Přehled důležitých informací pro zájemce o studium

Na tento přehled se kdykoliv vrátíte kliknutím na:

Den otevřených dveří - 30. 11. 2022

Zájemcům o studium nabízíme také představení naší školy v elektronické podobě:

- film o škole "Virtuální den otevřených dveří" natočený našimi studenty,

- film o oboru "Aplikovaná chemie" natočený našimi studenty oboru aplikovaná chemie,

- video o průběhu rekonstrukce a dostavby naší druhé budovy, kam se škola po dokončení stavby přesune,

- reportáž k dokončované rekonstrukci naší školy natočenou ÚK - naším zřizovatelem.


Informace k zápisovým lístkům...

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání CERMAT

Pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní. Na stránce pod odkazem https://vpz.cermat.cz/testy/ zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal.


Seznam všech nabízených oborů na naší škole

Letáčky s informacemi o gymnáziu a k otvíraným oborům naší střední odborné školy:


Proč si vybrat
naše gymnázium...


Informace
o projektech


Aplikovaná chemie


Veřejnosprávní činnost

 

Související stránky

Autor / vložil: webmaster
Poslední úpravy: 28. 10. 2022
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster