Projektové dny 2013 - střední odborná škola

Seznam projektů a exkurzí (22.5.-24.5.2013)
Podrobné informace

Projekty a exkurze pro třídy střední odborné školy

Název:Itálie na kole i pěšky
Vedoucí:Semrádová
Další učitelé:Drabálková, Jirglová, Křičková, Hendrych
Charakteristika:Kurz v Itálii nabídne žákům veškeré možnosti sportovního vyžití v přírodě. Cyklisté si budou moci projet část pobřeží palmové riviery, pro bruslaře na in-linech je zde k dispozici promenáda podél pláže. Na své si samozřejmě také přijdou hráči míčových her, zejména beach volejbalu. Budeme pořádat netradiční soutěže ve vodě i na souši a zdokonalovat se v plavání. V kempu je možnost využít bazén. Dále navštívíme město Martinsicuro nebo přístav San Benedetto del Trento.
Cíl činnosti (pro žáky):Získávání nových dovedností v oblasti tělesné zdatnosti, zdokonalování jazykových znalostí a poznávání nové kultury.
Výstup/práce žáka:Skupinová práce – prezentace aktivit v Itálii
Hodnocení jednotlivých studentů podle jejich aktivit v jednotlivých sportech a kulturních činnostech
Finanční požadavky:Cena 3700,- Kč na účastníka, žáci si všechny náklady hradí sami
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:46
Zpět na seznam

Název:Putování za orchidejemi
Vedoucí:Rottenborn
Další učitelé:Jelínková
Charakteristika:Účastníci budou mít příležitost spatřit na vlastní oči jedny z nejvzácnějších rostlin naší přírody - orchideje. Navštíví specifický, na orchideje bohatý, biotop - bílé stráně a proslulé Babinské orchidejové louky. Při troše štěstí uvidí i parazitické, kriticky ohrožené rostliny - zárazy. A samozřejmě, že se naše pozornost zaměří i na živočichy, houby a neživou přírodu. Žáci získají informace o historii a současnosti přírodovědně mimořádně hodnotné krajiny Českého středohoří.
Cíl činnosti (pro žáky):Účastníci projektu navštíví přírodovědně hodnotné lokality, kde si mohou doplnit a prověřit své teoretické znalosti z hodin biologie
Výstup/práce žáka:Žáci předloží v elektronické podobě zprávu obsahující fotografickou dokumentaci, kterou budou průběžně pořizovat. Zpráva musí obsahovat 10 vybraných fotografií.
Finanční požadavky:zpáteční jízdenku do Žalhostic si hradí žáci, ostatní lokality v dosahu MHD
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:15
Zpět na seznam

Název:Praha - Královská cesta (Deutsch)
Vedoucí:Vrkočová
Další učitelé:Lexová
Charakteristika:Žáci si v přípravné fázi zjistí informace o památkách v centru Prahy (Královská cesta..). Poté navštíví Prahu, projdou Královskou cestu a najdou a zdokumentují památky (fotodokumentace) a během posledního dne zpracují ve skupinách přehledně získané informace do zprávy a přeloží je také do německého jazyka.
Cíl činnosti (pro žáky):Účastníci projektu se seznámí blíže s architekturou památek v centru našeho hlavního města, o nichž si nejprve zjistí potřebné informace před samotným výjezdem do Prahy. Zároveň uplatní své jazykové znalosti a schopnosti při zpracování základních informací do německého jazyka. Posílení mezipředmětových vztahů: propojení předmětů výtvarná výchova-dějiny umění a německý jazyk
Výstup/práce žáka:Žáci předloží v elektronické podobě zprávu obsahující fotografickou dokumentaci, kterou budou průběžně pořizovat. Zpráva bude informovat o památkách v centru Prahy a bude v českém a německém jazyce.
Finanční požadavky:Cestu do Prahy si hradí žáci sami.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Ústí nad Labem – my town
Vedoucí:Hudečková
Další učitelé:-
Charakteristika:Větruše, Střekov castle, Zoo
12 hodin
Cíl činnosti (pro žáky):Seznámit se s historickými a jinými památkami Ústí nad Labem
Výstup/práce žáka:Písemný test
Žáci odevzdávají zprávu o projektu vedoucímu projektu.
Finanční požadavky:Žáci si sami hradí dopravu
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:10
Zpět na seznam

Název:Exkurze do Itálie
Vedoucí:Sirotková
Další učitelé:Mráček, Mikeš, Henzlová, Mikešová
Charakteristika:Žáci vyjedou na exkurzi do Itálie. Kromě relaxačního pobytu na mořském vzduchu budou absolvovat dva výlety – do San Marina a Říma se zaměřením na poznání místních památek, tradic a kultury. Budou seznámeni i s historií, pojící se k těmto místům. Každý žák vypracuje prezentaci na předem vylosované téma. Prezentace budou součástí hodnocení v předmětu, ve kterém byly vypsány a žáci je budou moci vzájemně sdílet. Seznam prezentací je uložen na disku S:, složka pro výměnu souborů.
Cíl činnosti (pro žáky):Poznání cizí země, jejích památek, života v ní.
Výstup/práce žáka:Hodnocení prezentace dle rozpisu.
Finanční požadavky:Žáci veškeré výdaje kryjí z vlastních zdrojů, za pobyt, stravu, cestu a oba výlety zaplatí 4900 Kč.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:50
Zpět na seznam

Název:Po stopách pohádek
Vedoucí:Šterclová
Další učitelé:Holinková
Charakteristika:Účastníci během dvou dnů navštíví místa v Tiských stěnách, kde se natáčel film "Letopisy Narnie" (např. příbytek pana Tumnuse) a zámek Ploskovice, známý mj. z pohádky "Princ a Večernice". V případě pěkného počasí bude možnost se vykoupat v rybníku. Jeden ze tří dnů žáci shlédnou obě pohádky ve škole, zpracují libovolný slohový útvar (např. vypravování, báseň, reportáž) inspirovaný výlety. Své znalosti pohádek si nakonec ověří v soutěži.
Cíl činnosti (pro žáky):Účastníci navštíví místa, kde se natáčely pohádky. Připomenou si lidovou tvorbu, porovnají literární zpracování s filmovou podobou.
Výstup/práce žáka:Žáci odevzdají zpracovaný text doplněný fotografiemi pořízenými na výletech. Žáci odevzdávají zprávu o projektu vedoucímu projektu.
Finanční požadavky:Celkové náklady cca 250,- Kč (zahrnuje jízdné a vstupné). Vybíráme hotově před zahájením akce.
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Chemie včera, dnes a zítra
Vedoucí:Mudrochová
Další učitelé:Hřebíková, Syrová, Šmejkal
Charakteristika:Účastníci budou mít příležitost porovnat vývoj chemie od 17. století do dnešní doby. První den navštívíme autentickou alchymistickou dílnu, kde za Jana Zajíce z Hazmburka skutečně pracovali alchymisté. Proběhla zde spousta pokusů o výrobu likéru mládí nebo zlata. Druhý den bude následovat exkurze na VŠCHT, kde navštívíme nejmodernější špičkově vybavené laboratoře – forenzní laboratoř, spektrofotometrickou laboratoř, popř. laboratoř analýzy potravin. Třetí den se podíváme do běžně vybavené analytické laboratoře dnešní doby v ústecké firmě Spolchemie.
Cíl činnosti (pro žáky):Účastníci projektu budou mít možnost uvědomit si, jakou cestu ve vývoji urazila chemie během posledních 300 let.
Výstup/práce žáka:Žáci předloží v elektronické podobě zprávu, ve které představí přístroj, popřípadě laboratoř, které je během projektu nejvíce zaujaly. Rozsah zprávy: 1 stránka A4 – včetně fotografií
Finanční požadavky:Autobus - Ústí nad Labem - Budyně nad Ohří a zpět + vstupné vodní hrad Budyně nad Ohří 120 Kč
Vlak (event. autobus) – Ústí nad Labem – Praha a zpět + MHD Praha 200 Kč
Jízdné si hradí žáci sami
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:30
Zpět na seznam

Název:Praha - Královská cesta
Vedoucí:Knotková
Další učitelé:Horáková
Charakteristika:Po teoetické přípravě navštívíme centrum Prahy - místa, která sehrála důležitou úlohu v dějinách. Je to komentovaná procházka jednou z nejkrásnějších světových metropolí, podíváme se na Prahu i z neobvyklých úhlů pohledu a nahlédneme i do míst, která nestojí v čele zájmu turistických průvodců.

Projekt je určen pro žáky gymnázia i SOŠ.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci navštíví místa, která stojí v centru naší národní historie. Seznámí se s historií těchto míst, s významnými událostmi a osobnostmi dějin (včetně kulturních), které zde žily. Na konkrétních příkladech uvidí vývoj architektury, poznají umělecké styly. A v neposlední řadě POZNAJÍ HLAVNÍ PAMÁTKY PRAHY. (A u sochy sv. Jana Nepomuckého si mohou něco přát).
Výstup/práce žáka:Souhrnná práce, ve které žák použije teoretickou část vypracovanou první den i praktické poznatky získané při exkurzi
Finanční požadavky:Učast jednoho žáka cca 160,- (jízdenka do Prahy), každý si hradí sám
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:10
Zpět na seznam

Název:Ústí, my city, meine Stadt
Vedoucí:Tauchmanová
Další učitelé:Klímová, Zápotocká
Charakteristika:Žáci zhlédnou film Aussig, černou komedii v anglickém jazyce s českými titulky, jejíž děj se odehrává v Ústí nad Labem, v rámci exkurze navštíví zákulisí Severočeského divadla a Českého rozhlasu Sever.
Cíl činnosti (pro žáky):Účastníci projektu se podívají na téma "Moje město" z hlediska anglického a německého jazyka a seznámí se s některými zajímavými ústeckými institucemi.
Výstup/práce žáka:1) slovní zásobu k tématu v angličtině i němčině 2) prezentaci v anglickém nebo německém jazyce týkající se míst, která navštívili/recenzi filmu, který zhlédli. Prezentace i recenze lze využít jako podklady ke konverzačním tématům v obou jazycích.
Finanční požadavky:Lokality v dosahu MHD
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:25
Zpět na seznam

Název:Orgány veřejné správy na území statutárního města Ústí nad Labem
Vedoucí:Aim
Další učitelé:Drbohlav
Charakteristika:1. Žáci zjistí orgány veřejné správy na území statutárního města Ústí nad Labem, jejich název a sídlo.
2. Žáci pořídí fotodokumentaci jejich sídel (budov), vybrané fotografie umístí do mapy města.
3. Žáci zjistí z právních předpisů předmět činnosti jednotlivých institucí. 4. Žáci začlení jednotlivé instituce do systému veřejné správy.
5. Výstup projektu: mapa s popisem funkcí jednotlivých institucí + prezentace pro výuku
Cíl činnosti (pro žáky):Vytvořit mapu orgánů veřejné správy na území statutárního města Ústí nad Labem
Výstup/práce žáka:Žáci předkládají projektovou zprávu
Finanční požadavky:-
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:10
Zpět na seznam

Název:Výstup na Mont Blanc
Vedoucí:Prošek
Další učitelé:-
Charakteristika:No tedy, musíme to trochu upřesnit... Ostatně, i u nás je spoustu vrcholů, ze kterých je úžasný pohled – a ta panorámata... Naše putování by mělo zahrnout strmé vrcholy Českého středohoří tak, aby součet výšek jejich vrcholů dosáhl výšky Mount Everestu (promiňte, zůstaňme při zemi – Mount Blancu, tedy 4810 metrů). Předesílám, že pěšky. Doba, kdy na Milešovku vyváželi domorodci nadšené turisty za pomocí oslů, je již dávno pryč. Ba ani lanovka nikde není. Pokud bude příhodná situace, přespání by bylo buď na Milešovce, nebo pravděpodobněji na Lovoši, čili všechno s sebou.
Cíl činnosti (pro žáky):poznávací, získání vztahu ke svému kraji, problematika zahlazování stop činnosti člověka v přírodě
Výstup/práce žáka:Žáci předloží zprávu včetně fotografické dokumentace.
Finanční požadavky:na dopravu na uvedená místa, každý si platí sám
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:8
Zpět na seznam

Název:English at War
Vedoucí:Tittelbach
Další učitelé:-
Charakteristika:Základní exkurz vojenské angličtiny je nabídkou pro zájemce o tuto specifickou oblast a možností, jak pomocí jeho absolvování lépe porozumět mluvené vojenské angličtině, nahlédnout do jejích specifik, ujasnit si význam a užití běžných zkratek, častých akronymů a orientovat se v symbolice a terminologii vojenských hodností a insignií. Projekt sestává z teoretických prezentací v PowerPointu na vybraná témata, promítání několika filmů z vojenského prostředí a následných diskuzí.
Cíl činnosti (pro žáky):Projekt umožní účastníkům krátký exkurz mluvené angličtiny v oblasti, která se v učebnicích příliš nevyskytuje. Účastníkům nabízí základní orientaci v nejfrekventovanější terminologii a reáliích angličtiny vojenského prostředí.
Výstup/práce žáka:Žáci předloží v elektronické podobě slovníček dvaceti pojmů, které je během projektu oslovily a absolvují krátký kvíz orientace v základní vojenské terminologii.
Finanční požadavky:-
Určeno pro:starší žáky
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:10
Zpět na seznam

Související stránky

Poslední úpravy: 11. 04. 2013
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster