EU Comenius Socrates "Human Body And Voice Are the Best Instruments"

Naše škola se v programu EU Comenius Socrates zapojila projektem nazvaným "Human Body And Voice Are the Best Instruments". Tento projekt je zaměřen na kulturní spolupráci v oblasti hudby.

Stránky o projektu v agličtině.

Zapojené školy

Co znamená SOKRATES a COMENIUS

Program SOCRATES byl v EU zahájen v roce 1995 (ČR se připojila v roce 1997). Mezi jeho hlavní cíle patří především podporování mezinárodní spolupráce a mobilit mezi evropskými státy a posílení evropské dimenze v oblasti vzdělávání. Program se zaměřuje na široké spektrum vzdělávacích zařízení, od mateřských škol, přes školy základní, střední až po vyšší odborné školy. Program SOCRATES v sobě zahrnuje celou řadu aktivit, od partnerství až po analýzu vzdělávací politiky v zúčastněných zemích. Tyto aktivity jsou realizovány prostřednictvím osmi různých programů, jedním z nich je i COMENIUS.

SOCRATES - COMENIUS

Je zaměřen na školní vzdělávání a jeho aktivity. Řídí se čtyřmi základními cíli:

 • zvýšit kvalitu vzdělávání,
 • posílit evropské dimenze vzdělávání,
 • podpořit studium cizích jazyků,
 • prostřednictvím různých aktivit rozšiřovat všeobecné povědomí o jednotlivých evropských kulturách.

Program COMENIUS je rozdělen do tří částí:

 • COMENIUS 1 - podporuje spolupráci mezi institucemi zajišťujícími všeobecné, odborné a technické vzdělání až do úrovně vyšších odborných škol,
 • COMENIUS 2 - zaměřuje se na profesní růst pedagogických pracovníků,
 • COMENIUS 3 - má za cíl sdružovat a propojovat projekty a instituce, které jsou nebo byly zapojeny do programů COMENIUS 1 a COMENIUS 2.

V projektu SOCRATES spolupracují tyto země:

 • země EU: Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie,
 • země ETFA: Norsko, Island, Lichtenštejnsko,
 • asociované země: Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko,
 • Malta a Kypr (do budoucnosti se uvažuje i o Turecku).

Informace jsou převzaty z letáku Comenius září 2002 a Hand Book, příručka pro učitele.
Více na www.socrates.cz.

Poslední úpravy: 01. 07. 2006
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster