Informace o SIPVZ

V rámci projektu "Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ) - PI - Informační gramotnost" realizovaného českou vládou v letech 2001-2006 byla naše škola certifikována výběrovou komisí MŠMT ČR jako "vybrané školicí středisko" (VSS) pro realizaci školení projektu PI - Informační gramotnost - znalostní úrovně Z (č. certif.: 28433/2004-551-711), pro školení znalostní úrovně P - úvodní modul (č. certif.: 28433/2004-551-378). Školení úrovně Z a P0 bylo později možno případně hradit i z prostředků DVPP. Číslo akreditace našeho střediska v DVPP: 34320/2004-25-1267/711-378.

Odkazy na stránky o volitelných modulech.
Oficiální stránky MŠMT o problematice ICT ve školství.


Školení nabízená naší školou v rámci SIPVZ

Znalostní úroveň začátečníků - Školení Z
Pouze ověření znalostí - Test úrovně Z

Znalostní úroveň poučení uživatelé - Úvodní modul P

Volitelný modul úrovně P - Tabulkové kalkulátory
Volitelný modul úrovně P - Databázové systémy
Volitelný modul úrovně P - Publikování na Internetu
Volitelný modul úrovně P - Počítačová grafika a digitální fotografie
Volitelný modul úrovně P - ICT ve výuce na I. stupni ZŠ
Volitelný modul úrovně P - ICT ve výuce matematiky
Volitelný modul úrovně P - Užití multimédií a mediální výchova

Lektoři

Bc. Ondřej Černý, Mgr. Pavel Sokol, Mgr. Lenka Jeřábková.


Způsob organizace a podmínky školení

Školení Z ... 25 v. hod ... 5 týdnů + test
Školení P0 ... 20 v. hod ... + 10 hod (dist.) ... 5 týdnů
Školení P - volitelné moduly ... obvykle 20 - 25 v. hod. + 10 - 5 hod (dist.) ... 5-6 týdnů + obhajoba


Školení P - Úvodní modul se mohli zúčastnit pedagogičtí pracovníci, kteří získali certifikát o dosažení úrovně Z (úspěšně absolvovali školení Z nebo se přihlásili a úspěšně složili pouze test).

Volitelných modulů P se mohli zúčastnit pedagogičtí pracovníci, kteří absolvovali Úvodní modul.


V oblasti ICT vzdělávání měly české školy do konce roku 2006 naplnit vládou stanovená kritéria proškolenosti pedagogických pracovníků: minimálně 75 % proškolených pedagogů v oblasti Z (základní uživatelské dovednosti) a minimálně 25 % proškolených pedagogů v oblasti P (školení poučených uživatelů skládající se z jednoho povinného a dvou volitelných modulů).

Poslední úpravy: 04. 02. 2007
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster