Provozní řád školní jídelny

 1. Ke stravování ve školní jídelně se může přihlásit každý žák školy, zaměstnanec školy i cizí strávník u vedoucí ŠJ (viz Provozní doba kanceláře). Svým přihlášením ke stravování (zavedením do databáze vedoucí ŠJ) potvrzuje i to, že byl seznámen s Provozním řádem školní jídelny/výdejny.
   
 2. Provozní doba kanceláře vedoucí školní jídelny je každý pracovní den v době od 10.10 do 10.30 hodin a od 12.30 do 13.30 hodin. V případě nepřítomnosti vedoucí ŠJ ji zastupuje hlavní kuchařka nebo jiný určený pracovník školy.
   
 3. Způsoby úhrady stravného:
  • inkasem z účtu (s automatickým přihlášením obědů na další období);
  • připsáním poukázané částky na účet (předpokládá samoobslužné objednávání obědů strávníkem);
  • platbou v hotovosti (s objednávkou obědů na další kalendářní měsíc) je možno uskutečnit v provozní době kanceláře vedoucí ŠJ.

   
 4. K evidenci strávníků a stravování se používá čipová karta, kterou obdrželi žáci pro vstup do budovy (tuto kartu je nutno předložit v kanceláři vedoucí ŠJ a požádat o aktivaci v systému stravování).
 5. Ceny obědů jsou stanoveny podle jednotlivých kategorií - viz Ceník obědů ve školní jídelně.
  Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku (Vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování, příloha č. 2).
  Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku (zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon, par. 24).
   
 6. Obědy
  • vydávají se pro žáky a zaměstnance školy v době od 11.50 do 14.30 hod,
  • vaří se ve dnech školního vyučování,
  • skládají se z polévky, hlavního jídla a nápoje, popř. dezertu nebo ovoce,
  • vaří se každý den ve dvou variantách, ze kterých je možno si vybrat (na výjimky jsou strávníci včas upozorněni),
  • dvě varianty se nevaří první pracovní den v měsíci.

   
 7. Výběr varianty oběda nebo jeho odhlášení se provádí (a to i na delší časové období - zpravidla nejméně na 14 dní předem):
  • v objednávkovém terminálu umístěném u kanceláře vedoucí ŠJ/výdejně obědů pomocí čipové karty (návod k obsluze je vyvěšen u snímače);
  • nebo pomocí objednávkového systému na www.strava.cz (na základě přidělených přístupových údajů - návod viz Odhlášky a výběr obědů);
  • v krajním případě lze v této věci kontaktovat vedoucí ŠJ telefonicky, e-mailem nebo osobně v kanceláři (odhlášení na delší časové období, řešení záležitostí stravného obecně).

   
 8. Změny v objednávce, přihlášení nebo odhlášení oběda pro určitý stravovací den je nutno provést nejpozději do 11.00 hod předchozího pracovního dne.
   
 9. Částka za odhlášené obědy zůstává na účtu strávníka jako přeplatek pro další období. V případě platby inkasem nebo hotově je přeplatek automaticky započítán do úhrady obědů na další období. Přeplatek bude vyplacen v hotovosti pouze při ukončení stravování ve ŠJ.
   
 10. Pokud žák školy nebo zaměstnanec onemocní nebo má z jiného důvodu vícedenní absenci ve škole, musí si odhlásit objednané obědy​, a to na celou dobu trvání nepřítomnosti. Pouze první den nepřítomnosti (z důvodu nemoci) je možné oběd odebrat za dotovanou cenu. Školní obědy jsou dotované ze státního rozpočtu, a proto žák, který je nepřítomen ve škole, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze první den nemoci ​(lze si jej v jídelně vyzvednout a odnést v jídlonosiči). Na dny následující, tj. od druhého dne nemoci, se dle platných předpisů (vyhláška MŠMT č. 107/2005 O školním stravování, §4 odst.9 a §2 odst.7) již zvýhodnění nevztahuje. Pokud žák onemocní a objednané obědy nezruší (přes web, v terminálu ve školní jídelně, telefonicky, osobně nebo emailem) jsme nuceni objednané a neodhlášené obědy od druhého dne nemoci, i když fakticky nebyly odebrány, ale byly uvařeny, doúčtovat za plnou cenu oběda, tj. cenu pro "ostatní strávníky".
 11. Během výdeje obědů je žákům bez zakoupeného oběda vstup do jídelny zakázán.
   
 12. Jídelníček je uveřejněn nejméně jeden týden dopředu, zpravidla však na dva týdny předem. Je vyvěšen u kanceláře vedoucí ŠJ, v jídelně/výdejně a na webových stránkách školy.
   
 13. Strávníci - žáci a zaměstnanci školy
  • stravují se výhradně v prostorách školní jídelny/výdejny,
  • dodržují pravidla společenského chování,
  • aktovky, tašky, batohy, apod. odkládají na vyhrazené místo - tj. v šatně,
  • řídí se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí ŠJ nebo hlavní kuchařky,
  • mají právo odebrat oběd za sníženou sazbu pouze v době, kdy jsou přítomni ve škole nebo na pracovišti,
  • možnost zvýhodněného stravování ve školní jídelně bude pro maturanty ukončena v den předání maturitního vysvědčení.

   
 14. Cizí strávníci
  • Obědy se cizím strávníkům vydávají od 11.50 do 12.10 hod; od 12.20 do 13.05 hod a od 13.15 do 14.00 hod.
  • Během přestávek se obědy cizím strávníkům nevydávají.)

   
 15. Další informace poskytne vedoucí ŠJ na telefonním čísle 778 442 292 nebo e-mailové adrese jidelna@gym-ul.cz.
   

V Ústí nad Labem 27. srpna 2018

Poslední úpravy: 27. 08. 2018
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster