Základy spol. věd, Občanská výchova (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace Žák si má osvojit a prohloubit základy společenských věd v rozsahu určeném učebními osnovami. Tyto vědomosti pak uplatní v každodením životě. Měly by mu sloužit pro rozvoj osobnosti, rozvoj jeho myšlení a poznávání. Stanou se součástí jeho celkové vzdělanosti a kultury.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Vybavení kabinetu se skládá z publikací, které umožňují rozšiřovat vědomosti žáků v oblastech politologie, filozofie, občanského práva atd. K dispozici je pochopitelně školní knihovna (viz Výuka).

Informace o semináři

K tomuto předmětu se v případě zájmu žáků otvírá společenskovědní seminář.

Témata k maturitní zkoušce

Antická filozofie - kosmologická a klasická. Filozofie období helénismu. Středověká filozofie - raný, vrcholný a pozdní středověk. Renesanční filozofie. Novověké filozofické myšlení. Filozofie osvícenství v Anglii, Francii a Německu. Hlavní přístupy ve filozofii 19. století. Hlavní filozofické směry ve 20. století. Psychologie jako vědní disciplína. Struktura osobnosti. Náročné životní situace. Sociologie jako vědní disciplína. Člověk jako sociální bytost. Vývoj a funkce státu a práva. Moc zákonodárná, výkonná a soudní. Volby. Hlavní problémy makroekonomie. Hlavní problémy mikroekonomie. Právní formy podnikání. Druhy náboženství, nové způsoby myšlení, alternativní světonázor.

Související stránky

Poslední úpravy: 02. 12. 2007
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster