Zeměpis (obory SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Tento předmět se vyučuje na SOŠ pouze v oboru veřejnosprávní činnost, a to v prvním a ve čtvrtém ročníku.

Obsahem učiva 1. ročníku jsou témata spojená s vývojem obyvatelstva světa, historickou migrací, urbanizací sídel, ohnisky konfliktů ve světě, geografické podmínky a hospodářské, politické i ekologické problémy Evropy.

Ve 4. ročníku je výuka zaměřena na Českou republiku (přírodní podmínky, populační a migrační problémy obyvatel, sídla, hospodářský vývoj státu, sociálně-geografický přehled krajů, euroregiony, turistický ruch či postavení ČR v Evropě).

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Mezi používané pomůcky patří, kromě počítače s projektorem, nástěnné mapy, atlasy světa, České republiky a Evropy.

Témata k maturitní zkoušce

Související stránky

Poslední úpravy: 03. 11. 2020
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster