Projektové dny 2019 - střední odborná škola

Seznam projektů a exkurzí pro třídy SOŠ

 • Zadarská riviéra - Chorvatsko (Semrádová)
 • TRIPPER (Sirotková)
 • Cesta vody (Prošek)
 • Krakow, Osvětim (Křičková)
 • Ústí v nohách a ve filmu? (Tauchmanová)
 • Jak vznikají dobroty (Šmejkal)
 • Ústí nad Labem a jeho zašlá sláva (Stanková)
 • Ochrana přírody a krajiny (Mráček)
 • Víme, co jíme - aneb Nenechme se klamat (Hřebíková)
 • Ústí n. L. - město vodopádů (Klímová)
 • O učebnicích vážně, nevážně (Drbohlav) • Podrobné informace

  Název:Zadarská riviéra - Chorvatsko
  Vedoucí:Semrádová
  Další učitelé:Jirglová, Mikešová, Mikeš
  Charakteristika:Žáci budou plnit sportovní aktivity (míčové hry, pěší turistika, plavecká zdatnost, cyklistika, pálkovací a netradiční hry v terénu, kondiční cv., orientační závod, brusle. Poznávací akce - trajektem na ostrov Pašman, návštěva národního parku, výlet do Zadaru, cyklistický výlet k Varskému jezeru.
  Cíl činnosti (pro žáky):Prohlubování vztahů v kolektivu, dovednosti a vědomosti při plnění aktivit, sebehodnocení žáka, pochopení významu fair play při činnostech.
  Výstup/práce žáka:Aktivity v rámi projektu
  Finanční požadavky:5.400 Kč na žáka, každý hradí sám
  Minimální počet účastníků:48
  Maximální počet:48
  Poznámka:Obsazen
  Zpět na seznam

  Název:TRIPPER
  Vedoucí:Sirotková
  Další učitelé:Knotková, Šterclová
  Charakteristika:Žáci se seznámí s projektem Tripper, který formou hry tajenek a rébusů provádí zajímavými místy vybraných měst a seznamuje zábavným a hravým způsobem s jejich historií a památkami. Takto poznáme Ústí nad Labem, Teplice a Terezín.
  Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s projektem Tripper, jehož aktivity budou moci plnit i v soukromém životě, vyzkouší si samostatně (v malých skupinách) plnit zadání dle pracovních listů a postupovat tak krok za krokem k neznámému cíli.
  Výstup/práce žáka:Každá skupina (max 3 žáků) odevzdá vyplněný pracovní list z každého města.
  Finanční požadavky:max 110 Kč,- na dopravu a nákup podkladů.
  Minimální počet účastníků:-
  Maximální počet:30
  Poznámka:
  Zpět na seznam

  Název:Cesta vody
  Vedoucí:Prošek
  Další učitelé:Hajžin
  Charakteristika:Žáci se seznámí s cestou vody od jejího vzniku ve formě srážek, úpravy před využitím obyvatelstvem, úpravy po použití až po vypuštění zpět do řeky
  Cíl činnosti (pro žáky):Uvědomit si nutnost šetření vodou, náročnost jejího zpracování, parametry využívané pitné vody a možností úspor.
  Výstup/práce žáka:Žáci zpracují informace o parametrech pitné hody svého odběrného místa a pokusí se vysvětlit jednotlivé kvalitativní ukazatele této vody a jejich případné zdravotní a technické důsledky. Pokusí se navrhnout možnosti úspory vody v domácnosti.
  Finanční požadavky:180 Kč orientačně, každý hradí sám
  Minimální počet účastníků:--
  Maximální počet:20
  Poznámka:Vzhledem k charakteru projektu je nutné mít: dobré boty, pláštěnku, dobrý zdravotní stav (ujít alespoň 6 km do kopce bez srdečního záchvatu), ne lidi, kteří musí být ve 12:00 v UL, například kvůli odjezdu do vzdálenějších míst bydliště
  Zpět na seznam

  Název:Krakow, Osvětim
  Vedoucí:Křičková
  Další učitelé:Jelínková, Syrová, Marková
  Charakteristika:Návštěva významných historicko kulturních památek Polska - královské město Krakov včetně židovské čtvrti Kazimierz, hrad Wawel, koncetrační a vyhlazovací tábor Osvětim - Březinka, solný důl Vělička. Před výjezdem se žáci seznámí s historickými ději spojující české a polské dějiny a zpracují si přípravu na pobyt v Polsku, kterou pak porovnají se skutečností.
  Cíl činnosti (pro žáky):Seznámí se se sídlem polských králů - Krakovem, naleznou spojení v historickém vývoji českých zemí a Krakovského regionu, vypracují si přípravu na cestu, odevzdají cestovní deník.
  Výstup/práce žáka:Příprava - prezentace očekávaného, cestovní deník.
  Finanční požadavky:Účast 1 žáka 3650,- Kč, každý hradí sám.
  Minimální počet účastníků:50
  Maximální počet:52
  Poznámka:
  Zpět na seznam

  Název:Ústí v nohách a ve filmu?
  Vedoucí:Tauchmanová
  Další učitelé:Kaiserová
  Charakteristika: Navštívíme několik zajímavých míst v Ústí a blízkém okolí (Kozí vrch, Blansko, Vysoký Ostrý), podíváme se na město zdola i z výšky, svým pohledem i pohledem turisty. Pokusíme se najít ten nej pohled na Ústí.
  Cíl činnosti (pro žáky):Nahlédneme na své okolí očima turisty. Pokusíme se přiblížit vlastní okolí cizincům, kteří by se do oblasti UL dostali. Prohloubíme místní znalosti, zlepšíme fyzickou kondici.
  Výstup/práce žáka:Vytvoření reklamního letáčku (elektronická forma) s fotografiemi k jednomu z navštívených míst v češtině a angličtině.
  Finanční požadavky:náklady na dopravu, MHD, vlak do Neštědic
  Minimální počet účastníků:
  Maximální počet:20
  Poznámka:pozn.: v případě nepříznivého počasí bude trasa zkrácena nebo změněna, žáci zhlédnou film o Ústí a vyplní pracovní list
  Zpět na seznam

  Název:Jak vznikají dobroty
  Vedoucí:Šmejkal
  Další učitelé:Sosová
  Charakteristika:Odborná exkurze do potravinářských firem. Deli Lovosice a Inpeko Ústí nad Labem
  Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s technologií průmyslové výroby potravinářských produktů
  Výstup/práce žáka:Prezentace v rozsahu 5 stránek
  Finanční požadavky:do 150 Kč
  Minimální počet účastníků:10
  Maximální počet:20
  Poznámka:
  Zpět na seznam

  Název:Ústí nad Labem a jeho zašlá sláva
  Vedoucí:Stanková
  Další učitelé:Tittelbach
  Charakteristika:Poznejte město a jeho architekturu v minulosti a dnes, vypravte se s námi za ruinami dříve slavných objektů.
  Cíl činnosti (pro žáky):seznámení s historií a proměnami architektury města Ústí nad Labem, hledání informací a zpracování referátu nebo prezentace o vybraném místě ve městě, které se v průběhu let proměnilo, fotodokumentace
  Výstup/práce žáka:referát, video nebo prezentace o zajímavém místě dle vlastního výběru v rozsahu 1-2 strany včetně fotodokumentace
  Finanční požadavky:0
  Minimální počet účastníků:
  Maximální počet:20
  Poznámka:
  Zpět na seznam

  Název:Ochrana přírody a krajiny
  Vedoucí:Mráček
  Další učitelé:Kaiserová
  Charakteristika:Projektové dny proběhnou v CHKO České Švýcarsko. Studenti budou ubytováni v rekreačním zařízení SDH Krupka ve Sněžné u Krásné Lípy. Studenti v rámci projektu navštíví Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Dále pro ně bude připraven workshop na téma "Požární ochrana v CHKO" , rovněž budou seznámeni s projektem na vysazování rybího plůdku Lososa obecného.
  Cíl činnosti (pro žáky):Cílem projektu je navázat na vzdělávací okruhy Ochrana přírody a krajiny a Požární ochrana v rámci předmětu Veřejná správa. Studenti si ověří reálné příklady aplikace uvedených témat v praxi a v podmínkách CHKO.
  Výstup/práce žáka:Výstupem bude projekt na jedno téma vybrané z těchto nabídek : a) Aktivity Správy CHKO při ochraně přírody Českého Švýcarska b) Problematika protipožární ochrany ve složitých přírodních podmínkách Labských pískovců c) Obnova přítomnosti Lososa obecného v říčce Křinici
  Finanční požadavky:Celkové náklady na žáka činí 800,-Kč za ubytování a stravován, včetně vstupného do Domu Českého Švýcarska. Žáci si budou sami hradit jízdné veřejnou dopravou (vlak, bus).
  Minimální počet účastníků:10
  Maximální počet:15
  Poznámka:Projekt je určen žákům 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost. Pro realizaci je nutné poskytnutí přenosného dataprojektoru z majetku školy.
  Zpět na seznam

  Název:Víme, co jíme - aneb Nenechme se klamat
  Vedoucí:Hřebíková
  Další učitelé:
  Charakteristika:Zaměříme se na tzv.,,ÉČKA“- proč a jaká se používají, blíže si vybereme jen některou skupinu. Také se podíváme na falšování potravin , probereme obsahy našich ledniček a spíží. Objasníme "jinakost" bio potravin, projdeme nabídku Farmářských trhů.
  Cíl činnosti (pro žáky): Orientace v charakteristice surovin pro výrobu potravin- jakého jsou původu, které přídavné látky patří mezi ty špatná a které nevadí. Podíváme se na způsoby falšování potravin, charakteristiku barviv a konzervantů . Porovnáme složení výrobku s dlouhým seznamem éček s doma vyrobeným ze základních surovin. Vyzkoušíme některé jednoduché laboratorní důkazy a stanovení- podle zájmu.
  Výstup/práce žáka:Krátká zpráva , případně prezentace
  Finanční požadavky:Bez nákladů.
  Minimální počet účastníků:
  Maximální počet:10
  Poznámka:
  Zpět na seznam

  Název:Ústí n. L. - město vodopádů
  Vedoucí:Klímová
  Další učitelé:
  Charakteristika:Vydáme se po stopách známých i méně známých vodopádů v okolí krajského města. Navštívíme několik stávajících i dávno zaniklých vodopádů, seznámíme se s jejich vznikem, původem i současným stavem.
  Cíl činnosti (pro žáky):Poznání míst a okolí města, ve kterém bydlím či studuji. Orientace v přírodě a terénu. Turistické značky a označení. Fauna a flora.
  Výstup/práce žáka:Referát na základě zadané osnovy.
  Finanční požadavky:bez krytí
  Minimální počet účastníků:
  Maximální počet:10
  Poznámka:
  Zpět na seznam

  Název:O učebnicích vážně, nevážně
  Vedoucí:Drbohlav
  Další učitelé:Aim
  Charakteristika:Učebnice je nejen náš průvodce, ale také něco, co po nás zůstává. Projdeme se vznikem učebnice, budeme psát jejich seznamy a pak ty, které poslouží v pražském Pedagogickém muzeu, tam odvezeme.
  Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s postupem tvorby učebnice, naučí se ji katalogizovat a prohlédnou si Pedagogické muzeum v Praze.
  Výstup/práce žáka:Katalogizační seznam učebnic
  Finanční požadavky:200 Kč na 1 žáka, každý si hradí sám
  Minimální počet účastníků:10
  Maximální počet:20
  Poznámka:
  Zpět na seznam

  Poslední úpravy: 08. 04. 2019
   
  Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
  webmaster