žádosti o individuální vzdělávací plány, uvolnění z tělesné výchovy apod. odevzdejte na předepsaném formuláři, na sekretariát školy nebo třídnímu učiteli do 9. září 2016. Žádosti musí být včetně všech příloh (potvrzení od lékaře, potvrzení ze sportovního oddílu, zpráva z pedagogicko-psychologické poradny).
01. 09. 2016
Informace pro žáky 1. ročníků - Zahájení školního roku proběhne následovně:
  • 8.00 h - obory SOŠ (Stará 99, jídelna) - C1A, V1A, V1B, S1A
  • 8.30 h - víceleté gymnázium (Stavbařů 5, učebna U3) - prima O1
  • 9.00 h - čtyřleté gymnázium (Stavbařů 5, učebna U3) - G1A, G1B

Žáci, kteří přicházejí z 9. třídy, přinesou 1. září originál výročního vysvědčení a občanský průkaz.

Těšíme se na vás!

01. 09. 2016
Zahájení školního roku 2016/2017 -

Všechny třídy SOŠ - budova Stará 99 začínají v 8.00 hod.

Všechny třídy gymnázia - budova Stavbařů 5, vyjma 1. ročníků a primy, začínají ve svých kmenových učebnách v 8.30 hod.

Přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku!

25. 08. 2016 - 13. 09. 2016
01. 07. 2016 - 31. 08. 2016
Hlavní (letní) prázdniny -
Víte, že …
… na těchto stránkách v menu Předměty najdete informace o jednotlivých předmětech vyučovaných na naší škole, jejich stručnou charakteristiku, vybavení pomůckami, vyučující, požadavky k maturitní zkoušce a další?

A vědeli jste, že pokud stránku určitého předmětu obnovíte, změní se ilustrační fotografie? :-)
Poslední úpravy: 27. 10. 2000
 
Copyright © 1998-2016 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster