Projektové dny 2015 - gymnázium

Seznam projektů a exkurzí

Instrukce a postup k přihlášení žáků do vybraného projektu

...určené pro mladší žáky: prima - tercie

Židovská kultura v dějinách (Freibergová)
Poznej své okolí. (Lipská)
Šumava 2015 (Haviarová)

...umožňující přihlašování mladších i starších žáků

Animace Stop Motion (Černý)
Exkurze do Vídně (Rybář)
UZAVŘENO - Romantická Anglie (Vaňková)
Vrcholky Českéhostředohoří (Roháček)
Biotechnologické výroby - technologie výroby piva (Šmejkal)

...určené pro starší žáky: kvarta a výše

Jarní fyzikální jarmark (Douda)
Finanční gramotnost (Gunarová)
Tajemství ELEN (Klímková)
Filmový klub (Bjaloň)
Sportovní dny ve Fit Clubu Amazonky (Konířová)
Artušovské legendy očima britské komediální skupiny Monty Python (Hrkalová)
Silové schopnosti a výživa (Brigadoi)
UZAVŘENO - Jižní Francie a Monaco (Nebřenský)
Outdoorový kurz Chorvatsko (Hrušková)
Kriminalistické metody (Janovská)
Znáš Ústí? Dokaž to! (Ešner J.)Podrobné informace

Projekty a exkurze určené pro žáky prim - tercií

Název:Židovská kultura v dějinách
Vedoucí:Freibergová
Další učitelé:Holečková
Charakteristika:Projekt zahrnuje návštěvu Židovského muzea v Praze s prohlídkou židovského hřbitova a synagog. Tento den bychom měli v muzeu vyslechnout přednášku na téma židovské zvyky, kultura a tradice. Druhý den je připravena exkurze do Terezína s prohlídkou Malé pevnosti. Třetí den jsou plánované výstupy a prezentace žáků ve škole na předem vybraná témata z předchozích dvou dnů.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s židovskou kulturou, tradicemi. Navštíví zajímavá místa v Praze, která jsou s tématem spjata. Bude jim přiblížen problém holocaustu.
Výstup/práce žáka:Žáci dostanou téma, které zpracují formou prezentace. Na výstupy bude vyčleněn 3.den projektů.
Finanční požadavky:600-700 Kč na žáka
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:15
Maximální počet:24
Zpět na seznam

Název:Poznej své okolí.
Vedoucí:Lipská
Další učitelé:-
Charakteristika:Žáci se seznámí s okolím Ústí n.L./hrad Střekov, Větruše/. Turisticko-naučný projekt.
Cíl činnosti (pro žáky):Vytvoření fotodokumentace z vycházek po okolí Ústí n.L.
Výstup/práce žáka:Skupinová fotodokumentační nástěnka.
Finanční požadavky:150 Kč
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:13
Maximální počet:13
Zpět na seznam

Název:Šumava 2015
Vedoucí:Haviarová
Další učitelé:Titěrová, Vacková
Charakteristika:Pětidenní historicko-geografická exkurze po krásách Šumavy pro žáky malého gymnázia s přesahy do anglického jazyka
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s životem, historií a geografií Šumavy
Výstup/práce žáka:Žáci ve skupinách vytvoří krátký referát, který přednesou ostatním účastníkům na konkrétním místě; případně vytvoří krátký slovníček aj-čj
Finanční požadavky:2.350,-
Určeno pro:primu - tercii
Minimální počet účastníků:39
Maximální počet:39
Zpět na seznam

Projekty a exkurze umožňující přihlašování mladších i starších žáků

Název:Animace Stop Motion
Vedoucí:Černý
Další učitelé:Jančík
Charakteristika:Projekt zaměřený na vytvoření krátkých digitálních videí bude probíhat formou workshopu - filmové dílny - založené na nápadech a vzájemné spolupráci účastníků.

Uvítáme, když se přihlásí žáci s vlastní digitální kamerou nebo fotoaparátem.
Cíl činnosti (pro žáky):Formou workshopu získat poznatky a zkušenosti s vytvářením animovaného filmu metodou Stop Motion (rozfázováním pohybu reálného předmětu). Projekt je určený jak pro žáky, kteří se již seznámili se základy práce s digitální kamerou a střihem na počítači, ale i pro úplné začátečníky, kteří však mají zájem o digitální video a jsou ochotni se z plných sil zapojit.
Výstup/práce žáka:Každý z účastníků se bude podílet (v rámci své pracovní skupiny) na vzniku krátkého animovaného videa. Předpokládáme plné nasazení a zájem na dotažení výsledku do úspěšného konce.
Finanční požadavky:0,-
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:21
Zpět na seznam

Název:Exkurze do Vídně
Vedoucí:Rybář
Další učitelé:-
Charakteristika:Během celodenní exkurze navštívíte nejzajímavější místa Vídně (katedrálu, parlament, radnici, Hundertwasserhaus, atd., dle zájmu skupiny). Během volného času se můžete individuálně podívat na místa, která vás zajímají: Dunajský ostrov (brusle, odpočinek), čtvrť OSN, televizní věž s vyhlídkou, parlament Rakouské monarchie (historická sněmovna, je vidět, kde seděli čeští poslanci, mj. TGM), aktuální výstavy, Kapucínská krypta, kde jsou pohřbeni Habsburkové (ohromující náhrobky Marie Terezie a Josefa II.), pravý Sachrův dort a káva, atd.
Cíl činnosti (pro žáky):Všichni účastníci by měli poznat na vlastní oči, jak vypadají klíčové památky a zajímavá a historická místa Vídně, protrénují si Deutsch, sami se ve dvou či skupině budou pohybovat po městě při rozchodu (mapa dopravy bude k dispozici, vše je pěšky, popř.pomocí metra či tram velice blízko)
Výstup/práce žáka:Žáci připraví ve dvou/malé skupině plakát lákající k návštěvě Vídně.
Finanční požadavky:Do 1.800 Kč -> minibus max. 1.150 Kč, ubytování v Jihlavě/Znojmě/Vídni (dle poměru kvalita/cena) max. 450 Kč, celodenní jízdenka po celé Vídni 7,60 € (200 Kč). PLUS vstupné dle potřeby...
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:12
Maximální počet:14
Zpět na seznam

Název:UZAVŘENO - Romantická Anglie
Vedoucí:Vaňková
Další učitelé:Mátlová, Schorschová
Charakteristika:Poznávací zájezd s ubytováním v rodinách.
Cíl činnosti (pro žáky):Británie - Londýn, Cambridge, Newmarket (hřebčín), Canterbury (místo mučednické smrti Thomase Becketta), Chartwell (prohlídka domu, ve kterém žil a pracoval Sir Winston Churchill). V rodinách budou mít možnost využít svých jazykových dovedností
Výstup/práce žáka:Foto projekt s komentářem v AJ.
Finanční požadavky:7 400 Kč + vstupy (doporučená částka 100,- GBP / studenti a 85,- GBP / děti)
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:44
Maximální počet:44
Zpět na seznam

Název:Vrcholky Českéhostředohoří
Vedoucí:Roháček
Další učitelé:-
Charakteristika:Za krásou krajiny není třeba jezdit daleko. Výhledy z vrcholků Českéhostředohoří a Krušných hor vás chytnou za srdce. Vystoupáme na Bořeň a Lovoš a necháme se unikátní lanovkou vyvést na Komáří vížku. Nutnost mít turistickou obuv a být připraven i na déšť a jiné zhoršené meteorologické podmínky.
Cíl činnosti (pro žáky):Poznat přírodní krásy nedalekého okolí, umět popsat nejen je, ale i jejich okolí a dávnou minulost.
Výstup/práce žáka:Prezentace o kopci a jeho okolí a textový doprovod k prezentaci.
Finanční požadavky:Účast vyjde kolem 500 kč.
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Biotechnologické výroby - technologie výroby piva
Vedoucí:Šmejkal
Další učitelé:-
Charakteristika:Žáci budou po teoretické i praktické stránce seznámeni s výrobou piva infuzním a dekokčním způsobem rmutování s následnou odbornou exkurzí do pivovaru "Na Rychtě"
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se budou přímo podílet na výrobě piva, seznámí se současně s problematickou biotechnologií a jejich odlišností od "klasických" chemických výrob
Výstup/práce žáka:1. protokol o výrobě piva
2. protokol z odborné exkurze
3. varní list
Finanční požadavky:0,-
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:3
Maximální počet:5
Zpět na seznam

Projekty a exkurze určené pro starší žáky: kvarta a výše

Název:Jarní fyzikální jarmark
Vedoucí:Douda
Další učitelé:-
Charakteristika:Vyzkoušení si zajímavých fyzikálních pokusů vlastníma rukama, ne jen pozorování provedení někým jiným. Příprava fyzikálních pokusů a jejich realizace společně se žáky ZŠ.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci SŠ připraví pokusy pro žáky ZŠ a následně je s nimi realizují.
Výstup/práce žáka:Realizace společně se žáky SOŠ v rámci projektu podpory přírodovědného vzdělávání.
Finanční požadavky:0,- Kč
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:5
Zpět na seznam

Název:Finanční gramotnost
Vedoucí:Gunarová
Další učitelé:Tintěrová
Charakteristika:Žáci se seznámí se základními finančními produkty a vyzkouší úspěšnost vlastních finančních rozhodnutí v průběhu produktivního věku (cca 30 let) - využití simulace, jejímž základem je reálná ekonomická situace. Požadavky - vlastní PC/tablet... možnost vyhledávání informací na internetu (pokud by nebylo možné využít školní PC učebnu)
Cíl činnosti (pro žáky):Dokáže vyhodnotit parametry nabízených finančních produktů a podle svých potřeb vybrat ten nejvhodnější, umí odhadnout a vyhodnotit případná životní rizika a zajistit je odpovídajícími finančními produkty.
Výstup/práce žáka:PC prezentace/dramatizace.
Finanční požadavky:0,-
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:4
Maximální počet:24
Zpět na seznam

Název:Tajemství ELEN
Vedoucí:Klímková
Další učitelé:Klímek
Charakteristika:Seznámíme se s různými způsoby výroby elektrické energie:
1. den - vodní elektrárna na Střekově
2. den - uhelná elektrárna v Tušimicích
3. den - informační centrum Obnovitelné zdroje v Hradci Králové
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci si rozšíří znalosti o výrobě elektrické energie a seznámí se se skutečným provozem v elektrárně.
Výstup/práce žáka:Žáci v malých skupinách vypracují referát na zvolené téma o elektrické energii.
Finanční požadavky:Každý žák platí 500 Kč (doprava autobusem a vlakem).
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:17
Maximální počet:21
Zpět na seznam

Název:Filmový klub
Vedoucí:Bjaloň
Další učitelé:Hlavatá, Nyklová, Orosová, Susová, Rezková
Charakteristika:V Experimentálním prostoru Mumie (Velká Hradební ulice) se uskuteční projekce tří filmů (1 den = 1 film). Po projekcích budou následovat diskuse (skupiny si připraví odpovědi na zadané otázky).
Cíl činnosti (pro žáky):-uvědomit si žánrovou a tematickou rozmanitost světové kinematografie;
-získat zájemce o náročnější filmovou produkci;
-kultivovaně vést diskusi o uměleckých dílech;
-nabídnout alternativu ke komerčně laděným programům televizních stanic.
Výstup/práce žáka:a) po skončení debaty budou vyhlášena témata úkolů (např. fiktivní dopisy, zamyšlení, vyprávění/filmová povídka - pokračování příběhu, charakteristika apod.)- žáci si vyberou 1 téma (za celé 3 dny) a práci odevzdají vedoucímu prohektu nejpozději v pátek 22. května 2015
b) prezentace (v kinosále je možno využít projektor) - profily tvůrců (režiséři, herci, scénáristé) - každý den cca 3 profily - lze si domluvit předem s vedoucím projektu - v tomto případě už žáci nemusí odevzdávat úkol (viz bod a)
Finanční požadavky:Účast 1 žáka 150 - 200 Kč (paušální poplatek za pronájem konosálu na 3 dny - bude ještě upřesněno). Každý hradí sám - v kabinetě F8 - nejpozději do čtvrtka 7. května 2015
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:45
Maximální počet:78
Zpět na seznam

Název:Sportovní dny ve Fit Clubu Amazonky
Vedoucí:Konířová
Další učitelé:Koníř
Charakteristika:Poznáte novou dimenzi fitness, vyzkoušíte různé druhy cvičení (např. Bosu, kruhový trénink, TRX, K2 Hiking, Jumping). Vše pod vedením vyškolených instruktorů. Projekt je pro každého bez ohledu na aktuální kondici - nebojte se přijít a rozhýbat se :-)
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci si vyzkouší nová cvičení, načerpají inspiraci a zjistí, jak a kam posunout svou fyzickou kondici. Sport a pohybové aktivity jsou vhodným prostředkem jak kompenzovat psychickou zátěž a školní stres. Možné bude také základní výživové poradenství.
Výstup/práce žáka:Krátký referát o sportu, který žáka/žákyni nejvíce zaujal. Docházka a aktivní účast.
Finanční požadavky:Vstupné je 50,-Kč na žáka na den, celkem tedy 150,-Kč na žáka na celý projekt. Vybírat se bude předem v kabinetu F10.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:15
Maximální počet:30
Zpět na seznam

Název:Artušovské legendy očima britské komediální skupiny Monty Python
Vedoucí:Hrkalová
Další učitelé:-
Charakteristika:Projekt se tentokrát zaměří na dějiny Spojeného království. Využijeme k tomu film "Monty Python and the Holy Grail", který bude celý v AJ s anglickými titulky. Seznámíme se s legendami o králi Artušovi, Rytířích kulatého stolu, Kamelotu atd. Jelikož bude celý projekt probíhat v AJ, doporučuji jej studentům, kteří mají AJ na odpovídající úrovni!
Cíl činnosti (pro žáky):Účastníci tohoto projektu se budou lépe orientovat v dávných legendách, které jsou tolik důležité nejen pro britskou kulturu. Seznámí se také s typickým britským humorem skupiny Monty Python.
Výstup/práce žáka:Výstupem tohoto projektu bude prezentace v AJ na zadané téma, kterou vytvoří žáci ve skupinách.
Finanční požadavky:0,- Kč
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:15
Zpět na seznam

Název:Silové schopnosti a výživa
Vedoucí:Brigadoi
Další učitelé:-
Charakteristika:Testování na Gymnáziu i SOŠ,Silový 4-boj Výsledky budou porovnány se studenty jiných škol. V teoretické části přednáška o výživě, doplňcích, poměrech bílkovin-sacharidů-tuků při sestavování vlastního programu. Seminář na dané téma,samostatná realizace programu studentů. Zhodnocení, diskuse, závěry...
Cíl činnosti (pro žáky):Porovnání fyzické připravenosti, získání nových znalostí v oblasti výživy a sestavení výživového programu s adekvátním cílem redukce, či nárůstu hmotnosti
Výstup/práce žáka:Sestavení vlastního programu vzhledem k momentální hmotnosti a dennímu režimu s individuálním cílem.
Finanční požadavky:0,-
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:UZAVŘENO - Jižní Francie a Monaco
Vedoucí:Nebřenský
Další učitelé:Doubrava, Tolde
Charakteristika:Exkurze s návštěvou lokalit ve Francii a Monacu
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s geografií, historií, kulturou Francie a Monaka.
Výstup/práce žáka:Zpracování zadaného tématu ve formě ppt a posteru (cestovní deník)
Finanční požadavky:7 900 + kapesné. Každý žák uhradí samostatně.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:42
Maximální počet:42
Zpět na seznam

Název:Outdoorový kurz Chorvatsko
Vedoucí:Hrušková
Další učitelé:Brandeis, Bystroňová
Charakteristika:Seznámení s outdoorovými sporty:
- jachting
- windsurfing
- wakeboarding, vodní lyžování
- teambuilding
- horolezení
- seekajaky, rafty, kajaky, kanoe
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí se základy outdoových a netradičních sportů s možností si je vyzkoušet.
Výstup/práce žáka:Praktické zaměření projektu s aktivní účastí.
Finanční požadavky:6 500 Kč
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:30
Maximální počet:35
Zpět na seznam

Název:Kriminalistické metody
Vedoucí:Janovská
Další učitelé:Prchalová
Charakteristika:Kriminalisté z OKTE v Ústí nad Labem seznámí žáky s jednotlivými odvětvími zkoumání - biologie, chemie, genetiky, balistiky, mechanoskopie, trasologie, dokladů a písemností, daktyloskopie a ručního písma.
Cíl činnosti (pro žáky):Seznámí se s metodami a postupy, které kriminalisté používají k dokazování trestných činů.
Výstup/práce žáka:Žáci ve skupinách vytvoří prezentaci, koláž a krátkou zprávu pro školní webové stránky.
Finanční požadavky:50 Kč na jednoho žáka.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:25
Maximální počet:28
Zpět na seznam

Název:Znáš Ústí? Dokaž to!
Vedoucí:Ešner J.
Další učitelé:-
Charakteristika:Probereme nejzajímavější památky Ústí (formou žákovských prezentací) a uskutečníme poznávací hru v ulicích města.
Cíl činnosti (pro žáky):Cílem je vytvořit prezentaci na vybranou ústeckou památku a odprezentovat ji před ostatními. Navíc by měli žáci osvědčit svou orientaci v ústeckých památkách a schopnost jejich lokalizace.
Výstup/práce žáka:PPT prezentace (cca. 10-20 min.) + nalezení konkrétních míst v centru města a provedení následné fotodokumentace.
Finanční požadavky:0 Kč. (pouze pokud někdo nemá legitimaci na MHD, uhradí si jízdné)
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:13
Zpět na seznam

Související stránky

Poslední úpravy: 13. 04. 2015
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster