Matematika (obory SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy středoškolské matematiky. Výuka směřuje k rozvoji samostatného logického myšlení a prostorové představivosti žáků. Dotace hodin je 4 hodiny týdně u chemických oborů, 3 hodiny týdně u ostatních oborů.

Žáci si mohou matematiku zvolit jako maturitní předmět ve společné části maturitní zkoušky. Vzhledem k hodinové dotaci to doporučujeme především žákům chemických oborů.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Prostorové modely těles pro stereometrii, kalkulačky. Pro elektronickou podporu výuky používáme systém Moodle.

Informace o semináři

Předměty Matematický seminář a Cvičení z matematiky se vyučují ve 3. a 4. ročníku. Jsou koncipovány jako příprava na maturitní zkoušku z matematiky a další studium na vysoké škole. Žáci si zde utřídí a prohloubí znalosti z běžných hodin matematiky.

Témata k maturitní zkoušce

Související stránky

Poslední úpravy: 01. 09. 2014
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster