Výtvarná výchova (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Výtvarná výchova nejen jako volitelný maturitní předmět připravuje žáky gymnázia jak po stránce praktické tak i teoretické. Žáci zvládají základní výtvarné techniky kresby, malby a grafiky i netradičních výtvarných postupů. Svými díly se zapojují do nejrůznějších soutěží, pracemi žáků je vyzdobena řada veřejných budov - např. dětská nemocnice na Bukově.

V teoretické části zvládají žáci poznatky z teorie barev, grafiky, anatomie, perspektivy. V oblasti dějin výtvarné kultury se seznamují s díly a umělci od nejstarších dob až po současné autory.

Na škole pracuje výtvarný kroužek, ve kterém mohou studenti rozvíjet své výtvarné schopnosti a dovednosti. Tuto formu práce využívají nejvíce žáci, kteří chtějí výtvarnou výchovu studovat na vysoké škole, nebo ti, kteří z tohoto předmětu maturují.

Kabinet VV se podílí na výtvarné výzdobě budovy školy a různých akcí pořádaných školou nebo ve škole.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Vybavení kabinetu výtvarné výchovy je na velmi dobré úrovni, kromě výtvarných potřeb (štětce, rydla, pera, apod.) jsou k dispozici různé výtvarné stojany, ruční kovový lis, řezačka papíru, multimediální počítač, s laserovou a barevnou inkoustovou tiskárnou, skener, tablet, digitální fotoaparát a digitální kamera. Knihovnička VV je vybavena řadou zajímavých knih z oboru.

Informace o semináři

K tomuto předmětu se v případě zájmu žáků otvírá v předposledním a posledním roce studia volitelný seminář.

Témata k maturitní zkoušce

Směry a dějiny umění: Umění pravěku; Egypta, Asie, Ameriky; Předřecké a řecké umění; Řím; Románské umění; Gotické umění; Renesanční sochařství a malířství; Renesanční architektura; Baroko; Barokní sochařství a malířství; Klasicismus; Romantismus; Realismus; Generace Národního divadla; Impresionismus; Postimpresionismus; Expresionismus, fauvismus; Kubismus; Secese; Umělecké směry a české výtvarné umění na počátku 20. století; Umění mezi dvěma světovými válkami; Umělecká tvorba po II. světové válce; Současné umělecké směry a proudy; Tvorba současných severočeských umělců;

Techniky a výtvarné činnosti: Perspektiva; Kresba zátiší; Kresba figury; Kresba; Barva; Vkus - nevkus - kýč; Netradiční techniky užívané ve výtvarné výchově; Grafické techniky; Malování; Modelování; Ilustrace; Výtvarné vytváření; Vývoj písma; Grafické techniky; Dekor, ornament; Design; Grafické techniky; Tvorba životního prostředí; Grafické techniky v tvorbě současných umělců; Grafické techniky; Druhy výtvarných činností; Užití písma; Zobrazení lidské hlavy; Lidové umění

Další informace

Ukázky prací studentů - novoroční přání z roku 2000. Ukázky prací studentů - novoroční přání z roku 1999. Práce z projektu ARTCHILD. Výstava betlémů v kostele sv. Vojtěcha, fotky betlémů ze soutěže. Práce studentů - téma Egypt. Stránka s ukázkami práce V. Kazdy, virtuální galerie tohoto výtvarníka.
Poslední úpravy: 02. 12. 2007
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster