Právo (obory SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Výuka předmětu právo vede žáky k orientaci v právním řádu ČR. Učí se principy demokratického a právního státu. Orientují se v jednotlivých právních odvětvích veřejného i soukromého práva. Seznamují se se strukturou a obsahem základních právních předpisů různé právní síly. Žáci aktivně pracují s těmito právními normami a aplikují právní předpisy v základních profesních i občanských situacích.

Předmět je zařazen v učebním plánu oboru veřejnosprávní činnost jako jeden ze stěžejních odborných předmětů - ve všech ročnících studia v 3 hodinové týdenní dotaci. V menším rozsahu (ve 3. a 4. ročníku) je zařazen také pro obor sociální činnost.

Žáci v rámci tohoto předmětu rozvíjejí své logické myšlení, formulování svých myšlenek a vyjadřování se, učí se argumentaci a prosazování názoru, přijímání jiných možností řešení. Prakticky si ověřují své znalosti řešením konkrétních situací a vypracováváním jednotlivých typů právních dokumentů.

Při studiu pracují se zdroji právních informací včetně právního softwaru Codexis.

Nedílnou součástí výuky předmětu je návštěva Parlamentu ČR, civilních i trestních soudních jednání, besedy se státními zástupci a soudci.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

Témata k maturitní zkoušce

Ústavní právo, správní právo, občanské právo hmotné, občanské právo procesní, pracovní právo, finanční právo, trestní právo.

Další informace

Povinná literatura:
 • Šíma, Suk: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, C.H.Beck 2012 a novější vydání (pro obor veřejnoprávní činnost)
 • Ryska: Základy práva pro SŠ, EDUKO, 2012 a novější vydání (pro ostatní obory odborné školy)
 • Ústava ČR a ústavní zákony Sagit nebo C.H.Beck
 • Správní řád Sagit nebo C.H.Beck
 • Občanský zákoník Sagit nebo C.H.Beck
 • Živnostenské podnikání Sagit nebo C.H.Beck
 • Zákoník práce Sagit nebo C.H.Beck
 • Trestní předpisy Sagit nebo C.H.Beck
 • Zákon o sociálněprávní ochraně dětí a mládeže Sagit nebo C.H.Beck
Doporučená literatura
 • Další úplná znění právních předpisů dle pokynů vyučujících
 • webové stránky ministerstva vnitra a justice ČR

Související stránky

Poslední úpravy: 01. 09. 2014
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster