Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ

Realizujeme projekt v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Podpora profesního rozvoje s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008105. Doba trvání projektu 1. 2. 2018-31.1. 2020. Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit.

Web MŠMT k projektu.


 

Poslední úpravy: 24. 04. 2018
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster