Projektové dny 2018 - střední odborná škola

Seznam projektů a exkurzí

Rabštejn u České Kamenice - Průsečíky času (Drbohlav)
Víme, co jíme aneb Nenechme se klamat (Hřebíková)
Okolí Ústí nad Labem - The Region of Usti nad Labem (Kaiserová)
Po stopách Napoleona (Klímová)
Kutná Hora - město stříbra (Křičková)
Mezi nebem a zemí (Mráček)
Chorvatsko - Omišská riviera (Semrádová)
Přírodovědná exkurze (Rottenborn)
Beze smyslu(ů) (Rösslerová)
Workshop osobního stylu s Mar-Jein (Radka)
Křehká krása - česká tradice (Šmejkal)
(american) English at War (Tittelbach)
Máchovo Litoměřicko (Knotková)
Propagace (Hajžin)

Název:Rabštejn u České Kamenice - Průsečíky času
Vedoucí:Drbohlav
Další učitelé:
Charakteristika:Minulost si snad osudově ukázala prstem na životy lidí - seznámení s dějinami pobočky koncentračního tábora Flossenbürg, Rabštejn u České Kamenice.
Cíl činnosti (pro žáky):Cílem projektu je prohloubit zájem o minulost - žáci se seznámí s dějinami tábora, vyhotoví jednoduchý průvodcovský text a samostatně odprezentují památku členům zájmových útvarů Centra dětí a mládeže Česká Kamenice.
Výstup/práce žáka:Průvodcovská činnost pro zájmové útvary Centra dětí a mládeže Česká Kamenice a veřejnost. Zpracování závěrečné zprávy.
Finanční požadavky:800 Kč (doprava, ubytování, vstupy)
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:8
Maximální počet:8
Zpět na seznam

Název:Víme, co jíme aneb Nenechme se klamat
Vedoucí:Hřebíková
Další učitelé:-
Charakteristika:Zaměříme se na tzv. "ÉČKA" - proč a jaká se používají, blíže si vybereme jen některou skupinu. Také se podíváme na falšování potravin, probereme obsahy našich ledniček a spíží.
Cíl činnosti (pro žáky):Orientace v charakteristice surovin pro výrobu potravin- jakého jsou původu, které přídavné látky patří mezi ty špatné a které nevadí. Podíváme se na způsoby falšování potravin, charakteristiku barviv a konzervantů. Porovnáme složení výrobku s dlouhým seznamem éček s doma vyrobeným ze základních surovin. Vyzkoušíme některé jednoduché laboratorní důkazy a stanovení- podle zájmu.
Výstup/práce žáka:Krátká zpráva, případně prezentace.
Finanční požadavky:Bez nákladů.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:8
Zpět na seznam

Název:Okolí Ústí nad Labem - The Region of Usti nad Labem
Vedoucí:Kaiserová
Další učitelé:Tauchmanová
Charakteristika:Projekt je zacílený na objevování krás Labskoústecka jako krajiny, která má svá specifika a je přitažlivá pro turisty. Očekává se aktivní přístup při účasti na dvou výletech po krásách okolí - Muzeum českého granátu v Třebenicích a Litoměřicko - a následné tvůrčí cizojazyčné zpracování vybraného tématu (reklama oblasti, příběh...).
Cíl činnosti (pro žáky):Poznání okolí města Ústí nad Labem a jeho specifik. Následně žáci vypracují anglicky psaný text na téma poznávacích výprav.
Výstup/práce žáka:Vypracování textu po řádné přípravě (v učebně ICT). Volba konkrétního textu dle zadání.
Finanční požadavky:Předpokládané nezbytné výdaje max. 300 Kč na oba dny výletu (dohromady).
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Po stopách Napoleona
Vedoucí:Klímová
Další učitelé:
Charakteristika:Oblast kolem Chlumce u Ústí nad Labem se v historii stala dějištěm řady významných bitev. My se vydáme po stopách Napoleona, do roku 1813, kdy se zde odehrála jedna z nejkrvavějších bitev té doby. Kolem Chlumce se během dvou dnů postupně střetlo na 130 000 vojáků, nasazeno bylo více než tři sta děl. Během bitvy padlo u Chlumce přes 20 000 vojáků. Válečné události zde připomíná řada pomníků a těmito památnými místy vede naučná stezka s 12 informačními tabulemi, po kterých se vydáme.
Cíl činnosti (pro žáky):Žák si prohlédne místa, kudy kráčela naše historie a vytvoří si vlastní názor na historické události v blízkosti svého bydliště.
Výstup/práce žáka:Výstupem bude zpracování pracovního listu.
Finanční požadavky:bez krytí
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:-
Zpět na seznam

Název:Kutná Hora - město stříbra
Vedoucí:Křičková
Další učitelé:Jelínková, Holinková
Charakteristika:Návštěva významných historických památek včetně stříbrného dolu pod ochranou UNESCO, seznámení se s technologií těžby a zpracování stříbra, poznání dopadu nalezení a těžby stříbra na život jednotlivých vrstev obyvatel, návštěva domu J. K. Tyla.
Cíl činnosti (pro žáky):Seznámí se s životem středověkých řemeslníků dobývajících i zpracovávajících vytěžené stříbro v Kutné Hoře, ekologické dopady dobověho zpracování na okolní krajinu i zdraví obyvatel. Vypracují menší badatelské úkoly dle pracovních listů. Navštíví dům J.K. Tyla.
Výstup/práce žáka:Vypracované pracovní listy.
Finanční požadavky:Účast 1 žáka 1 400,- Kč, každý hradí sám.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:20
Maximální počet:22
Zpět na seznam

Název:Mezi nebem a zemí
Vedoucí:Mráček
Další učitelé:Aim
Charakteristika:Projekt se uskuteční na letišti Most. V rámci projektu budou studenti seznámeni s provozem letiště, s postupem pro získání leteckého průkazu. Budou jim předvedeny ukázky parašutistického výcviku a letecké akrobacie.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s požadavky a nároky pro získání leteckého průkazu. Seznámí se s nároky parašutistického výcviku. Uvidí území Ústeckého kraje z ptačí perspektivy.
Výstup/práce žáka:Výstupem bude prezentace ve formátu powerpoint na téma "jak jsem to viděl(a) já".
Finanční požadavky:Celkové náklady na projekt činí 900,-Kč na žáka. V tomto členění: doprava 100,-Kč, Strava (plná penze) 350,-Kč, ubytování (dvě noci) 250,- Kč, let bezmotorovým letadlem 200,- Kč.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:15
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Chorvatsko - Omišská riviera
Vedoucí:Semrádová
Další učitelé:Jirglová, Mikeš
Charakteristika:Praktické osvojování a prohlubování dovedností žáků v terénu, prohlubování komunikace a jazykových znalostí žáků, poznávání historie a kultury národů v oblasti Omišské riviéry. Poznávání geografických a přírodovědných zajímavostí. Osvojení zásad zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví.
Cíl činnosti (pro žáky):1) Poznat nové netradiční hry v terénu. 2)Vyzkoušet si základy raftingu. 3) Seznámit se s kulturou Chorvatů. 4) Aktivně se podílet na skupinových činnostech. 5) Docílit ekologického chování (třídění odpadu, klid v přírodě). 6) Podpořit fyzickou a psychickou zdatnost žáka.
Výstup/práce žáka:Žák plní zadané úkoly v projektu viz tabulky aktivit a výkonů žáků. Hodnocení žáka se opírá o jeho aktivitu a míru zapojení do praktické činnosti.
Finanční požadavky:Účast 1 žáka 5 500,- Kč, každý hradí sám.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:40
Maximální počet:45
Zpět na seznam

Název:Přírodovědná exkurze
Vedoucí:Rottenborn
Další učitelé:
Charakteristika:Navštívíme řadu zajímavých a z pohledu ochrany přírody cenných lokalit s výskytem řady chráněných druhů včetně např. orchidejí.
Cíl činnosti (pro žáky):Rozšíření přírodovědných znalostí žáků o praktické poznávání přírodnin a seznámení s rozmanitostí přírodních stanovišť.
Výstup/práce žáka:10 vlastnoručně vytvořených fotografií s popisem zpracovaných do podoby prezentace.
Finanční požadavky:1. den jízdenka vlak : Ustí nad Labem - Žalhostice a Libochovany - Ústí nad Labem (cca 80 Kč) 2. den jízdenka vlak : Ustí nad Labem -Litoměřice a zpět (cca 80 Kč) 3. den - v dosahu MHD
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:8
Zpět na seznam

Název:Beze smyslu(ů)
Vedoucí:Rösslerová
Další učitelé:Sosová
Charakteristika:Nedávají vám některé věci smysl? A co teprve, až některý ze smyslů opravdu ztratíte. Máte pocit, že nevidíte, co máte před nosem? A co když opravdu nic nevidíte. Vyzkoušejte si na vlastní kůži jaké je orientovat se v běžném bytě v opravdové tmě. Přijďte si vyzkoušet, co znamená špatně slyšet či neslyšet nic (a nemluvíme o ignoraci). Jaké to tedy beze smyslu je?
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci si vyzkouší běžný život člověka se ZP, dozví se o praktických problémech, se kterými se tito lidé denně potýkají. Prožitkem si uvědomí, jaké je to mít hendikep.
Výstup/práce žáka:Úvaha/analýza min. 2 str. na téma týkající se projektu
Finanční požadavky:"170 + 50 Kč vstupné na interaktivní hru a výstavu cca 220 Kč zpáteční jízdné do Prahy"
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:16
Maximální počet:16
Zpět na seznam

Název:Workshop osobního stylu s Mar-Jein
Vedoucí:Radka
Další učitelé:Mikešová
Charakteristika:Módní stylistka a blogerka Mar-Jein vás provede následujícím programem: 1. Beauty Day - Základy líčení, jak se dá odborně naplánovat make-up na flat lay, barvové poradenství, účesy dle tvaru obličeje. 2. Fashion Day - Důležitost: dress code, názorné ukázky špatného a správného oblékání. Modní trendy a jak a kdy je nosit. 3. Future Self Day - Jaké jsou Vaše sny a jak je ovlivní Váš zevnějšek, důležitost sebelásky, vzory úspěšných žen či mužů (móda, beauty atd.), shrnutí předchozích dnů (čím vás obohatily).
Cíl činnosti (pro žáky):Cílem projektu je ukázat žákům vhodnost různých stylů úpravy zevnějšku pro různé situace - reprezentace školy, maturitní ples, maturitní zkouška, přijímací pohovor do zaměstnání apod. Dále ukázat jim metody zaměřené na posílení pozitivního vnímání sebe sama jako prostředku, který usnadňuje dosáhnout úspěšných výsledků ve výše popsaných situacích.
Výstup/práce žáka:Flat - lay, fotodokimentace a písemná reflexe projektu.Požadavky na kontrolovatelný výstup, který by měl každý žák odevzdat.
Finanční požadavky:0,- Pouze je vhodné, aby si účastníci přinesli vlastní líčidla,, ukázky oblečení pro různé styly, výtvarné potřeby.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:16
Zpět na seznam

Název:Křehká krása - česká tradice
Vedoucí:Šmejkal
Další učitelé:Syrová, Mudrochová
Charakteristika:Žáci mají možnost seznámit se s výrobou porcelánu ve firmě Český porcelán, včetně výroby českého cibuláku, dekorovaného unikátní původní podglazurovou technologií. Během přibližně hodinu a půl trvající prohlídky projdou výrobou od skladu surovin po expedici výrobků. Při exkurzi bude po celé trase poskytnut odborný výklad objasňující historické a technologické souvislosti spojené s výrobou porcelánu v Dubí Následující den studenti navštíví sklárnu Preciosa v Kamenickém Šenově, která je předním světovým výrobcem skla. Zaměřuje se na kombinace barev a křišťálové či skleněné komponenty. Vyrábí unikátní svítidla a šperky s originálním rodokmenem. Své výrobky vyváží do více než 140 zemích světa.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se během projektu seznámí s tradiční výrobou českého porcelánu a skla. Seznámí se s unikátní technologií výroby porcelánu, včetně konečných úprav -glazování a dekorování. Seznámí se i s historií výroby skla a porcelánu. Zároveň budou mít možnost porovnat tradiční výroby s dnešními moderními technologiemi výroby skla.
Výstup/práce žáka:Výstupní prezentace v rozsahu 5 stránek pro každou dvojici žáků, včetně fotografií.
Finanční požadavky:Účast jednoho žáka přibližně 250 Kč - žáci si hradí sami
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:20
Maximální počet:25
Zpět na seznam

Název:(american) English at War
Vedoucí:Tittelbach
Další učitelé:Stanková
Charakteristika:Základní exkurz vojenské angličtiny je nabídkou pro zájemce o tuto specifickou oblast a možností, jak pomocí jeho absolvování lépe porozumět mluvené vojenské angličtině, nahlédnout do její obecné frazeologie, ujasnit si význam a užití běžných zkratek, častých akronymů a orientovat se v symbolice a terminologii vojenských hodností a insignií. Projekt sestává z teoretických prezentací v PowerPointu na vybraná témata, promítání několika filmů z vojenského prostředí s poukazem na slovní zásobu a následných diskuzí.
Cíl činnosti (pro žáky):Projekt umožní účastníkům krátký exkurz mluvené angličtiny v oblasti, která se v běžných učebnicích vůbec nevyskytuje. Účastníkům nabízí základní orientaci v nejfrekventovanější terminologii a reáliích angličtiny vojenského prostředí.měli žáci ve vašem projektu dosáhnout. Co vytvoří, budou nově znát nebo vyzkouší.
Výstup/práce žáka:Závěrečný test a odevzdání slovníku užité frazeologie
Finanční požadavky:-
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:16
Zpět na seznam

Název:Máchovo Litoměřicko
Vedoucí:Knotková
Další učitelé:Veselá
Charakteristika:Během prvních dvou dnů navštívíme město Litoměřice - v pondělí si uděláme výlet na Radobýl, ze kterého Mácha spatřil požár. V úterý si prohlédneme Máchovu světničku v Litoměřicích a celé město. Poslední den, tedy ve středu, zhlédneme ve škole film Máj.
Cíl činnosti (pro žáky):Uvidíme a vyzkoušíme si to, o čem se ve škole teoreticky učí.
Výstup/práce žáka:Vyplnění pracovního listu z Máchovy světničky a prezentace z projektu.
Finanční požadavky:Účast na žáka 200 Kč (vlaky + vstup), každý hradí sám.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Propagace
Vedoucí:Hajžin
Další učitelé:Prošek
Charakteristika:Propagace (zviditelnění, šíření) myšlenek, služeb, zboží, firem, sdružení ... S propagací se setkáte ve všech známých i neznámých kanálech (TV, Internet, ...).V tomto projektu se seznámíte se záklaními technikami propagace včetně tvorby promo videíči grafických materiálů.
Cíl činnosti (pro žáky):- týmová práce - základní rysy projektové práce - tvorba propagačních - video a grafických - materiálů"
Výstup/práce žáka:Výstupem bude zpracovaný projekt propagace fiktivního/skutečného subjektu včetně propagačních materiálů.
Finanční požadavky:-
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:8
Maximální počet:16
Zpět na seznam
Poslední úpravy: 16. 04. 2018
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster