Zeměpis (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Zeměpis spojuje předměty humanitní, technické a přírodovědné - je tedy předmětem interdisciplinárním.

Hlavní funkce:

 • všeobecně vzdělávací
 • poznávací
 • aplikační
 • prognostická

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Mapová sbírka mobilní, nástěnné mapy stacionární, základní zeměpisná literatura, notebook, dataprojektor, připojení k Internetu v odborných učebnách, digitální fotoaparát, GPS.

Informace o semináři

K tomuto předmětu se v případě zájmu žáků otvírá volitelný seminář.

Témata k maturitní zkoušce

 • Planeta Země
 • Kartografie
 • Atmosféra
 • Hydrosféra
 • Litosféra
 • Biosféra a pedosféra
 • Geografie světového průmyslu
 • Geografie světového zemědělství
 • Geografie dopravy a cestovního ruchu, zahraniční obchod
 • Geografie obyvatelstva
 • Sídla a sídelní systémy, obslužná sféra
 • Politická mapa světa, integrace
 • Problémové oblasti světa (z hlediska přírodního, ekonomického, politického a kulturního vývoje)
 • Geografie oceánů a polárních oblastí
 • Nejvyspělejší státy světa (USA, Japonsko)
 • Geografická charakteristika Kanady, Austrálie, Nového Zélandu
 • Státy Latinské Ameriky
 • Geografie Afriky
 • Islámský svět a jeho problémy
 • Nejlidnatější státy Asie (Čína, Indie)
 • Základní geografická charakteristika ostatních států Asie
 • Geografie Evropy
 • Rusko a SNS
 • Evropská unie a vnější vztahy České republiky
 • Geografie České republiky
 • Geografie malé oblasti (Ústecký kraj, místní region)

Související stránky

Poslední úpravy: 24. 11. 2020
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster