Základy techniky (obory SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Předmět je zařazen v učebním plánu oboru aplikovaná chemie. Obecným cílem předmětu je umožnit žákům komplexnější pohled na jejich studijní obor – chemii. To by jim mělo usnadnit pochopení některých chemických metod, používání přístrojů v chemii a v neposlední řadě zvýšit jejich možnosti uplatnění v praxi.

Získané znalosti by měly žákům umožnit komunikaci s techniky jiných technických oborů, například při určování vizí dalšího rozvoje firmy. Velký důraz je kladen na praktické využití poznatků získaných z jiných technických předmětů.

Cílem je naučit žáky pracovat s přístroji, měřit základní technologické veličiny a následně je zpracovat a vyhodnotit za použití výpočetní techniky. Žáci se naučí zapojovat prakticky jednoduché elektrické obvody a navrhovat základní obvody automatizační techniky, přičemž pracují jak na bázi simulací pomocí počítače, tak i prakticky. Získají tak základní dovednosti spojené s návrhem automatizovaných systémů v prostředí grafických vývojových systémů.

Důraz je kladen i na získávání informací pomocí IT a jejich následné zpracování a využití.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

V budově střední odborné školy (Stará 99) je k dispozici učebna pro praktické práce. Vývojové práce pomocí IT využívají samostatné učebny vybavené odpovídající technikou.

Ve škole je k dispozici většina základních technických zařízení a software, které pokrývají požadavky pro zajímavou a účinnou výuku předmětu.

Témata k maturitní zkoušce

Poslední úpravy: 01. 09. 2015
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster