Projektové dny 2016 - gymnázium

Seznam projektů a exkurzí

Instrukce a postup k přihlášení žáků do vybraného projektu

...určené pro mladší žáky: prima - tercie

Sportovně-turistický kurz Český ráj (Titěrová)
Dílna fyzikálních hraček (Douda)

...umožňující přihlašování mladších i starších žáků

Co ještě nevíš o Ústí a jeho okolí?(sportovně-turistický projekt) (Lipská)
Anglie s Harry Potterem (Mátlová)
Doly na severu (Roháček)
Vytvoř si na Königsteinu vlastní fotopříběh / komiks:)) (Rybář)
Animace reálných předmětů (Černý)

...určené pro starší žáky: kvarta a výše

Cesta kolem světa napříč časem (Pchalová)
Itálie - Řím, Neapol, Capri (Nebřenský)
Za krásami jižní Moravy (Susová)
Filmový klub (Bjaloň)
Kriminalistické metody (Janovská)
Historie Ústí nad Labem (Knotková)
Kreatives Lesen von Krimis (Orosová M.)
... a zase ten atom! (Klímková)
Sportovní dny ve Fit Clubu Amazonky (Konířová)
Outdoorový kurz Chorvatsko (Hrušková)
Botanická exkurze (Rottenborn)
Finanční gramotnost (Gunarová)

Podrobné informace

Projekty a exkurze určené pro žáky prim - tercií

Název:Sportovně-turistický kurz Český ráj
Vedoucí:Titěrová
Další učitelé:Vacková, Pejša
Charakteristika:Sportovně-turistický kurz v CHKO Český ráj.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci si vyzkouší lukostřelbu, naučí se základy lezení ve skalách, zúčastní se školy raftingu a poznají CHKO Český ráj.
Výstup/práce žáka:Komiks A3 z kurzu (např.: představující krásy a sportovně-turistické možnosti CHKO Český ráj)
Finanční požadavky:2500,-/1 žák - hradí sám učiteli
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:30
Maximální počet:33
Zpět na seznam

Název:Dílna fyzikálních hraček
Vedoucí:Douda
Další učitelé:-
Charakteristika:Fyzikální experimenty a zajímavé demonstrace z různých oblastí fyziky si sami vyzkoušíte a vyrobíte si potřebné pomůcky.
Cíl činnosti (pro žáky):-
Výstup/práce žáka:Aktivní účast, tzn. vyrobení a odzkoušení některého experimentu, a fotodokumentace provedeného experimentu.
Finanční požadavky:Náklady do 100 Kč, podle zvolených výrobků.
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:15
Zpět na seznam

Projekty a exkurze umožňující přihlašování mladších i starších žáků

Název:Co ještě nevíš o Ústí a jeho okolí?(sportovně-turistický projekt)
Vedoucí:Lipská
Další učitelé:Orosová S., Holendová
Charakteristika:Žáci si zasoutěží v badmintonu a poměří sportovní síly, dozví se zajímavosti o událostech v Ústí a okolí (krátké filmy) a zúčastní se turistického výletu.
Cíl činnosti (pro žáky):Účastníci projektu zjistí nové informace o událostech v Ústí minulého století (např. tramvajové neštěstí na Bukově) a vyzkouší svoji sportovní kondici v disciplíně badminton a heat.
Výstup/práce žáka:Každý žák zpracuje malý článek o novém poznatku či informaci, kterou během projektu zažil/získal/dozvěděl se (skupinový výstup). Možnost nahradit i fotografií dokumentující projekt.
Finanční požadavky:250.-Kč/žák + samostatná doprava na určená místa (Bukov, Chlumec)
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:30
Maximální počet:40
Zpět na seznam

Název:Anglie s Harry Potterem
Vedoucí:Mátlová
Další učitelé:Schorschová, Hrkalová
Charakteristika:Poznávací zájezd do Velké Británie
Cíl činnosti (pro žáky):Naučíme se něco o historii Anglie, poznáme nová místa v okolí Londýna, uvidíme, jak to chodí v anglických domácnostech, přivezeme si nová slovíčka a uvidíme místa spojená s legendární sérií knih a filmů o Harry Potterovi.
Výstup/práce žáka:Vědomostní kvíz a fotodokumentace - bude specifikováno.
Finanční požadavky:7900,-Kč
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:43
Zpět na seznam

Název:Doly na severu
Vedoucí:Roháček
Další učitelé:-
Charakteristika:Poznáme historii a současnost těžby nerostných surovin v Ústeckém kraji.
Cíl činnosti (pro žáky):Poznání obtížnosti těžby nerostů, jak povrchové tak i hlubinné. Seznámení se s osudy zaniklých obcí a jejich obyvatel.
Výstup/práce žáka:Referát (prezentace) na zadané téma týkající se těžby nerostných surovin. Zaniklé obce a osudy jejich obyvatel. Historie těžby rud i v jiných lokalitách. Rekultivace krajiny.
Finanční požadavky:Finanční náročnost cca 500 Kč (vstupy a doprava).
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:10
Maximální počet:17
Zpět na seznam

Název:Vytvoř si na Königsteinu vlastní fotopříběh / komiks:))
Vedoucí:Rybář
Další učitelé:-
Charakteristika:Žáci stráví celý den na saské pevnosti Königstein a se svými spolužáky nafotí fotopříběh, který poslední projektový den vytvoří ve škole, a to dopsáním bublin k nafoceným fotografiím.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci si předem vymyslí příběh (jeho průběh, pointu) a zrealizují ho, použijí na Königsteinu němčinu, poznají celou pevnost, naučí se pracovat s vhodnými počítačovými programy (dotvoření příběhu v komiks).
Výstup/práce žáka:Žáci odevzdají vždy za skupinu vytvořený fotopříběh/komiks
Finanční požadavky:Autobus na Königstein (200-300 Kč, dle naplněnosti), vstupné 3-7 € (dle velikosti skupiny, tj. 80-200 Kč). CELKEM: 280-500 KČ.
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:10
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Animace reálných předmětů
Vedoucí:Černý
Další učitelé:Jančík
Charakteristika:Projekt zaměřený na vytvoření krátkých digitálních videí bude probíhat formou workshopu - filmové dílny - založené na nápadech a vzájemné spolupráci účastníků. Letos se budeme soustředit na techniky animace reálných předmětů.

Uvítáme, když přihlášení žáci budou mít k dispozici vlastní digitální kamerou nebo fotoaparát. Není ale podmínkou.
Cíl činnosti (pro žáky):Formou workshopu získat poznatky a zkušenosti s vytvářením animovaného filmu pomocí rozfázování pohybu reálného předmětu (Stop Motion). Projekt je určený jak pro žáky, kteří se již seznámili se základy práce s digitální kamerou a střihem na počítači, ale i pro úplné začátečníky, kteří však mají zájem o digitální video a jsou ochotni se z plných sil zapojit.
Výstup/práce žáka:Každý z účastníků se bude podílet (v rámci své pracovní skupiny) na vzniku krátkého animovaného videa. Předpokládáme plné nasazení a zájem na dotažení výsledku do úspěšného konce.
Finanční požadavky:0,-
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:21
Zpět na seznam

Projekty a exkurze určené pro starší žáky: kvarta a výše

Název:Cesta kolem světa napříč časem
Vedoucí:Pchalová
Další učitelé:-
Charakteristika:Vysokoškolští učitelé nás na katedře matematiky přírodovědecké fakulty UJEP seznámí s různými tématy z oblasti matematiky spojenými s místem (Řecko, Itálie, Japonsko) a časem. Také absolvujeme exkurzi po UJEPu.
Cíl činnosti (pro žáky):Seznámíte se způsobem myšlení, zkoumání a objevování v matematice,se zlatým řezem, jak se využívá ve výtvarném umění a kde ho najdeme v přírodě, dále s platónskými a archimedovskými tělesy, které si i vytvoříte, i s origami.Vše bude probíhat formou pracovních dílen, takže budete potřebovat nůžky a mobilní telefon s fotoaparátem.
Výstup/práce žáka:"Matematická mapa" - ke každému místu, na které docestujete přiřadíte něco typického, na čem jste v rámci workshopu pracovali.
Finanční požadavky:-
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:15
Zpět na seznam

Název:Itálie - Řím, Neapol, Capri
Vedoucí:Nebřenský
Další učitelé:Doubrava, Tolde
Charakteristika:Šestidenní exkurze do Itálie s návštěvou lokalit: Řím, Neapol, Capri
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s geografií, historií a kulturou Itálie.
Výstup/práce žáka:Zpracování zadaného tématu ve formě .ppt a posteru.
Finanční požadavky:7 400 + kapesné. Každý žák uhradí samostatně.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:41
Maximální počet:41
Zpět na seznam

Název:Za krásami jižní Moravy
Vedoucí:Susová
Další učitelé:Brigadoi, Místecká
Charakteristika:Návštěva jihomoravských měst a jejich pamětihodností (Pernštejn, Mikulov, Znojmo, Valtice, Lednice)
Cíl činnosti (pro žáky):Příprava turistického průvodce vybraného místa nebo historicko-zeměpisné reportáže
Výstup/práce žáka:Odevzdají do pondělí 23. 5. 2016
Finanční požadavky:2200,00 Kč na žáka (uhradí do 20.4.2016 na účet 815095573/0300, VS: rodné číslo, do poznámek příjmení, jméno a třída)
V ceně: autobusová doprava, 2x ubytování s polopenzí ( u večeří není v ceně zahrnuto pití)
V ceně není zahrnuté vstupné a také program v Louckém klášteře ve Znojmě.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:30
Maximální počet:36
Zpět na seznam

Název:Filmový klub
Vedoucí:Bjaloň
Další učitelé:Freibergová, Nyklová, Rezková
Charakteristika:V rámci projektu zhlédneme v Cinema City Ústí nad Labem 3 filmy. Po skončení promítání film v následné besedě zhodnotíme. Cinema City nabízí také prohlídku technického zázemí kina.
Cíl činnosti (pro žáky):-uvědomit si žánrovou a tematickou rozmanitost světové kinematografie; -získat zájemce o náročnější filmovou produkci;
-kultivovaně vést diskusi o uměleckých dílech;
-nabídnout alternativu ke komerčně laděným programům televizních stanic;
-porovnat svoje mínění s názory odborné kritiky.
Výstup/práce žáka:-referáty: profily osobností (režiséři, herci) -recenze, dopisy, filmové povídky apod.- žáci si z nabízených témat vyberou 1 úkol
Finanční požadavky:Účast 1 žáka 210,- Kč, každý hradí sám nejpozději do 5. května 2016 v kabinetu F8 (M. Bjaloň)
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:60
Maximální počet:80
Zpět na seznam

Název:Kriminalistické metody
Vedoucí:Janovská
Další učitelé:Horák
Charakteristika:Žáci se seznámí s jednotlivými kriminalistickými metodami, které používají kriminalisté k odhalování trestné činnosti.
Cíl činnosti (pro žáky):Prakticky si vyzkouší zhotovení otisků prstů a dlaně, jejich rozpoznávání a popis. Dozvědí se metody zkoumání DNA, pokusí se rozpoznat falešné bankovky a doklady. Seznámí se s určovacími znaky na občanském průkazu a cestovním pasu.
Výstup/práce žáka:Otisky prstů a dlaně, prezentace z fotografií, článek o průběhu pro webové stránky školy.
Finanční požadavky:50 Kč na žáka
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:25
Zpět na seznam

Název:Historie Ústí nad Labem
Vedoucí:Knotková
Další učitelé:Ešner
Charakteristika:Projekt je zaměřen na poznání historie města Ústí nad Labem. První den si povíme něco o historii města, jeho úloze v dějinách Čech, další den navštívíme hrad Střekov a podhradí, jako nejstarší část současného Ústí nad Labem, a poslední den se projdeme po městě a zabrousíme až na Větruši, kde se seznámíme s jeho historickými i moderními stavbami. Projekt je společný pro odbornou část školy a gymnázium.
Cíl činnosti (pro žáky):Dozvíte se něco o historii města a jeho úloze nejen v českých dějinách, uvidíte historické i moderní stavby, na konkrétních příkladech pochopíte, jak průmyslový pokrok formoval toto město v pozitivním i negativním smyslu.
Výstup/práce žáka:Žák vypracuje hodnocení projektu - přínosy s využitím vlastních fotografií a získaných poznatků a zpracuje krátký referát na konkrétní stavbu či událost v Ústí, který přednese při prohlídce hradu či města.
Finanční požadavky:Vstupné na hrad Střekov - cca 50 Kč, každý hradí sám
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:10
Zpět na seznam

Název:Kreatives Lesen von Krimis
Vedoucí:Orosová M.
Další učitelé:Holečková
Charakteristika:Projekt je zaměřen na zlepšení dovednosti čtení s porozuměním v německém jazyce. Během 3 dnů přečteme 3 napínavé a vtipné detektivní příběhy. Čtení bude doplněno poslechem některých kapitol a zábavnými úkoly.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci si vyzkouší porozumět neznámému textu, pochopit jeho děj a naučí se odhadnout význam neznámých slov. Zároveň budou moci využít vlastní fantazii při práci s textem a zjistí, jak jim čtení pomůže zlepšit se i v běžné komunikaci v cizím jazyce.
Výstup/práce žáka:Výstupem projektu bude vytvoření tzv. Bildergeschichte (komiks) v německém jazyce na téma jedné ze 3 přečtených povídek. Tento komiks bude potom využit jako scénář ke krátkému filmu, který žáci natočí a odprezentují. Tato činnost bude probíhat ve dvojicích nebo trojicích.
Finanční požadavky:10,- na 1 žáka + vlastní výtvarné potřeby
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:16
Zpět na seznam

Název:... a zase ten atom!
Vedoucí:Klímková
Další učitelé:Klímek
Charakteristika:Projekt je zaměřen na radioaktivitu a využití ionizujícího záření.
Středa 11. 5. - zjistíme, jak moc domky v Jáchymově září, a navštívíme tamní štolu a muzeum.
Úterý 12. 5. - vydáme se za jaderným reaktorem do výzkumného ústavu v Řeži.
Pátek 13. 5. - zavítáme na vědecká pracoviště FJFI ČVUT v Praze.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci navštíví vědecká pracoviště, kde si rozšíří znalosti z oblasti jaderné fyziky a propojí teoretické poznatky s praxí.
Výstup/práce žáka:Každá skupina vytvoří prezentaci, referát nebo reportáž, která bude pojednávat o informacích získaných během projektových dnů.
Finanční požadavky:Každý žák zaplatí 640 Kč (vstupy, doprava vlakem a autobusem).
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:16
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Sportovní dny ve Fit Clubu Amazonky
Vedoucí:Konířová
Další učitelé:Koníř
Charakteristika:Každý den budou k dispozici různé typy cvičení, např. Bosu, Jumping, kruhový trénink, apod. Cvičení povedou zkušení instruktoři.
Cíl činnosti (pro žáky):Nabízí se možnosti využití volného času aktivním způsobem, zlepšení fyzické kondice a odreagování školního stresu.
Výstup/práce žáka:Písemná práce - popis cvičení, které žáka nejvíce zaujalo + vlastní hodnocení.
Finanční požadavky:Vstupné je 50,-Kč na den, celkem tedy 150,-Kč.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:15
Maximální počet:30
Zpět na seznam

Název:Outdoorový kurz Chorvatsko
Vedoucí:Hrušková
Další učitelé:Bystroňová
Charakteristika:Žáci se seznámí s outdoorovými sporty a prakticky si je vyzkouší pod dohledem vyškolených instruktorů. Program: - windsurfing - jízda na kajacích - horolezení v NP Paklenica - rafting na krasové řece Zrmanja - doplňkový program- teambuilding, míčové hry apod.
Cíl činnosti (pro žáky):Možnost vyzkoušet si méně tradičními sporty. Navštívit národní park Paklenica a sjet si krasovou řeku Zrmanju.
Výstup/práce žáka:Praktické seznámení s jednotlivými sporty.
Finanční požadavky:5 500Kč (každý hradí sám)
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:24
Zpět na seznam

Název:Botanická exkurze
Vedoucí:Rottenborn
Další učitelé:Jelínková
Charakteristika:Pokud máte rádi přírodu a krajinu, neměli byste na tomto projektu chybět. Seznámíte se s několika reprezentativními botanickými lokalitami Českého středohoří. Postupně navštívíme přírodní rezervaci Radobýl, Bílé stráně u Knoblošky, Babinské orchidejové louky u Čeřeniště (orchideje jistě pokvetou), písčiny u Sebuzína a řadu dalších. Kurz bude jistě pohodový, jen vyžaduje přiměřenou fyzickou zdatnost pro pohyb v terénu.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s typickými rostlinnými společenstvy a získají představu o jejich druhovém složení a vegetačním vývoji, včetně historie jejich vzniku a péče, kterou jim je třeba věnovat.
Výstup/práce žáka:Fotografie v minimálním počtu 10 vložené do prezentace se stručným komentářem.
Finanční požadavky:Cestovné vlakem do obce Žalhostice (cca 40,- Kč). Vše ostatní v dosahu MHD.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:6
Zpět na seznam

Název:Finanční gramotnost
Vedoucí:Gunarová
Další učitelé:Tintěrová
Charakteristika:Žáci se seznámí se základními finančními produkty a vyzkouší úspěšnost vlastních finančních rozhodnutí v průběhu produktivního věku (cca 30 let) - využití simulace, jejímž základem je reálná ekonomická situace.
Cíl činnosti (pro žáky):Dokáže vyhodnotit parametry nabízených finančních produktů a podle svých potřeb vybrat ten nejvhodnější, umí odhadnout a vyhodnotit případná životní rizika a zajistit je odpovídajícími finančními produkty.
Výstup/práce žáka:Aktivní účast, zvládnutí vlastní finanční strategie - dosažení finanční svobody (hodnotící záznamový arch), referát/ prezentace - výběr z témat dle aktuální situace.
Finanční požadavky:Bez finančních požadavků.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:12
Maximální počet:24
Zpět na seznam

Související stránky

Poslední úpravy: 11. 04. 2016
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster