Projektové dny 2017 - gymnázium

V letošním roce jsou pro třídy prima, sekunda a tercie určeny konkrétní projekty - v nich jsou již žáci zapsáni. Stejně tak u projektů, kde se vybíraly zálohy na účast (UZAVŘENO), jsou žáci zapsáni dle seznamů dodaných vedoucími. Pokud zjistíte, že u projektu nejste, kontaktujte vedoucího příslušného projektu. Ostatní žáci se řídí Instrukcemi k postupu přihlašování (v .pdf) - platí pro žáky gymnázia.

Seznam projektů a exkurzí

Prima - tercie

Ostatní třídy (starší žáci)
Podrobné informace

Projekty a exkurze pro primu - tercii

Název:PRIMA: Dramaticko-geografický kurz
Vedoucí:Rezková
Další učitelé:Titěrová, Janovská
Charakteristika:Cílem projektu je podle připravovaných scénářů zahrát divadelní představení a poznat okolí Českého ráje.
Cíl činnosti (pro žáky):Tvorba scénářů a divadelní zpracování
Výstup/práce žáka:Divadelní scénář
Finanční požadavky:1500,- ubytování + plná penze 500,- doprava Každý žák hradí sám.
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:50
Zpět na seznam

Název:TERCIE: Barokní architektura
Vedoucí:Holečková
Další učitelé:Orosová M., Rybář
Charakteristika:V Terezíně je pro žáky připraven program "Špionem v bastionové pevnosti". Základním principem programu je vlastní aktivita účastníků v atraktivním prostředí opevnění. Největší část programu se odehrává přímo v prostoru hradeb, kde účastníci sami objevují tajemství bastionové pevnosti. Získané informace a dojmy pak využijí při soutěži o nejlepšího špiona! V Praze si prohlédneme (nejen) barokní památky především na Malé Straně a navštívíme poslaneckou sněmovnu.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci aplikují své poznatky z hodin dějepisu v praxi. Zjistí, jak fungovala barokní pevnost a v Praze uvidí na vlastní oči barokní památky, které znají z obrázků.
Výstup/práce žáka:Prezentace (včetně fotografií) a referáty připravené ve skupinách.
Finanční požadavky:cca 500,-Kč (2x autobus, vstup do pevnosti)
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:25
Maximální počet:27
Zpět na seznam

Název:SEKUNDA: Prague guide
Vedoucí:Vaňková
Další učitelé:Mátlová, Schorschová
Charakteristika:Praha patří mezi nejoblíbenější cíle pro zahraniční turisty. Dovedl bys cizincům ukázat nejzajímavější pražské památky a podat k nim informace v angličtině? Pomůžeme Ti.
Cíl činnosti (pro žáky):Získání informací o památkách v hlavním městě. Rozvoj jazykových dovedností.
Výstup/práce žáka:Plakát - vybraná památka v Praze (foto + text v AJ). Návštěva Prahy - průvodcovská činnost.
Finanční požadavky:Zpáteční jízdenka Ústí-Praha + MHD Praha
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:20
Maximální počet:30
Zpět na seznam

Projekty a exkurze pro ostatní třídy

Název:Filmová animace
Vedoucí:Černý
Další učitelé:Jančík
Charakteristika:Projekt zaměřený na vytvoření krátkých digitálních videí bude probíhat formou workshopu - filmové dílny - založené na nápadech a vzájemné spolupráci účastníků. Letos se budeme opět soustředit na techniky animace reálných předmětů.

Uvítáme, když přihlášení žáci budou mít k dispozici vlastní digitální kamerou nebo fotoaparát. Není ale podmínkou.
Cíl činnosti (pro žáky):Formou workshopu získat poznatky a zkušenosti s vytvářením animovaného filmu pomocí rozfázování pohybu reálného předmětu (Stop Motion). Projekt je určený jak pro žáky, kteří se již seznámili se základy práce s digitální kamerou a střihem na počítači, ale i pro úplné začátečníky, kteří však mají zájem o digitální video a jsou ochotni se z plných sil zapojit.
Výstup/práce žáka:Každý z účastníků se bude podílet (v rámci své pracovní skupiny) na vzniku krátkého animovaného videa. Předpokládáme plné nasazení a zájem na dotažení výsledku do úspěšného konce.
Finanční požadavky:0,-
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:21
Zpět na seznam

Název:V zdravém těle svěží vzduch
Vedoucí:Lipská
Další učitelé:Susová, Holendová, Místecká
Charakteristika:Žáci stráví veškerý čas mimo budovu školy. 1. den si zacvičí jógu nebo zahrají badminton v TK Klubu. 2. den absolvují výlet lanovkou na Komáří Vížku. 3. den si vyzkouší kariéru spisovatele a navštívíme hrad Střekov.
Cíl činnosti (pro žáky):- literární slohový útvar - poznávání okolí města ÚL - odreagování se formou aktivního odpočinku
Výstup/práce žáka:krátký literární útvar s fotografií či obrázkem (možnost skupinové práce)
Finanční požadavky:310 Kč (dle situace vrácení části zálohy)
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:25
Maximální počet:40
Zpět na seznam

Název:Schola ludus - výuka hrou
Vedoucí:Holinková
Další učitelé:Ešner
Charakteristika:Žáci si zahrají množství rozmanitých deskových her zaměřených na logiku, hry strategické i vědomostní.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci si procvičí a doplní obecné znalosti především z dějepisu, zeměpisu a biologie. Naučí se spolupracovat ve skupině. Rozšíří si své schopnosti v práci s počítačovým softwarem KAHOOT.
Výstup/práce žáka:Výstupem bude sestavení kvízu v aplikaci KAHOOT a jeho prezentace před skupinou.
Finanční požadavky:Bez nákladů.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:8
Maximální počet:10
Zpět na seznam

Název:UZAVŘENO - Sportovní kurz Jizerské hory
Vedoucí:Hrušková
Další učitelé:Bystroňová, Brigadoi
Charakteristika:Žáci se seznámí s outdoorovými sporty a prakticky si je vyzkouší pod dohledem vyškolených instruktorů. Program: základy lezení a slaňování, lezení s cepíny rafty, kanoe, kajaky- řeka Jizera travní lyžování powerkiting teambuildingové hry terénní koloběžky, skákací boty
Cíl činnosti (pro žáky):Možnost vyzkoušet si méně tradiční sporty.
Výstup/práce žáka:Praktické i teoretické seznámení s jednotlivými aktivitami, pomůckami, bezpečnostními prvky i předpisy. Pořízení fotodokumentace.
Finanční požadavky:3000 Kč (hradí každý sám)
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:30
Maximální počet:35
Zpět na seznam

Název:Křehká krása - česká tradice
Vedoucí:Mudrochová
Další učitelé:Klímková
Charakteristika:Máte možnost seznámit se s výrobou porcelánu ve firmě Český porcelán, včetně výroby českého cibuláku, dekorovaného unikátní původní podglazurovou technologií. Během přibližně hodinu a půl trvající prohlídky projdete výrobou od skladu surovin po expedici výrobků. Při exkurzi bude po celé trase poskytnut odborný výklad objasňující historické a technologické souvislosti spojené s výrobou porcelánu v Dubí. Následující den navštívíte sklárnu v Kamenickém Šenově a Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově, zaměřené na ryté a broušené sklo od 17. století po současnost. Třetí den budete sledovat videoprezentace z moderních sklářských výrob, abyste měli možnost porovnat tradiční výrobu s velkovýrobou užitkového skla.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se během projektu seznámí s tradiční výrobou českého porcelánu a skla. Seznámí se s unikátní technologií výroby porcelánu, včetně konečných úprav - glazování a dekorování. Seznámí se i s historií výroby skla a porcelánu. Zároveň budou mít možnost porovnat tradiční výroby s dnešními moderními technologiemi výroby skla.
Výstup/práce žáka:Výstupní prezentace v rozsahu 5 stránek pro každou dvojici žáků, včetně fotografií.
Finanční požadavky:Účast jednoho žáka přibližně 250 Kč - žáci si hradí sami.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:20
Maximální počet:30
Zpět na seznam

Název:Fyzikální exkurze
Vedoucí:Gromanová
Další učitelé:Tintěrová
Charakteristika:Návštěva Techmania Plzeň a návštěva Hvězdárny a planetária Teplice
Cíl činnosti (pro žáky):Prohloubení znalostí z technických oborů a vytvoření reportáže na nástěnku, deníku z cesty a případně prezentace vybraného pokusu
Výstup/práce žáka:Reportáž jednoho vybraného dne (skupinová práce), deník z cesty
Finanční požadavky:650,- Kč na 1 žáka, vybírá se předem (podle počtu žáků se vrací přeplatek po skončení)
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:10
Maximální počet:40
Zpět na seznam

Název:Sportovní dny ve Fit Clubu Amazonky
Vedoucí:Konířová
Další učitelé:Koníř
Charakteristika:Každý den budou k dispozici různé moderní typy cvičení, např. Bosu, K2 Hiking, Jumping, kruhový trénink, apod. (s náčiním i bez něj). Cvičení povedou zkušené a vyškolené instruktorky.
Cíl činnosti (pro žáky):Cílem je nabídnout žákům možnosti využití volného času aktivním způsobem, poskytnout typy na zlepšení fyzické kondice a odreagování školního stresu.
Výstup/práce žáka:Písemný referát (detailní popis) o cvičení, které žáka/žákyni nejvíce zaujalo + alespoň jedna fotografie + celkové vlastní hodnocení projektu.
Finanční požadavky:Vstupné je 50,-Kč na den, celkem tedy 150,-Kč.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:10
Maximální počet:30
Zpět na seznam

Název:Zajímavé vrcholy Ústeckého kraje
Vedoucí:Doubrava
Další učitelé:Roháček
Charakteristika:Podnikneme několik výletů na zajímavé vrcholy Českého středohoří, případně Krušných hor. Navštívíme místa s výhledy na České středohoří, seznámí se s nádhernou krajinou utvářenou vulkanickou aktivitou během třetihor.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci blíže poznají krajinu v okolí Ústí nad Labem, seznámí se s její přírodní historií a současností a její vybrané části charakterizují v krátkém referátu.
Výstup/práce žáka:Ppt prezentace na vybrané téma Poster (skupinová práce)
Finanční požadavky:1 žák cca 300 Kč (každý hradí samostatně)
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:30
Zpět na seznam

Název:Filmový klub
Vedoucí:Bjaloň
Další učitelé:Bendová, Freibergová, Nyklová, Orosová S., Toropovová
Charakteristika:Během projektového týdne zhlédnou studenti 3 filmy různých žánrů. Studenti si připraví prezentace vybraných osobností světové a české kinematografie, budou diskutovat o zhlédnutých filmech a napíší vlastní texty na zadaná témata - termín odevzdání: nejpozději 4. června 2017.
Cíl činnosti (pro žáky):-uvědomit si žánrovou a tematickou rozmanitost světové a domácí kinematografie;
-získat zájemce o náročnější filmovou produkci;
-kultivovaně vést diskusi o uměleckých dílech;
-nabídnout alternativu ke komerčně laděným programům televizních stanic.
Výstup/práce žáka:- prezentace osobností kinematografie (cca 8 referátů - nutno se nahlásit u vedoucího projektu a připravit do 26.5.2017)
- vlastní slohové práce na zadaná témata vyplývající ze zhlédnutých filmů (termín odevzdání: nejpozději 4. června 2017)
Finanční požadavky:Účast 1 žáka - předpokládaná cena: 230,- Kč za celý projekt, každý hradí sám do 12.5.2017 v kabinetu F8
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:50
Maximální počet:80
Zpět na seznam

Název:UZAVŘENO - Exkurze do Skotska
Vedoucí:Hrkalová
Další učitelé:Vacková
Charakteristika:Exkurze za poznáním nejen historie a zajímavých památek, ale i kultury a jazyka.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí se zajímavými místy úzce spojenými s významnými historickými událostmi. Zároveň si procvičí anglický jazyk, jelikož budou ubytováni v rodinách.
Výstup/práce žáka:Vlog
Finanční požadavky:11400,- + vstupy
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:23
Zpět na seznam

Název:Strašidelná místa
Vedoucí:Tolde
Další učitelé:Švecová
Charakteristika:Místa, kde před 50 či 100 lety bydleli lidé a vedli svůj všední život, by dnes nepoznali... Vše si bere zpátky příroda a nabírá přitom tempo. Bizarní, pro někoho smutné, pro jiného zrod něčeho nového. Sekundární sukcese v přímém přenosu a možná jedna z posledních šancí, kdy je z původních stavení ještě něco vidět.
Cíl činnosti (pro žáky):Podíváme se, kde stál např. Vitín, Černičky nebo Tuchomyšl. Je ovšem třeba nebát se chůze náročnějším terénem a být obezřetní při pohybu mezi zbytky budov. V případě vyloženě deštivého počasí budeme mít jako náhradní program skanzen v Zubrnicích, příp. muzeum v Krupce.
Výstup/práce žáka:Počítačová prezentace v rozsahu min. 15 snímků, většina použitých fotografií by měla být vlastní. Prezentace musí obsahovat též informace o způsobu zániku obcí. Místo prezentace lze též zhotovit poster formátu A2 s textem a fotografiemi (na posteru může spolupracovat víc žáků, nejvýše ovšem 3).
Finanční požadavky:Účast 1 žáka: 100,- Kč + 4 jízdy ústeckou MHD. Uhradit prosím před začátkem projektu. V případě náhr. programu při dešt. počasí nutno počítat s dalšími cca 100,- Kč.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:25
Zpět na seznam

Název:Přírodovědná exkurze
Vedoucí:Rottenborn
Další učitelé:Jelínková
Charakteristika:Záměrem projektu je zažít přírodu na vlastní kůži. Chceme ukázat rozmanitost přírodních stanovišť v blízkém okolí Ústí nad Labem.
Cíl činnosti (pro žáky):Rozšíření přírodovědných znalostí žáků o praktické poznávání přírodnin a seznámení s rozmanitostí přírodních stanovišť.
Výstup/práce žáka:10 vlastnoručně vytvořených fotografií s popisem zpracovaných do podoby prezentace.
Finanční požadavky:1. den jízdenka vlak : Ustí nad Labem - Žalhostice a Libochovany - Ústí nad Labem (cca 80 Kč)
2. den jízdenka bus - Ústí nad labem - Zadní telnice a zpět (cca 50 Kč)
Určeno pro:starší žáky + SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:10 + 10
Zpět na seznam
Poslední úpravy: 13. 04. 2017
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster