Projekt - Náš společný svět

O projektu

Cílem projektu Náš společný svět (2010 - 2012) je integrovat globální rozvojové vzdělávání (GRV) do výuky a života školy s důrazem na rozvíjení kompetencí pedagogů pro kvalitní výuku témat GRV. Projekt, do něhož je zapojena i naše škola, je realizován Vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s.

Varianty v rámci projektu poskytují zapojeným školám metodickou a finanční podporu a napomáhají jejich učitelům v aktivním zapojení se do procesu, aby se globální rozvojová témata (chudoba, nerovnost, světový trh, rozvoj, migrace, ekonomická globalizace, lidská práva, klimatické změny,...) staly dlouhodobě součástí jednotlivých předmětů i dalších aktivit školy.

Zapojení pedagogové si prostřednictvím projektu nejen zvyšují své kompetence a znalosti v dané problematice (např. formou absolvování tříměsíčního e-learningového kurzu), ale především mohou využít možnosti konzultací a podpory ze strany společnosti Člověk v tísni, o.p.s., případně jiných odborníků na globální a rozvojová témata, pedagogiku aj. Dále mají možnost sdílet vzájemné zkušenosti i s dalšími učiteli ze zapojených škol na společných setkáních a workshopech nebo prostřednictvím webového rozhraní.

Součástí projektu je tvorba a testování nástrojů pro hodnocení dopadů výuky GRV na žáky a studenty, vhodné přímo k využití pedagogy v jejich denní praxi.

Více informací naleznete na stránkách www.varianty.cz v sekci Projekty.

Projekt Náš společný svět byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Poslední úpravy: 27. 10. 2010
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster