Projekt - Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie

Informační a vzdělávací projekt "Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie" je kombinací řady interaktivních seminářů, simulovaných jednání a moderovaných setkání, které společně tvoří ucelený soubor efektivní komunikace o aktuálních evropských tématech a fungování Evropské unie.

Formou simulace evropských institucí získávají studenti ojedinělý přehled o legislativním procesu, systému fungování a prosazování národních a sektorových zájmů.

Projekt má celorepublikový rozsah, v období od září do října v příslušném roce zavítá do všech krajů ČR. Projekt zahrnuje osmadvacet interaktivních seminářů, které se budou konat po celém území České republiky pro vybrané žáky základních a středních škol. Během nich dojde k představení Evropské unie a jejího fungování, přičemž důraz bude kladen na aktuálnost informací. Projekt vrcholí závěrečnou simulací činnosti všech institucí EU v Olomouci.

Hlavní část projektu - simulace institucí EU - utváří jedinečnou platformu pro otevřenou diskuzi a interakci více věkových skupin, kdy dojde k vzájemné motivaci a předávání zkušeností a znalostí. Hlavním smyslem simulací je kompenzovat případné stereotypní metody výuky na základních a středních školách a poskytnout účastníkům individuální a propracovaný pohled na fungování Unie.

Poslední úpravy: 27. 10. 2010
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster