Projektové dny 2018 - gymnázium

Seznam projektů a exkurzí

...určené pro mladší žáky: prima - tercie

(TERCIE + SEKUNDA) Biologické dny (Bendová)
(PRIMA + SEKUNDA) Kdo si hraje, nezlobí aneb Fyzika nás baví! (Tintěrová )

...umožňující přihlašování mladších sekundy i starších žáků

Krásy našeho kraje - sportovně-turistický projekt (Lipská)
Hrátky s roboty (Černý)
(UZAVŘENO) Severní Wales (Vaňková)
(UZAVŘENO) Švédsko 2018 (Susová)

...určené pro starší žáky: kvarta a výše

Tři dny vysokoškolákem (Prchalová)
Studentský filmový klub (Freibergová)
(UZAVŘENO) Rakousko - rafty, feraty (Hrušková)
Zážitkový workshop z české vesnice roku 1948 (Rybář)
(UZAVŘENO) Výměnný pobyt s Otto-Nagel-Gymnasium Berlin (Orosová M.)
Křehká krása - česká tradice (Mudrochová)
Dějiny USA očima Forresta Gumpa (Hrkalová)
Zeměpisné exkurze v Ústeckém kraji (Roháček)Podrobné informace

Projekty a exkurze určené pro žáky prim - tercií

Název:Biologické dny
Vedoucí:Bendová
Další učitelé:Gunarová
Charakteristika:Návštěva Botanické zahrady Teplice, exkurze do biologických laboratoří UJEP a samostatná práce.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se dozví základní informace o práci v botanických zahradách a zajímavosti o vybraných druzích rostlin. Osvojí si zásady práce v laboratoři a s laboratorní technikou a nahlédnou do skutečné vědecké laboratoře, kde si budou moci vyzkoušet praktická cvičení.
Výstup/práce žáka:Zpracovaný protokol.
Finanční požadavky:Účast 1 žáka cca 80 Kč, každý hradí sám.
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:30
Zpět na seznam

Název:Kdo si hraje, nezlobí aneb Fyzika nás baví!
Vedoucí:Tintěrová
Další učitelé:Gromanová
Charakteristika:Zahrajeme si společně hru plnou zábavných úkolů, které prověří vaše vědomosti a dovednosti z oblasti přírodních věd, logické myšlení, zručnost, praktické zkušenosti. V týmech si vymyslíte vlastní hru a soutěžní úkoly, které po té vyzkoušíme. V případě hezkého počasí se budeme pohybovat po celou dobu venku (okolí školy - park, hřiště).
Cíl činnosti (pro žáky):Chceš zažít pár dnů s kamarády, pobavit se a ještě se dozvědět spoustu zajímavých věcí z přírodních věd? Vyzkoušet si své dovednosti a vědomosti jinde než ve školní lavici? Umíš pracovat v týmu? Věříš si, že získáš poklad? Pak neváhej a zapiš se.
Výstup/práce žáka:Každá pracovní skupina (3-4 žáci) odevzdá zpracovaný návod na hru, včetně pravidel, úkolů a jejich řešení, vlastního hodnocení po předchozím praktickém vyzkoušení.
Finanční požadavky:Do 50 Kč na 1 žáka (každý hradí sám)
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:12
Maximální počet:30
Zpět na seznam

Projekty a exkurze umožňující přihlašování mladších i starších žáků

Název:Krásy našeho kraje - sportovně-turistický projekt
Vedoucí:Lipská
Další učitelé:Holendová
Charakteristika:Během projektových dní navštívíme město Litoměřice s průvodcem (hradby, katakomby, Kalich), dle výběru skupiny si buď zacvičíme v Tklubu nebo projdeme a prohlédneme porcelánku v Dubí, navštívíme sklaní město Tisá.
Cíl činnosti (pro žáky):Cílem bude skupinová práce (max. 4 lidé), ve které žáci vytvoří v A4-formátu text s doprovodnou fotografií.
Výstup/práce žáka:viz cíl
Finanční požadavky:700 Kč/os., po vyúčtování projektu vrácení části zálohy
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:20
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Hrátky s roboty
Vedoucí:Černý
Další učitelé:Jančík
Charakteristika:Stavění a programování robotů z LEGO Mindstorms EV3
Cíl činnosti (pro žáky):Cílem bude ve dvojici-trojici sestavit a naprogramovat robota, který bude plnit zadaný úkol. V závislosti na sestavě účastníků projektu a domluvě v úvodu bude na závěr projektu uspořádán závod nebo přehlídka robotů.
Výstup/práce žáka:Účast v pracovní skupině při sestavování a programování robota.
Finanční požadavky:-
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:21
Zpět na seznam

Název:(UZAVŘENO) Severní Wales
Vedoucí:Vaňková
Další učitelé:Schorschová, Vacková
Charakteristika:Poznávací zájezd
Cíl činnosti (pro žáky):Rozvoj jazykových dovedností v AJ, komunikace s rodilými mluvčími, seznámení s reáliemi Velké Británie
Výstup/práce žáka:Fotodokumentace s popisem v AJ
Finanční požadavky:9.200 + vstupné (20E + 55 GBP)
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:39
Maximální počet:40
Zpět na seznam

Název:(UZAVŘENO) Švédsko 2018
Vedoucí:Susová
Další učitelé:Rezková, Titěrová
Charakteristika:Kulturně - geografický projekt, který seznámí žáky s historií, kulturou a přírodou Dánska a Švédska.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci procestují velké metropole -Kodaň, Malmö,Göteborg,Grännu, Stockholm,zde navštíví přírodovědná muzea a seznámí se se zdejší architekturou a pamětihodnostmi.
Výstup/práce žáka:Ve skupinách napíší reportáž z cesty a vytvoří koláž fotografií nebo krátký filmový dokument.
Finanční požadavky:Účast 1 žáka nad 15 let = 7750,- Kč, 1 žáka do 15 let = 7600,-Kč, 550,- SEK a 100,- DK
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:50
Maximální počet:53
Zpět na seznam

Projekty a exkurze určené pro starší žáky: kvarta a výše

Název:Tři dny vysokoškolákem
Vedoucí:Prchalová
Další učitelé:Janovská
Charakteristika:Navštívíme katedry Přírodovědecké fakulty UJEP (biologie, zeměpisu, informatiky, matematiky, chemie a fyziky).
Cíl činnosti (pro žáky):Každá katedra si připravila program.Navštívíme všechny katedry, jejich posluchárny i laboratoře. V průběhu projektu se dozvíte se o požadavcích pro přijímací řízení, o možnostech výjezdu do zahraničí, o uplatnění po absolvování školy.
Výstup/práce žáka:Profil absolventa
Finanční požadavky:-
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:25
Zpět na seznam

Název:Studentský filmový klub
Vedoucí:Freibergová
Další učitelé:Bjaloň, Orosová S., Nyklová
Charakteristika:Během projektového týdne studenti zhlédnou v kinosále 3 filmy, po promítnutí každého filmu bude následovat skupinové zpracování zadaných otázek, prezentace odpovědí a nakonec diskuse o zhlédnutém filmu. Plánované filmy: 1. Markéta Lazarová (1967) - klasika české kinematografie, film F.Vláčila podle literární předlohy V.Vančury 2. Persona (1966) - pocta I.Bergmanovi, 100let výročí narození 3. The Florida Project (2017) - nový film, nominovaný na Oscara za nejlepšího herce ve vedlejší roli Vybraný student bude spravovat facebookový profil, kde budou průběžně zveřejňována témata výstupních prací
Cíl činnosti (pro žáky):- uvědomit si žánrovou a tematickou rozmanitost světové kinematografie - získat zájemce o náročnější filmovou produkci - kultivovaně vést diskusi o uměleckých dílech - nabídnout alternativu ke komerčně laděným programům televizních stanic
Výstup/práce žáka:- 10-12 žáků si připraví prezentace na vybrané osobnosti světové kinematografie (bude upřesněno včetně termínu) - eseje a referáty na určená témata (bude upřesněno vždy po zhlédnutí filmu, termín odevzdání bude upřesněn, kritéria klasifikace jako u slohových prací)
Finanční požadavky:240-300 Kč na žáka (upřesníme později), bude vybíráno před projektem v kabinetu F8
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:50
Maximální počet:80
Zpět na seznam

Název:(UZAVŘENO) Rakousko - rafty, feraty
Vedoucí:Hrušková
Další učitelé:Bystroňová, Brigadoi
Charakteristika:Sjíždění řek Isel, Drávy a Mollu a feratové výstupy po skalách a soutěskách v Lienzkých Dolomitech.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci si vyzkouší outdoorové aktivity- sjíždění řeky a jištěné feratové lezení.
Výstup/práce žáka:Praktická cvičení a fotografické výstupy s evaluací.
Finanční požadavky:5990 Kč
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:37
Maximální počet:40
Zpět na seznam

Název:Zážitkový workshop z české vesnice roku 1948
Vedoucí:Rybář
Další učitelé:Holečková
Charakteristika:Přihlásit se může každý, kdo chce na vlastní kůži zažít českou vesnici před 70 lety, tedy to, co se mohlo stát vašemu pradědovi nebo prababičce 1.DEN PROJEKTU- dobové události z války a z let 1945-48 zajímavou formou (běžící křížovka, filmové dokumenty, aukce,…) 2.DEN PROJEKTU-workshop společnosti Post bellum (Paměť národa) 3.DEN PROJEKTU- vyhodnocení, příprava výstupu z projektu-plakáty / dopisy / letáky / …
Cíl činnosti (pro žáky):Dokážete si představit, jak se žilo na české vesnici s příchodem komunistů k moci, jaké problémy řešili vaši prarodiče. Vyzkoušíte si pod profesionálním vedením to, na co není čas během klasických hodin dějepisu. Zažijete spoustu humorných, ale i smutných okamžiků. Budete spolu souhlasit, hádat se a také si závidět. Některým se bude dařit dobře, pak vám vše ukradnou, někteří budete chudí už od začátku a pomocí strany a soudruhů z družstva si třeba polepšíte. Někteří budete spokojení, jiní se budou muset odstěhovat, aby si zachránili existenci... Nechte se překvapit :)
Výstup/práce žáka:Každý sám (popř.dvojice) odevzdá dobový plakát, dopis nebo leták
Finanční požadavky:Platí se pouze náklady za workshop, rozpočítané podle počtu účastníků (150 až 200 Kč)
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:12
Maximální počet:26
Zpět na seznam

Název:(UZAVŘENO) Výměnný pobyt s Otto-Nagel-Gymnasium Berlin
Vedoucí:Orosová M.
Další učitelé:Místecká, Osif Valešová, Mátlová, Hettová
Charakteristika:Týdenní pobyt německých studentů v rodinách našich žáků v Ústí nad Labem.
Cíl činnosti (pro žáky):Vyzkoušet si tentokrát ubytovat německého studenta u sebe v rodině a připravit mu volnočasový program. Cílem je komunikovat v cizím jazyce při běžných denních činnostech.
Výstup/práce žáka:Žáci odevzdají prezentace na různě zadaná témata, která se budou týkat týdenního programu v Ústí nad Labem a jeho okolí a poznávacího výletu do Prahy.
Finanční požadavky:1000,- odevzdat pí. Místecké
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:26
Maximální počet:26
Zpět na seznam

Název:Křehká krása - česká tradice
Vedoucí:Mudrochová
Další učitelé:Klímková
Charakteristika:Žáci mají možnost seznámit se s výrobou porcelánu ve firmě Český porcelán, včetně výroby českého cibuláku, dekorovaného unikátní původní podglazurovou technologií. Během přibližně hodinu a půl trvající prohlídky projdou výrobou od skladu surovin po expedici výrobků. Při exkurzi bude po celé trase poskytnut odborný výklad objasňující historické a technologické souvislosti spojené s výrobou porcelánu v Dubí. Následující den studenti navštíví sklárnu Preciosa v Kamenickém Šenově, která je předním světovým výrobcem skla. Zaměřuje se na kombinace barev a křišťálové či skleněné komponenty. Vyrábí unikátní svítidla a šperky s originálním rodokmenem. Své výrobky vyváží do více než 140 zemí světa.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se během projektu seznámí s tradiční výrobou českého porcelánu a skla. Seznámí se s unikátní technologií výroby porcelánu, včetně konečných úprav - glazování a dekorování. Seznámí se i s historií výroby skla a porcelánu. Zároveň budou mít možnost porovnat tradiční výroby s dnešními moderními technologiemi výroby skla.
Výstup/práce žáka:Výstupní prezentace v rozsahu 5 stránek pro každou dvojici žáků, včetně fotografií. Popř. vytvoření plakátu.
Finanční požadavky:Účast jednoho žáka přibližně 200 Kč - žáci si hradí sami.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:15
Zpět na seznam

Název:Dějiny USA očima Forresta Gumpa
Vedoucí:Hrkalová
Další učitelé:Ešner J.
Charakteristika:Prostřednictvím filmu Forrest Gump se seznámíme s klíčovými událostmi moderních dějin USA. Celý projekt proběhne v anglickém jazyce.
Cíl činnosti (pro žáky):Cílem tohoto projektu je seznámit se s klíčovými událostmi 20. století a lépe pochopit jejich dopad na moderní dějiny USA.
Výstup/práce žáka:Prezentace, kterou žáci vypracují ve skupinách během tohoto projektu.
Finanční požadavky:-
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:15
Zpět na seznam

Název:Zeměpisné exkurze v Ústeckém kraji
Vedoucí:Roháček
Další učitelé:Doubrava
Charakteristika:Podnikneme několik výletů na zajímavá místa Ústeckého kraje. Navštívíme místa s výhledy na České středohoří, seznámíme se s nádhernou krajinou utvářenou vulkanickou aktivitou během třetihor.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci blíže poznají krajinu v okolí Ústí nad Labem, seznámí se s její přírodní historií a současností a její vybrané části charakterizují v krátkém referátu a prezentaci.
Výstup/práce žáka:Referát (během exkurzí). PPT na zadané téma (po ukončení projektu).
Finanční požadavky:Účast jednoho žáka do 400 Kč, každý hradí sám.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:25
Zpět na seznam

Poslední úpravy: 10. 04. 2018
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster