Projektové dny 2014 - střední odborná škola

Seznam projektů a exkurzí (14. - 16. 5. 2014)

Podrobné informace

Název:Revitalizace IT na SOŠ
Vedoucí:Hajžin
Další učitelé:
Charakteristika:1. den – instalace HW částí. 2. den – zvolení vhodné evidence IT techniky a sw příslušenství. 3. den – instalace SW částí.
Cíl činnosti (pro žáky):Seznámit se s údržbou IT techniky na škole
Výstup/práce žáka:Na závěr dostanou studenti krátký test, ve kterém odpoví na otázky týkající se jejich práce na projektu.
Finanční požadavky:
Určeno pro: libovolné třídy
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:6
Zpět na seznam

Název:Po stopách smírčích křížů
Vedoucí:Mráček
Další učitelé:Šmejkal
Charakteristika:Projekt je zaměřen na seznámení se s opomenutými historickými památkami v našem okolí
Cíl činnosti (pro žáky):Seznámit s významem a historií drobných kamenných památek v ústeckém regionu.
Výstup/práce žáka:Hodnotí se vytvořené prezentace z poznatků získaných v rámci projektu.
Finanční požadavky:Cestovní výdaje ve výši cca 60,- Kč si žáci hradí sami
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:12
Zpět na seznam

Název:Máchovy Litoměřice
Vedoucí:Zápotocká
Další učitelé:Tauchmanová, Hudečková, Klímová
Charakteristika:Návštěva Máchovy světničky, dílny ručního papíru, procházka městem.
Cíl činnosti (pro žáky):Seznámení s městem, kde žil a tvořil K. H. Mácha
Výstup/práce žáka:Na základě vytvořené a předvedené prezentace v libovolném jazyce
Finanční požadavky:Cestovné a vstupné si žáci hradí sami (obojí dohromady max. 130,- Kč)
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:15
Zpět na seznam

Název:Kutná Hora – pokladnice Čech
Vedoucí:Křičková
Další učitelé:Mikešová
Charakteristika:Projekt je zaměřen na seznámení žáků se životem ve středověké Kutné Hoře, dolování i mincovnictví. Součástí návštěvy je ale i návštěva expozice o měšťanské kultuře v 17. - 19.století.
Cíl činnosti (pro žáky):Seznámení se s historií města, návštěva významných památek včetně stříbrného dolu
Výstup/práce žáka:1) Vyplnění pracovních listů o Kutné Hoře 2) Zpracování prezentace
Finanční požadavky:Cena: 1200,-Kč V ceně je zahrnuto jízdné, ubytování v chatkách a vstupy do objektů V ceně není zahrnuta strava.
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Francouzská riviéra - DOMOV SLUNCE
Vedoucí:Henzlova
Další učitelé:Sirotková, Horáková
Charakteristika:Žáci se seznámí s historií, kulturou a jazykem Francie a mentalitou obyvatel.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci navštíví následující místa - Eze, Nice, Saint Paul de Vence, Antibes,Monako a mnoho dalších
Výstup/práce žáka:Zpracování dokumentace
Finanční požadavky:Účast si hradí žáci sami
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:39
Zpět na seznam

Název:Cyklotoulky podél Labe
Vedoucí:Semrádová
Další učitelé:Jirglová
Charakteristika:Studenti dojedou po cyklostezce do Litoměřic, prohlédnou si zajímavosti tohoto města. Také navštíví Děčín a Hřensko.
Cíl činnosti (pro žáky):Získávání nových dovedností v oblasti tělesné zdatnosti, zvládání situací silničního provozu, dodržování pravidel bezpečné jízdy, jak v terénu, tak ve městě.
Výstup/práce žáka:Každý student připraví prezentaci z cestování podél Labe
Finanční požadavky:Pouze za přívoz Kč 25,--, každý student si hradí sám.
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:15
Zpět na seznam

Název:Po stopách českých králů…
Vedoucí:Drabálková
Další učitelé:
Charakteristika:Praha trasa: Pražský hrad - Loretánské náměstí - Strahovský klášter - Nerudova ulice - Malostranské nám. - Karlův most - Staroměstské nám. - Celetná ulice - Karolinum - Stavovské divadlo - Prašná brána - Obecní dům. Litoměřice : prohlídka MPR , exkurze do Dílny ručního papíru + vlastní výroba papíru.
Cíl činnosti (pro žáky):Poznání hlavních památek UNESCO v Praze a královského města Litoměřic, exkurze do Dílny ručního papíru v Litoměřicích.
Výstup/práce žáka:Prezentace jednotlivců s vlastním fotografickým materiálem z akcí
Finanční požadavky:Cestovné, vstupné a stravné si žáci hradí sami
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Po stopách Jaroslava Haška
Vedoucí:Šterclová
Další učitelé:Holinková
Charakteristika:Program: 1 den: Odjezd z vlakového nádraží (Ústí nad Labem západ) do Světlé nad Sázavou, dále autobus do místa pobytu, ubytování, procházka po okolí, táborák 2 den: Celodenní výlet do nedaleké Lipnice nad Sázavou, města spojeného s posledními roky života Jaroslava Haška; prohlídka nejrůznějším míst - hrad – (prohlídka jen pro zájemce, cena 50 Kč) muzeum, Haškova hospoda, pomník; procházka přírodou ke známým zatopeným lomům pojmenovaných podle útvarů vytesaných do kamene; večer společenské hry, zpěv 3 den: návrat v odpoledních hodinách do Ústí nad Labem
Cíl činnosti (pro žáky):Třídenní romantický výlet za krásnou přírodou Vysočiny a za poznáním místa spjatého s jednou z nejslavnějších osobností české literatury
Výstup/práce žáka:Prezentace
Finanční požadavky:Cena za dopravu a ubytování za 2 noci: 700 Kč (spolu se závaznou přihláškou záloha 200 Kč, zbylá částka do konce dubna) + kapesné dle uvážení (doporučení 200 – 300 Kč) Stravování: vlastní (suroviny s sebou, možno i dokoupit na místě), vaření v kuchyňkách, v den celodenního výletu možnost oběda v restauraci
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:12
Zpět na seznam

Název:Na kole či pěšky po Ústeckém kraji
Vedoucí:Mikeš
Další učitelé:
Charakteristika:Studenti v těchto dnech vystřídají cykloturistiku a pěší turistiku k dosažení zadaného cíle. První den bude cyklistický výlet skrze Portu Bohemiku v Českém středohoří, malebné vinařské oblasti Velkých Žernosek až do Litoměřic. Druhý den bude pěší výlet na zříceninu Blansko založenou v 14. století. Třetí den bude cyklistický výlet k památníku Přemysla Oráče ve Stadicích.
Cíl činnosti (pro žáky):Zlepšení fyzické kondice + poznání krásných míst Ústeckého kraje
Výstup/práce žáka:100% účast
Finanční požadavky:
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:12
Maximální počet:
Zpět na seznam

Název:Jarní chemicko-fyzikální dílna
Vedoucí:Jelínková
Další učitelé:Mudrochová, Syrová
Charakteristika:Formou zábavných experimentálních úloh budou žáci základních škol seznámeni se základními pojmy z oblasti chemie a fyziky. Tyto pokusy se žáky ZŠ budou provádět naši studenti.
Cíl činnosti (pro žáky):Vzájemné učení žáků základních a středních škol
Výstup/práce žáka:Hodnocení dle účasti a aktivního přístupu k práci
Finanční požadavky:
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:20
Maximální počet:
Zpět na seznam

Název:Po stopách rodiny Schichtů
Vedoucí:Drbohlav
Další učitelé:Aim
Charakteristika:1. Žáci provedou knihovní, muzejní a archivní rešerši s odkazem na rod Schichtů. 2. Žáci pořídí dokumentaci hrobů rodu na střekovském hřbitově, zjistí souvislosti; navštíví bývalou Schichtovu vilu. 3. Výstup projektu: žáci po brainstormingu připraví výstup projektu – brožurku o životě a činnosti rodu, a připraví malou výstavku pro školní potřeby.
Cíl činnosti (pro žáky):Na základě rešeršní práce vytvořit výstup (brožurka a výstavka) o životě a činnosti rodu s významným postavením v zemském průmyslu a postihnout jeho úlohu při rozvoji Ústí nad Labem
Výstup/práce žáka:Zpracování prezentace
Finanční požadavky:cca 300 Kč (tisk brožurky, kopírování, náklady na elektrickou energii, využití počítačů, tisk materiálů)
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:10
Zpět na seznam

Název:Jak u nás vyrábíme elektřinu (a nejen to)
Vedoucí:Prošek
Další učitelé:
Charakteristika:1. den – elektřina se vyrábí z vody Prohlídka zdymadla a elektrárny Střekov, návštěva hradu Střekova,  v případě vlídného počasí kolečkové brusle od Benešova mostu, dále do Brné na koupaliště  v případě nepohody z Větruše směrem k vodopádu, Vrkoči a zdymadlu, zpět autobusem 2. den – elektřina se vyrábí z uhlí Prohlídka elektrárny Trmice, objezd rekultivované zóny jezera Milada na kole (asi 10 km) 3. den – elektřina se vyrábí z větru Návštěva některé větrné elektrárny v Krušných horách, tam lanovkou z Bohosudova, cesta zpět pěšky přes hrad Kyšperk do Unčína (asi 6 km)
Cíl činnosti (pro žáky):Projekt je určen inteligentním pozitivním studentům naší školy schopným udržet se potřebnou dobu vlastními silami na kole, bruslích, hladině koupaliště a nohách (nohy doporučuji vlastní, další pomůcky si můžete půjčit)
Výstup/práce žáka:
Finanční požadavky:Vstupné si hradí žáci sami
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:8
Zpět na seznam

Název:(American)English at War
Vedoucí:Tittelbach
Další učitelé:
Charakteristika:Základní exkurz vojenské angličtiny je nabídkou pro zájemce o tuto specifickou oblast a možností, jak pomocí jeho absolvování lépe porozumět mluvené vojenské angličtině, nahlédnout do jejích specifik, ujasnit si význam a užití běžných zkratek, častých akronymů a orientovat se v symbolice a terminologii vojenských hodností a insignií. Projekt sestává z teoretických prezentací v PowerPointu na vybraná témata, promítání několika filmů z vojenského prostředí a následných diskuzí.
Cíl činnosti (pro žáky):Projekt umožní účastníkům krátký exkurz mluvené angličtiny v oblasti, která se v běžných učebnicích vůbec nevyskytuje. Účastníkům nabízí základní orientaci v nejfrekventovanější terminologii a reáliích angličtiny vojenského prostředí.
Výstup/práce žáka:Žáci předloží v elektronické podobě slovníček dvaceti pojmů, které je během projektu oslovily a absolvují krátký kvíz orientace v základní vojenské terminologii.
Finanční požadavky:
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:10
Zpět na seznam

Název:Holocaust
Vedoucí:Knotková
Další učitelé:Ešner
Charakteristika:Dějiny Židů s důrazem na období holocaustu. Za pomoci lektora se seznámíme se zvláštnostmi života židovského obyvatelstva na území Čech a Moravy v proměnách století. Zaměříme se na problematiku holocaustu. Podíváme se do Terezína stejnou cestou, kterou procházeli Židé,tam pro vás Památník Terezín připravil workshop a návštěvu ghetta a Malé pevnosti. Pustíme si zajímavý film.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se dozvědí zajímavé informace o životě nejen v protektorátu z úst odborníků, vyzkouší si práci s dobovými prameny, navštíví Terezín,kde si prohlédnou expozice, vytvoří společně časovou osu za pomoci vlastních i dodaných materiálů.
Výstup/práce žáka:Účast na workshopu v Terezíně + podíl na vytvoření skupinového panelu a prezentace
Finanční požadavky:účast 200 Kč na žáka, každý hradí sám
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:10
Zpět na seznam
Poslední úpravy: 09. 04. 2014
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster