Výpočetní technika (obory SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Obecným cílem předmětu je naučit žáky využívat standardní programové vybavení počítače a poskytnout jim základ umožňující využívání osobního počítače při dalším studiu i v praxi. Na základě dalšího vzdělávání následně zvládnutí i složitějších aplikačních programů typických pro profesionální praxi absolventů oboru studia.

Cílem vzdělávání ve výpočetní technice je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií (ICT) a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům ICT, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti).

Jedním ze stěžejních témat je také to, aby žák zvládl dovednost efektivně vyhledávat informace (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a komunikovat pomocí Internetu.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

V budově střední odborné školy (Stará 99) jsou k dispozici čtyři speciální počítačové učebny s celkem 80 počítači. Ve velké části běžných i odborných učeben školy je k dispozici samostatný počítač s projektorem a připojením k Internetu. Jedna z učeben je vybavena také interaktivní tabulí (Smartboard).

Počítačová síť je dostupná ze všech kabinetů ve škole. Samozřejmostí je připojení školy k Internetu. Připojeni jsme pomocí pevného rádiového okruhu rychlostí 50 Mb/s firmou Speednet, s.r.o.

Pro žáky a zaměstnance je v prostorách školy na několika místech dostupné bezdrátové připojení (WiFi) i pomocí vlastních mobilních zařízení. Její využívání se řídí Provozním řádem sítě WiFi.

Školní počítače jsou vybavené systémem Windows 7 Professional, MS Office 2013 Professional, antivirovým programem AVAST, a dalšími aplikacemi využívanými při výuce i v jiných odborných předmětech, např. program Mountblue.

Témata k maturitní zkoušce

Další informace

Související stránky

Poslední úpravy: 01. 09. 2015
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster