Fyzika (obory SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Výuka fyziky navazuje na fyzikální poznatky získané v základním vzdělávání a dále je rozvíjí. Umožní žákům proniknout do podstaty fyzikálních jevů, čímž přispívá k hlubšímu pochopení dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Cílem je naučit žáky klást si otázky o okolním světě, kriticky posoudit předložené názory a informace a na základě důkazů vyvodit správné závěry.

Předmět je na SOŠ zařazen pouze v učebním plánu oboru aplikovaná chemie a je věnován zejména těm tematickým celkům, ve kterých je možné ukázat přínos fyzikálních poznatků pro chemii a pro běžný život.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

Témata k maturitní zkoušce

Související stránky

Poslední úpravy: 01. 09. 2015
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster