Projekt #vyzva_stavbarka

V rámci distanční výuky v listopadu 2020 připravili vyučující O. Černý a T. Jančík ve svých hodinách informatiky pro žáky informatický projekt #vyzva_stavbarka. Úkolem žáků bylo v průběhu jednoho měsíce vytvořit překážkovou dráhu pro kuličku/míček nebo dráhu z dominových kostek (případně dalších doplňků), která by představila divákovi vybraný školní předmět a probíranou látku, tuto dráhu zaznamenat na video a umístit na YouTube.

Žákům měl projekt umožnit hravou formou procvičit a upevnit znalosti týkají se využívání online nástrojů pro vzdálenou komunikaci i spolupráci. Mimo jiné mezi další důležité cíle projektu patřilo vedení a práce ve skupině, organizace času a práce s informacemi.

Projektu se zúčastnilo celkem 94 skupin sestavených ze žáků tříd gymnázia a jedné třídy SOŠ. Protože se vzhledem k opatřením platným v celé ČR žáci nemohli scházet, měli za úkol vše domluvit výhradně za pomoci digitálních komunikačních technologií. Realizace pak byla v jednodušším případě na jednom členu skupiny, příp. každý z žáků vytvořil svou část u sebe a videa spojili do jednoho.

V závěru projektu proběhla sebereflexe žáků a hodnocení všech odevzdaných prací, následně měli žáci možnost vybrat nejpovedenější dráhy. Na prvních třech místech se s největším počtem hlasů umístila následující videa:

  1. "Rok 2020" – Pekárková a kol. (https://youtu.be/epVY9P5P2sA)
  2. "Domino" – Dobosz a kol. (https://youtu.be/wCgl3EtDIr4)
  3. "Sarajevský atentát" – Ferko a kol. (https://youtu.be/41uOk0QYm3Y)

Za zmínku stojí rozhodně také dráha "Sir Nicholas Winton" od Hyšková a kol. (https://youtu.be/6YlpKGFwmVY), které umístění uniklo o pár hlasů.

Ze zpětné vazby, kterou poskytovali vyučujícím všichni žáci při závěrečném hodnocení práce, vyplynulo, že tato forma výuky měla velmi kladný ohlas. Z připomínek a podnětů pak dále vychází plánování a organizace dalšího informatického projektu na leden-únor 2021.


 
Související stránky

Autor / vložil: O. Černý, T. Jančík / webmaster
Poslední úpravy: 18. 02. 2021
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster