Základy přírodních věd / Biologie (SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Základy přírodních věd

Předmět se vyučuje v oboru veřejnosprávní činnost v 1. a 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně.

Biologie

Biologie se vyučuje v prvním až čtvrtém ročníku oboru aplikovaná chemie v rozsahu 2 hodiny týdně. Svým obsahem vede biologie žáky k respektu k životu a jeho trvání jako nejvyšší hodnotě, k úctě k přírodě a chápání globálních problému světa. Žáci si také uvědomí důležitost péče o své zdraví.

Hodiny probíhají v odborné učebně, v případě potřeby mohou být pro výuku využity i odborné laboratoře. Součásti výuky je i pokus a pozorování, práce na herbáři v 1. ročníku.

Během studia se žáci zabývají zejména problematikou složek životního prostředí a jejich vlastností, vztahů mezi člověkem a životním prostředím, problematikou přírodních zdrojů energie, surovin, znečišťujících látek, odpadů a základními pravidly ochrany životního prostředí.

Součástí předmětu jsou praktická cvičení, tematické exkurze, přednášky odborníků z praxe a souvislá týdenní praxe v terénu realizovaná ve 3. ročníku.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

Specializovaná učebna biologie, odborné laboratoře. K technickému vybavení patří počítače s dataprojektorem, v laboratořích mikroskopy. Z dalších názorných pomůcek jsou to např. kostra člověka, modely trupu, oka, ucha, hlavy, srdce a obrazy všech orgánových soustav člověka.

Témata k maturitní zkoušce

Související stránky

Poslední úpravy: 24. 11. 2020
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster